Zarządzanie – Sylabusy 2020/2021

Zarządzanie I stopnia

Semestr zimowy

Autoprezentacja i branding na rynku pracy

Badania marketingowe

Diagnozowanie przedsiębiorstw

Ekonomia

Gry decyzyjne

Komunikacja międzykulturowa

Logistyka

Matematyka

Metody ilościowe w zarządzaniu

Motywowanie i ocenianie pracowników z elementami psychologii zarządzania

Negocjacje i mediacje st

Negocjacje i mediacje nst

Negocjacje i mediacje puw

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy rachunkowości

Podstawy zarządzania

Seminarium dyplomowe – M. Komorska

Seminarium dyplomowe – M. Fleychuk

Skuteczne poszukiwanie pracy

Statystyka st

Statystyka nst

Statystyka puw

Strategie personalne

Technologie informacyjne

Zarządzanie jakością

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie procesami

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie projektami

 

Semestr letni

IT Systems in Management

Nowoczesne (postmodernistyczne) modele biznesowe 

Zarządzanie czasem

Zarządzanie jakością/Quality management

Use of Databases and Content Presentation

 

Zarządzanie II stopnia

Semestr zimowy

Competence management methodology

Decision making

Etyka w zarządzaniu

Logistyka w e-biznesie

Marketing międzynarodowy

Narzędzia informatyki

Prawo handlowe

Przygotowanie i realizacja projektów

Psychologia w biznesie

Seminarium dyplomowe

Socjotechniki w zarządzaniu

Treści i obraz w e-marketingu

Zachowania konsumentów

Zarządzanie tożsamością organizacji

Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

 

Semestr letni

Etyka w zarządzaniu st

Etyka w zarządzaniu nst

Prawo handlowe

SEM and Positioning

Statystyka matematyczna

Skip to content