fbpx
Fundacja Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

INNOVATIV

Fundacja Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „INNOVATIV” dąży do tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie w ramach trzech obszarów: edukacja, przedsiębiorczość oraz wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez promowanie kreatywności, innowacyjnych metod nauczania i współpracę międzynarodową, fundacja przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia.

Fundacja angażuje się w projekty integrujące środowiska studenckie, wspierając lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia edukacyjne oraz artystyczne. Aktywnie wspiera skuteczną współpracę nauki z biznesem, promuje rozwój gospodarczy regionu oraz buduje społeczeństwo obywatelskie. Działa na rzecz aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich, propaguje zdrowy tryb życia, a także angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne wykorzystanie energii. Wspiera inicjatywy społeczne pomagające osobom poszukującym pracy, aktywizuje różnorodne grupy społeczne, w tym te zagrożone wykluczeniem społecznym. Fundacja Innovativ angażuje się również w finansowanie spotkań, konferencji, szkoleń, udzielanie stypendiów oraz wspieranie inicjatyw lokalnych i międzynarodowych, zgodnych z jej misją i celami statutowymi.

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
KRS 0000286751 | REGON 060279320
NIP 712 30 83 613
tel. 607 106 855

 

Zarząd Fundacji:
mgr Joanna Zdżalik – Prezes Zarządu
dr Paweł Rogalski – Członek Zarządu
dr inż. Adam Włodarczyk, prof. WSPA – Członek Zarządu

Rada Fundacji:
mgr Jacek Lis – Członek Rady
dr Maria Mazur, prof. WSPA – Członek Rady
dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, prof. WSPA – Członek Rady

Skip to content