Studia podyplomowe

Dostępne kierunki

Administrowanie sieciami komputerowymi

Akademia menedżera sprzedaży

Centrum Usług Społecznych

Certyfiktowany kierownik projektu

Kadry i płace w prawie i praktyce

Kształcenie zdalne w edukacji

Menedżer administracji publicznej

Rachunkowośc budżetowa

Rachunkowość i finanse

Transport - spedycja - logistyka

Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarzadzanie i marketing w rolnictwie

Zarządzanie ochroną zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna

Skip to content