fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Studiuj za 385 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

UWAGA! Oferta promocyjna dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne do 20.02.2023. Sprawdź szczegóły poniżej.

Zarządzanie kapitałem ludzkim – w dobie zmian, niepewności i nieprzewidywalności

Żyjemy w czasach zmiennych, złożonych, niepewnych i niejednoznacznych. Na rynku pracy mamy trzy różne pokolenia (X, Y i Z) i coraz więcej cudzoziemców. Jedni marzą o stałej umowie, inni nawet o tym nie chcą słyszeć, bo ich celem jest bycie „wolnym strzelcem”. Stałe dylematy to ile pracy na miejscu, a ile zdalnie (jak stosować hybrydę), ile godzin pracować (i dlaczego tak długo). Jak się mądrze rozwijać (firmę i pracowników) ale bez wyzysku, bez „wyścigu szczurów” i niszczenia środowiska. Co ze sztuczną inteligencją, budowaniem partnerskiego modelu zarządzania pracownikami. Ledwo uporaliśmy się z pandemią (pytanie czy na stałe), a już wojna za granicą… To już inny świat, inny rynek pracy, inne aspiracje pracowników. Inaczej ich trzeba rekrutować, szkolić, oceniać  i przede wszystkim motywować. O tym będą te studia, na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia prowadzić będą m.in.: Piotr Waszak – dyrektor oddziału ZUS w Lublinie, Anna Bielak-dziekan Wydziału Zarządzania WSPA, Andrzej Borowski – dziekan Wydziału Finanse i Rachunkowość WSPA, Marcin Pastuszak – dziekan Wydziału Administracja WSPA, Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • kadry zarządczej wszystkich szczebli w sektorze prywatnym,  publicznym i pozarządowym
 • menedżerów i kierowników projektów
 • osób planujących aplikowanie na stanowiska kierownicze
 • pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy
 • osób zainteresowanych tematyką z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim

o studiach

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
 Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowym atutem studiów podyplomowych „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” jest otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu: Audyt organizacyjno-personalny – model efektywnego zarządzania w oparciu o zbadane kompetencje i potencjał pracowników wystawiony przez partnera merytorycznego studiów – Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Najnowsze tendencje w Zarządzaniu kapitałem ludzkim, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji i skrócenie czasu pracy.

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w modelu VUKA (niepewność, złożoność, zmienność, niejednoznaczność) – 8 godz.
 • Kluczowe trendy przyszłości determinujące nowoczesne zarządzanie – 16 godz.
 • Rynek pracownika czy pracodawcy? Określanie strategii personalnej – 8 godz.
 • Planowanie zatrudnienia – jak zgrać popyt z podażą – 16 godz.
 • Rekrutacja i selekcja – metodyczne zawężanie lejka – 16 godz.
 • Adaptacja pracowników – 8 godz.
 • Rozwój pracowników w atrakcyjnej formie (mniej schematów, wykresów i liczb) – 24 godz.
 • Metody utrzymania pracowników – 8 godz.
 • Ocena pracownicza – weryfikacja efektów pracy – 16 godz.
 • Kompetencje – wiedza, umiejętności i postawy – 16 godz.
 • Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania – 24 godz.
 • Najnowsze tendencje w zarzadzaniu kapitałem ludzkim – 4 godz.
 • Audyt organizacyjno-personalny – 8 godz.

Łącznie 172 godziny

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY - OFERTA SPECJALNA

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne do 20.02.2023

Płatność miesięczna (10 rat): 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne od 21.02.2023

Płatność miesięczna (10 rat): 418 zł
Opłata semestralna: 1 900 zł
Opłata roczna: 3 800 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content