fbpx

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misja:

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób w wieku 55+, umożliwienie pełniejszego życia społecznego poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach i kreowanie u nich nowej pasji jako sposobu zagospodarowania czasu wolnego, a także wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego w dyskusji nad różnymi problemami.

Nabór:

  • członkiem UTW może zostać każdy w wieku powyżej 55 lat, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy, podpisał umowę oraz opłacił czesne
  • zapisy do UTW dokonywane są w Dziale Projektów Zewnętrznych, ul. Bursaki 12, p. 311 (III piętro) poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30,

Wykłady i warsztaty prowadzone są w grupach w formie stacjonarnej.
Kadrę stanowią doświadczeni, cenieni przez Słuchaczy lektorzy, wykładowcy, trenerzy.

Statut UTW

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Skip to content