fbpx

Kontakt

Adres

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

NIP 712-23-92-737
REGON 430977957
Skrytka ePUAP: /wspa_lublin/SkrytkaESP

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

W przypadku opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz nazwę kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Dojazd

Dojazd autobusami MPK, linie: 417183174
Przy Uczelni znajduje się stacja rowerów miejskich: lubelskirower.pl

 

Rekrutacja (parter – pokój 026)
studia I i II stopnia
kształcenie specjalistyczne
studia podyplomowe
tel. +48 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Dziekanat (pokój 112)
tel. 81 452 94 95
e-mail: dziekanat@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
tel. 81 452 94 74
e-mail: spd@wspa.pl

Dział Rozliczeń finansowych ze studentami (pokój 308)
tel. 81 452 94 18
e-mail: rozliczenia@wspa.pl
obsługa studenta:
wt-pt 10:00-14:30

Stypendia (pokój 308)
tel. 81 452 94 36
e-mail: stypendia@wspa.pl

Praktyki (pokój 115)
tel. 81 452 94 39
e-mail: praktyki@wspa.pl

Współpraca międzynarodowa (pokój 104a)
tel. 81 452 94 68
e-mail: internationaloffice@wspa.pl

Centrum Szkoleniowe (pokój 105)
tel. 81 452 94 44
e-mail: szkolenia@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel. 81 452 94 71
e-mail: admissions@wspa.pl

Biuro Obsługi Nauczania Zdalnego (pokój 110)
tel. 81 452 94 41
e-mail: platforma@wspa.pl

Rzecznik prasowy
tel. 81 452 94 87
e-mail: rzecznik@wspa.pl

Rektorat – Biuro Rektora i Kanclerza WSPA (pokój 301)
tel. 81 452 94 10
fax 81 452 94 13
e-mail: rektorat@wspa.pl

Marketing i promocja (pokój 304)
tel. 81 452 94 87
e-mail: marketing@wspa.pl

Dział Kadr i płac (pokój 305)
tel. 81 452 94 19
e-mail: place@wspa.pl

Księgowość (pokój 306)
tel. 81 452 95 10
e-mail: ksiegowosc@wspa.pl

Dział Projektów (pokoje 310 i 311)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

Administracja (pokój 309)
tel. 81 452 94 42
e-mail: administracja@wspa.pl

Dział IT (pokój 215)
tel. 81 452 94 14
e-mail: it@wspa.pl

Portiernia (hol główny)
tel. 81 452 94 89

Biblioteka (pokój 006)
tel. 81 452 94 83
e-mail: biblioteka@wspa.pl

Filia w Wodzisławiu Śląskim
(pokój 100)
tel. 32 661 11 48
e-mail: wodzislaw@wspa.pl

 

Skip to content