Technologia Kreatywności WSPA

Technologia kreatywności WSPA

Już dawno zauważyliśmy, że młodzi ludzie mają coraz większe zapotrzebowanie na aktywność twórczą, czyli na kreatywność. Tylko te postawy i kompetencje, które przełamują schemat, szablon i stereotyp, pozwalają osiągnąć studentowi czy absolwentowi sukces.

Po co jesteśmy? Aby kształcić postawy kreatywne.

Dla kogo jesteśmy? Dla wszystkich, których interesuje rozwój potencjału osobistego.

Do czego dążymy? Do wykształcenia społeczności ludzi kreatywnych.

Postanowiliśmy zaprosić studentów do specjalnego programu, który nazwaliśmy TECHNOLOGIĄ KREATYWNOŚCI – oto jej etapy:

Poszerzanie wyobraźni

W programie studiów każdy student realizuje zajęcia, dzięki którym poszerza osobiste zasoby kreatywności, kompetencje społeczne i interpersonalne, trenuje postawy przedsiębiorcze.

Realizacja projektów

Studenci w ramach zajęć opracowują i wdrażają wiele projektów kreatywnych, rozwiązują problemy w realnych warunkach rynkowych, czyli w firmach, z którymi współpracuje WSPA w Lublinie.

Wdrożenie pomysłów

Tak przygotowani studenci czy absolwenci uruchamiają własne przedsięwzięcia, np. w naszym inkubatorze akademickim, we własnej firmie czy na samodzielnym stanowisku pracy w dowolnej organizacji.

Skip to content