fbpx

Zarządzanie – Sylabusy 2022/2023

Zarządzanie I stopnia

Semestr zimowy:

Autoprezentacja i branding na rynku pracy

Awareness of Values 

Badania Marketingowe 

Business diagnostics

Descriptive statistics

Dokumentacja kadrowa i płacowa

Economy

Efektywne Poszukiwanie Pracy NST 

Efektywne Poszukiwanie Pracy PUW 

Efektywne Poszukiwanie Pracy ST 

Effective Job Search 

Ekonomia 

Ekonomia – wykład

Enterprise finance 

Event Marketing 

Finanse przedsiębiorstw – ćw 

Finanse przedsiębiorstw – ćw (PUW)

Finanse przedsiębiorstw – wykład

Foundations of entrepreneurship 

Foundations of accounting 

Foundations of Management 

Gry decyzyjne (symulacyjne)

Hotel Organization Management 

Human Resources Management 

Information Technologies 

Intercultural communication

Intercultural communication in business 

Komunikacja międzykulturowa 

Matematyka ST 

Matematyka – ćwiczenia NST

Matematyka – wykład NST

Mathematics

Metody ilościowe w zarządzaniu

Motywowanie i ocenianie pracowników z elem. psychologii zarządzania

Negocjacje i mediacje

Negotiations And Mediations

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym – wykład

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim – wykład NST

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim ST

Nowoczesne metody i techniki zarzadzania – ćw

Nowoczesne metody i techniki zarządzania – wykład

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy rachunkowości – ćw NST

Podstawy rachunkowości – ćw ST

Podstawy rachunkowości – wykład

Podstawy zarządzania 

Production management

Psychologia w biznesie – ćw

Project Management 

Quantitative methods in management 

Self-presentation and branding on the labour market 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej – (R.M.)

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.1

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.1 (J.H.)

Statystyka opisowa

Strategie personalne – wykład i projekt

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Semestr letni:

Badania operacyjne

Business model project 

Business plan

Content and image in e-marketing – wykład

Crisis management

CRM 

Elementy coachingu

ERP

Foundations of law

Foundations of Marketing – A. Tucki

Foundations of psychology – M. Stecka

Logistics – D. Donica

Managerial Competencies 

Podstawy marketingu – wykład 

Quality management

Sales Techniques

SEM and Positioning ENG 

SEM i Pozycjonowanie 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej 

Techniki decyzyjne i organizatorskie 

Use of databases and content presentation 

Użytkowanie baz danych i prezentacja treści

Zarządzanie czasem

Zarządzanie jakością

 

Zarządzanie II stopnia

Semestr zimowy:

Competence management methodology 

Consumer behaviour

Data analysis in e-business

Ekonomia menedżerska 

Information systems in an enterprise

Logistyka w e-biznesie

Marketing międzynarodowy 

Monitorowanie zagrożeń w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP

Monitorowanie zagrożeń w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP – P. Rogalski

Narzędzia informatyki

Organizational identity management card of course

Process Management – project

Projektowanie modelu e-biznesu 

Psychologia w biznesie

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1

Socjotechniki w zarządzaniu

Strategie organizacji na rynkach międzynarodowych 

Strategies of organizations in international markets

Strategic management

System zarządzania kryzysowego UE 

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie 

Use of information technology in management

Zachowania konsumentów 

Zagrożenia e-biznesu NST

Zarządzanie procesami 

Zarządzanie strategiczne – projekt

Zarządzanie tożsamoscią organizacyjną – ćw

Zarządzanie tożsamością organizacyjną – wykład 

Zarządzanie w działaniu

Zastosowanie informatyki w zarządzaniu 

 

Semestr letni:

Civil Law 

Commercial Law 

E-marketing 

Etyka w zarządzaniu

Management accounting 

Mathematical statistic 

Prawo cywilne 

Statystyka matematyczna 

Treść i obraz w e-marketingu

Zagrożenia e-biznesu 

Skip to content