fbpx

Zarządzanie – Sylabusy 2021/2022

Zarządzanie I stopnia

Semestr zimowy:

Autoprezentacja i branding na rynku pracy

Badania Marketingowe 

Business diagnostics

Decision game 

Descriptive statistics

Diploma Seminar and Thesis Preparation 

Dokumentacja kadrowa i płacowa

Efektywne Poszukiwanie Pracy NST 

Efektywne Poszukiwanie Pracy PUW 

Efektywne Poszukiwanie Pracy ST 

Effective Job Search 

Ekonomia 

Enterprise finance 

Event Marketing 

Finanse przedsiębiorstw – ćwiczenia

Foundations of accounting 

Foundations of Management 

Gry decyzyjne symulacyjne

Hotel Organization Management 

Hotel Organization Management (ENG)

Human Resources Management 

Intercultural communication in business 

Intercultural Communication in Business (ENG)

Komunikacja międzykulturowa 

Marketing Research 

Matematyka ST 

Matematyka – ćwiczenia NST

Matematyka – wykład NST

Mathematics – E. Łazuka

Metody ilościowe w zarządzaniu

Negocjacje i mediacje

Negotiations And Mediations

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym – wykład

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim – projekt

Nowoczesne metody i techniki zarządzania 

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy rachunkowości – ćwiczenia

Podstawy rachunkowości 

Podstawy zarządzania 

Production management

Project Management 

Self-presentation and branding on the labour market 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 – Dr A. Włodarczyk

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej s. 5 i 6 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej M. Fleychuk

Statystyka opisowa ST

Statystyka opisowa NST

Strategie personalne 

Technologie informacyjne

Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Semestr letni:

Badania operacyjne

Content and image in e-marketing – wykład

Crisis management

CRM 

Foundations of law

Managerial Competencies 

Podstawy marketingu – wykład 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej 

Techniki decyzyjne i organizatorskie 

Use of databases and content presentation 

Użytkowanie baz danych i prezentacja treści

Zarządzanie czasem

 

Zarządzanie II stopnia

Semestr zimowy:

Competence management methodology

Logistyka w e-biznesie NST

Logistyka w e-biznesie ST

Marketing międzynarodowy 

Narzędzia informatyki

Process management

Projektowanie modelu e-biznesu 

Psychologia w biznesie 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej – Dr M. Parzyszek

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej s. 3 i 4 Dr M. Komorska

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 – Dr A. Włodarczyk

Socjotechniki w zarządzaniu NST 

Socjotechniki w zarządzaniu ST 

Strategie organizacji na rynkach międzynarodowych 

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Zachowania konsumentów 

Zagrożenia e-biznesu NST

Zarządzanie strategiczne 

Zarządzanie procesami 

Zarządzanie tożsamością organizacyjną 

Zastosowanie informatyki w zarządzaniu 

 

Semestr letni:

Civil Law 

Commercial Law 

E-marketing 

Statystyka matematyczna 

Management accounting 

Mathematical statistic 

Prawo cywilne 

Zagrożenia e-biznesu 

Skip to content