fbpx

Kontakt

Adres

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

NIP 712-23-92-737
REGON 430977957
Skrytka ePUAP: /wspa_lublin/SkrytkaESP

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

W przypadku opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz nazwę kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Dojazd

Dojazd autobusami MPK, linie: 417183174
Przy Uczelni znajduje się stacja rowerów miejskich: lubelskirower.pl

 

REKTORAT

Biuro Rektora i Kanclerza WSPA (pokój 301)
tel. 81 452 94 10
e-mail: rektorat@wspa.pl

CENTRUM REKRUTACJI I OBSŁUGI KANDYDATA

Dział obsługi kandydatów (parter – pokój 026)

  • studia I i II stopnia
  • kształcenie specjalistyczne
  • studia podyplomowe

tel. +48 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Dział obsługi kandydatów anglojęzycznych
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 71
e-mail: admissions@wspa.pl

CENTRUM STUDIÓW WYŻSZYCH

Dział obsługi studenta – Dziekanat (pokój 112)
tel. 81 452 94 95
e-mail: dziekanat@wspa.pl

Dział obsługi kształcenia online (pokój 108)
tel. 81 452 94 41
e-mail: platforma@wspa.pl

Dział obsługi wykładowcy (pokój 113a)
tel. 81 452 94 65
e-mail: dop@wspa.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Studia Podyplomowe, MBA, Szkolenia (pokój 105)
tel. 81 452 94 74
e-mail: spd@wspa.pl
e-mail: szkolenia@wspa.pl

KWESTURA

Dział Rozliczeń finansowych ze studentami (pokój 308)
tel. 81 452 94 18
e-mail: rozliczenia@wspa.pl
obsługa studenta:
wt-czw 10:00-13:00

Stypendia (pokój 308)
tel. 81 452 94 36
e-mail: stypendia@wspa.pl
obsługa studenta:
wt-czw 10:00-13:00

Dział Kadr i Płac (pokój 305)

tel. 81 452 94 19
e-mail: place@wspa.pl

Dział Finansowy (pokój 306)
tel. 81 452 95 10
e-mail: ksiegowosc@wspa.pl

CENTRUM IT

(pokój 215)
tel. 81 452 94 14
e-mail: it@wspa.pl

CENTRUM MARKETINGU I PROMOCJI

(pokój 304)
tel. 81 452 94 87
e-mail: marketing@wspa.pl

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

Biblioteka (pokój 006)
tel. 81 452 94 83
e-mail: biblioteka@wspa.pl

CENTRUM PLANOWANIA KARIERY – Akademickie Biuro Karier

Praktyki (pokój 115)
tel. 81 452 94 39
e-mail: praktyki@wspa.pl
e-mail: biurokarier@wspa.pl

CENTRUM ADMINISTRACJI

Administracja (pokój 309)
tel. 81 452 94 42
e-mail: administracja@wspa.pl

Portiernia (hol główny)
tel. 81 452 94 89

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach m.in. Erasmus+ (pokój 104a)
tel. 81 452 94 68
e-mail: internationaloffice@wspa.pl

CENTRUM PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zespół ds. projektów krajowych (pokoje 310 i 311)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

Zespół ds. projektów międzynarodowych (pokój 302)
tel: 81 45 29 499
e-mail: edlublinwyspa@wspa.pl

CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Wyspa Malucha – Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Kraśniku

ul. Lubelska 4, 23-200 Kraśnik

Osoba do kontaktu

Joanna Zdżalik
tel. (81) 45-29-440
e-mail: j.zdzalik@wspa.pl

CENTRUM EDUKACJI SENIORÓW

Uniwersytet Trzeciego Wieku (pokój 104 a)

Osoba do kontaktu

Agnieszka Trepkowska
tel. 81 45 29 468
e-mail: a.trepkowska@wspa.pl

FILIA WSPA

Filia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Wodzisławiu Śląskim 

ul. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski (pokój 100)
tel. 32 661 11 48
e-mail: wodzislaw@wspa.pl

 

SAMORZĄD STUDENTÓW WSPA

e-mail: sam_stud@wspa.pl

    Jak oceniasz naszą stronę internetową?


    Skip to content