fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.

 

Studiuj za 429 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Zarządzanie kapitałem ludzkim – w dobie zmian, niepewności i nieprzewidywalności

Żyjemy w czasach zmiennych, złożonych, niepewnych i niejednoznacznych. Na rynku pracy mamy trzy różne pokolenia (X, Y i Z) i coraz więcej cudzoziemców. Jedni marzą o stałej umowie, inni nawet o tym nie chcą słyszeć, bo ich celem jest bycie „wolnym strzelcem”. Stałe dylematy to ile pracy na miejscu, a ile zdalnie (jak stosować hybrydę), ile godzin pracować (i dlaczego tak długo). Jak się mądrze rozwijać (firmę i pracowników) ale bez wyzysku, bez „wyścigu szczurów” i niszczenia środowiska. Co ze sztuczną inteligencją, budowaniem partnerskiego modelu zarządzania pracownikami. Ledwo uporaliśmy się z pandemią (pytanie czy na stałe), a już wojna za granicą… To już inny świat, inny rynek pracy, inne aspiracje pracowników. Inaczej ich trzeba rekrutować, szkolić, oceniać  i przede wszystkim motywować. O tym będą te studia, na które serdecznie zapraszamy.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • kadry zarządczej wszystkich szczebli w sektorze prywatnym,  publicznym i pozarządowym
 • menedżerów i kierowników projektów
 • osób planujących aplikowanie na stanowiska kierownicze
 • pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy
 • osób zainteresowanych tematyką z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
 Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowym atutem studiów podyplomowych „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” jest otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu: Audyt organizacyjno-personalny – model efektywnego zarządzania w oparciu o zbadane kompetencje i potencjał pracowników wystawiony przez partnera merytorycznego studiów – Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Najnowsze tendencje w Zarządzaniu kapitałem ludzkim, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji i skrócenie czasu pracy.

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w modelu VUKA (niepewność, złożoność, zmienność, niejednoznaczność) – 8 godz.
 • Kluczowe trendy przyszłości determinujące nowoczesne zarządzanie – 16 godz.
 • Rynek pracownika czy pracodawcy? Określanie strategii personalnej – 8 godz.
 • Planowanie zatrudnienia – jak zgrać popyt z podażą – 16 godz.
 • Rekrutacja i selekcja – metodyczne zawężanie lejka – 16 godz.
 • Adaptacja pracowników – 8 godz.
 • Rozwój pracowników w atrakcyjnej formie (mniej schematów, wykresów i liczb) – 24 godz.
 • Metody utrzymania pracowników – 8 godz.
 • Ocena pracownicza – weryfikacja efektów pracy – 16 godz.
 • Kompetencje – wiedza, umiejętności i postawy – 16 godz.
 • Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania – 24 godz.
 • Najnowsze tendencje w zarzadzaniu kapitałem ludzkim – 4 godz.
 • Audyt organizacyjno-personalny – 8 godz.

Łącznie 172 godziny

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 429 zł
Opłata semestralna: 1 950 zł
Opłata roczna: 3 900 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Poznaj naszych wykładowców

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content