fbpx

Zarządzanie – Sylabusy 2022/2023

Zarządzanie I stopnia

Semestr zimowy:

Autoprezentacja i branding na rynku pracy

Awareness of Values 

Badania Marketingowe 

Business diagnostics

Descriptive statistics

Dokumentacja kadrowa i płacowa

Economy

Efektywne Poszukiwanie Pracy NST 

Efektywne Poszukiwanie Pracy PUW 

Efektywne Poszukiwanie Pracy ST 

Effective Job Search 

Ekonomia 

Ekonomia – wykład

Enterprise finance 

Event Marketing 

Finanse przedsiębiorstw – ćw 

Finanse przedsiębiorstw – ćw (PUW)

Finanse przedsiębiorstw – wykład

Foundations of entrepreneurship 

Foundations of accounting 

Foundations of Management 

Gry decyzyjne (symulacyjne)

Hotel Organization Management 

Human Resources Management 

Information Technologies 

Intercultural communication

Intercultural communication in business 

Komunikacja międzykulturowa 

Matematyka ST 

Matematyka – ćwiczenia NST

Matematyka – wykład NST

Mathematics

Metody ilościowe w zarządzaniu

Motywowanie i ocenianie pracowników z elem. psychologii zarządzania

Negocjacje i mediacje

Negotiations And Mediations

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym – wykład

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim – wykład NST

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem ludzkim ST

Nowoczesne metody i techniki zarzadzania – ćw

Nowoczesne metody i techniki zarządzania – wykład

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy rachunkowości – ćw NST

Podstawy rachunkowości – ćw ST

Podstawy rachunkowości – wykład

Podstawy zarządzania 

Production management

Psychologia w biznesie – ćw

Project Management 

Quantitative methods in management 

Self-presentation and branding on the labour market 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej – (R.M.)

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.1

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.1 (J.H.)

Statystyka opisowa

Strategie personalne – wykład i projekt

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Semestr letni:

Biznesplan 

CRM 

E-biznes 

E-business 

Elementy coachingu

ERP 

Foundations of Marketing – lecture

Klasyczne i nowoczesne formy rozwoju pracowników – projekt 

Mapping and Modelling of Business Processes 

Nauka o organizacji – ćw 

Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych 

Nowoczesne (postmodernistyczne) modele biznesowe

Podstawy marketingu – wykład 

Podstawy marketingu – wykład 

Projekt modelu biznesowego – M. N.

Projekt modelu biznesowego – M. Ś.

Projekt systemu zarządzania 

Quality Management – projekt 

Quality management – wykład

Sales Techniques

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej 

Techniki decyzyjne i organizatorskie 

Techniki sprzedaży

Time Management

Use of databases and content presentation 

Użytkowanie baz danych i prezentacja treści

Użytkowanie baz danych i prezentacja treści

Wartościowanie pracy i systemy ocen 

Zarządzanie czasem 

Zarządzanie jakością 

 

Zarządzanie II stopnia

Semestr zimowy:

Competence management methodology 

Consumer behaviour

Data analysis in e-business

Ekonomia menedżerska 

Information systems in an enterprise

Logistyka w e-biznesie

Marketing międzynarodowy 

Monitorowanie zagrożeń w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP

Monitorowanie zagrożeń w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP – P. Rogalski

Narzędzia informatyki

Organizational identity management card of course

Process Management – project

Projektowanie modelu e-biznesu 

Psychologia w biznesie

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1

Socjotechniki w zarządzaniu

Strategie organizacji na rynkach międzynarodowych 

Strategies of organizations in international markets

Strategic management

System zarządzania kryzysowego UE 

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie 

Use of information technology in management

Zachowania konsumentów 

Zagrożenia e-biznesu NST

Zarządzanie procesami 

Zarządzanie strategiczne – projekt

Zarządzanie tożsamoscią organizacyjną – ćw

Zarządzanie tożsamością organizacyjną – wykład 

Zarządzanie w działaniu

Zastosowanie informatyki w zarządzaniu 

 

Semestr letni:

Badania operacyjne 

Civil Law 

Commercial Law 

Content and image in e-marketing – wykład

Designing an e-business model 

E-marketing 

E-marketing (ANG)

Enterprise value management 

Ethics in management 

Etyka w zarządzaniu NST

Etyka w zarządzaniu ST 

IT Systems in Management 

Kreatywny marketing 

Logistyka humanitarna i pomoc rozwojowa 

Management accounting 

Mathematical statistics

Metody badań naukowych w zarządzaniu cz. 1

Operational research 

Prawo cywilne 

Prawo handlowe

Projektowanie modelu e-biznesu

Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych 

Quality Management – projekt

SEM and SEO 

Seminar and Diploma Thesis Preparation – part 2 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 – P. W.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 (ZAZ II) 

Statystyka matematyczna 

Strategie finansowe firmy 

Treści i obraz w e-marketingu – wykład

Treści i obraz w e-marketingu – projekt

Use of Database and Content Presentation

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 

Zarządzanie w działaniu cz. 2 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem finansowym i inwestycyjnym w firmie

 

Skip to content