Biblioteka

Biblioteka – Informacje

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem biblioteki w czasie zagrożenia epidemicznego, w sprawach kont czytelników, rozliczeń i wszelkich zapytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w godz. 8:00 – 16:00.

Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie powstała w 1999 roku.

Zbiory biblioteczne to ponad 34 500 woluminów, kilkadziesiąt prenumerowanych czasopism (również w wersji elektronicznej) oraz zbiory audiowizualne.

Profil gromadzenia zbiorów dostosowany został do charakteru uczelni i kierunków kształcenia.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, by zapewnić studentom dostęp do najnowszych wydawnictw związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, stale powiększając posiadane zbiory uwzględniając indywidualne zainteresowania i sugestie studentów.

O zasobach księgozbioru informują katalogi komputerowe.

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki, roczniki statystyczne, informatory oraz wybrane bieżące czasopisma.

Oprócz zbiorów tradycyjnych, biblioteka WSPA oferuje również dostęp do licencjonowanych serwisów elektronicznych, dostępnych w ramach projektu MNiSW – Wirtualna Biblioteka Nauki.

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki możliwy jest wyłącznie z komputerów w czytelni.

W czytelni przygotowano 32 miejsca do pracy indywidualnej bądź grupowej oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (także bezprzewodowego), drukarki i skanera.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i słuchacze studiów podyplomowych a także kadra dydaktyczna Uczelni. Wszystkim zainteresowanym Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni.

Warunki i formy udostępniania zawarte są w szczegółowych regulaminach biblioteki i czytelni.

Biblioteka również jest przystosowana  dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Czytelnie wyposażono w stanowisko komputerowe umożliwiające pracę osobom niedowidzącym.

Biblioteka WSPA do obsługi czytelników korzysta z nowoczesnego zintegrowanego systemu Patron 5.

Zapraszamy!

Księgozbiór

34 500 woluminów


Prenumerowane czasopisma

45 tytułów


Czytelnia 

32 miejsca

Stanowiska komputerowe

5 stanowisk PC


Dodatkowe udogodnienia

drukarka i skaner dostępne dla studenta

stanowisko dla osób słabo widzących

Skip to content