Projekty UE

Uczelnia – Projekty UE

Inclusive University

WySPA Uniwersalnego Projektowania

WySPA Dostępności

WySPA Kreatywnych Nauczycieli

Lubelska WySPA IT

Wyspa Internacjonalizacji

Program praktyk zawodowych – V edycja

Analityk danych i systemów na WySPie

WySPA kwalfikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni

Program Praktyk Zawodowych” – edycja III

Studia dualne na WySPIE

WySPA młodych odkrywców

Be included! – Deaf young people at the labour market

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

WSPA – niała przyszłość – zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2

Open minded

The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students

Senior w akcji

Skip to content