fbpx

Technologia Kreatywności WSPA

Technologia kreatywności WSPA

Czym jest kreatywność?

Wszyscy widzą kreatywność jako:

A dla studentów WSPA kreatywność to znacznie więcej!

 

Ważnym elementem edukacji prowadzonej w WSPA jest ukierunkowanie na samodzielne doskonalenie osobowości studentów. Dlatego w naszej technologii kształcenia przyjmujemy model kreatywny. Służy on wzbogacaniu podmiotowości studentów i nastawiony jest na rozwijanie umiejętności miękkich.

Oznacza to, że wszyscy studenci WSPA otrzymują dodatkowe przedmioty, dzięki którym będą bardziej świadomi swoich atutów, przez co efektywniej je wykorzystają w życiu zawodowym i prywatnym.

W WSPA kładziemy nacisk na zdobywanie wiedzy, praktykę oraz pracę nad tym, co nazywamy podmiotowymi dyspozycjami. Aby zrealizować postawione cele, stosujemy nowoczesny program nauczania, dzięki któremu studenci uzyskują umiejętności zawodowe i jednocześnie opanowują zdolności działania umyślnie twórczego, czyli takiego, które zwrócone jest na samorozwój studenta.

W modelu kreatywnym stawiamy na myślenie ukierunkowane na wielorakie interpretowanie rzeczywistości po to, aby być zdolnym do wybierania najlepszych, często ponadstandardowych, rozwiązań.

Technologia Kreatywności to unikalny model kształcenia oparty na autorskim programie, którego celem jest rozwój studenta nie tylko w obszarze nauki, ale przede wszystkim osobowości:

I Etap – Rozwijamy wyobraźnię, czyli uczymy studentów umiejętności wielorakiego rozumienia rzeczywistości.

II Etap – Budujemy umiejętność przełamywania schematów i świadomość możliwości wielu rozwiązań jednego problemu.

III Etap – Ćwiczymy umiejętności wybierania rozwiązań przynoszących efekty ponadstandardowe.

IV Etap – Realizujemy rozwiązania przynoszące efekty ponadstandardowe.

Skip to content