fbpx

Inclusive University

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student’s needs

Proces poznania społecznego pomaga wybierać, interpretować, zapamiętywać i wykorzystywać informacje w celu podejmowania właściwych decyzji dotyczących świata społecznego (Aronso, Wilson, Akert 1997). Taka aktywność opiera się na uproszczeniach. Bardzo często deformuje obraz, ponieważ pozwala tworzyć błędne opinie na temat innych ludzi, kategoryzując ich, a nawet tworząc stereotypy i uprzedzenia. Według badań dotyczących stereotypowego podejścia do osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna jest: słaba, wycofana, przestraszona, nie ponosi odpowiedzialności, potrzebuje pomocy i wsparcia, nie jest traktowana po partnersku. Stereotypy te podkreślają niewłaściwe, nieodpowiednie traktowanie osób niepełnosprawnych, wywierają wpływ na reakcje interpersonalne i kontakty społeczne.

Głównym celem naszego projektu jest przełamanie tego podejścia i budowa wizerunku osoby niepełnosprawnej jako równego członka społeczności akademickiej. Projekt „Inclusive University” przyczyni się do poprawy sytuacji i funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością na uczelni. Biorąc pod uwagę fakt, iż z roku na rok zwiększa się liczba niepełnosprawnych studentów na europejskich uniwersytetach, w ramach projektu opracowany zostanie zestaw narzędzi dedykowanych dla uczelni wyższych, który umożliwi lepiej reagować na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu to:

-Wyposażenie dydaktyków, nauczycieli akademickich w wiedzę dotyczącą organizacji i koordynacji procesów edukacyjnych skierowanych do studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

-Wsparcie naukowców – jak diagnozować i rozwijać programy edukacyjne odpowiadające potrzebom studentów niepełnosprawnych

– Opracowanie strategii i metod edukacyjnych skierowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności: ślepota, głuchota, zaburzenia psychiczne, autyzm,  inne trudności

– Zwiększenie świadomości społeczności uniwersyteckiej (dydaktycy, kadra administracyjna i studenci) na temat obecności niepełnosprawnych studentów na uniwersytecie

-Podniesienie jakości nauki i poczucia pewności siebie studentów niepełnosprawnych

-Podniesienie jakości nauczania poprzez opracowanie nowych podejść do programów nauczania, w tym wykorzystanie koncepcji projektowania uniwersalnego

Podczas realizacji projektu opracowane zostaną 3 główne rezultaty intelektualne:

Rezultat 1 – Publikacja skierowana do dydaktyków na temat nauczania studentów z różnymi niepełnosprawnościami

Rezultat 2 – Program szkoleń dotyczący podnoszenia świadomości pracowników uczelni (dydaktycznych i administracyjnych) oraz studentów na temat obecności na uniwersytecie studentów z niepełnosprawnością

Rezultat 3 – Materiały szkoleniowe dla studentów – projektowanie uniwersalne

Projekt jest realizowany w okresie od  01.12.2019 do 31.12.2021 przez międzynarodowe konsorcjum składające się z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych:

 

> > > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < < <

21.02.2020 – Spotkanie kick-off

W dniach 20-21 lutego w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich z Cypru (Petroula Mavrikiou) i Słowenii (Valerij i Alenka Dermol) oraz przedstawiciele Fundacji Likejon (Robert Fatyga, Maciej Knap). Podczas spotkania Lider projektu przedstawił założenia projektu, zasady współpracy, zasady realizacji projektu zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+, przedstawiono: Plan Zarządzania Projektem, Plan Finansowy, Plan Upowszechniania oraz Plan Zarządzania Jakością. Partnerzy wspólnie zaplanowali pracę merytoryczną na następne miesiące (do maja 2020). Wieczorem, 20.02.2020 Partnerzy mieli okazję porozmawiać i poznać się bliżej w nieco mniej formalnej atmosferze podczas kolacji w jednej z restauracji na Starym Mieście. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania kick-off.

Skip to content