fbpx
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasady i procedury BHP

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii na terenie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Lublin, 06.05.2024 r. (plik pdf)

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii na terenie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Lublin, 06.05.2024 r.

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Lublin, 06.05.2024 r. (plik pdf)

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Lublin, 06.05.2024 r.
Skip to content