fbpx

FAQ

Studia wyższe - najczęściej zadawane pytania

Studia wyższe - realizacja zajęć

W semestrze zimowym r.akad.2022-2023 zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Plany zajęć oraz wszystkie informacje i aktualności umieszczane są na bieżąco na platformie zdalnego nauczania – zakładka STREFA STUDENTA

W jaki sposób mogę podbić legitymację studencką?

Studenci I roku – po opłaceniu kwoty 22 zł za wydanie legitymacji, otrzymają dokument drogą pocztową na adres wskazany w formularzu

Pozostali studenci – legitymacje, których ważność na mocy wcześniejszych decyzji MNiSW miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r. pozostają ważne i nie ma potrzeby podbijania legitymacji w dziekanacie.

Czy Dziekanat Studiów Wyższych będzie pracował normalnie w okresie przeniesienia zajęć na platformę zdalnego nauczania?

Tak, Dziekanat Studiów Wyższych pracuje normalnie – wstrzymuje się natomiast możliwość osobistych wizyt studentów w dziekanacie i innych działach Uczelni. Prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie – szczegółowy harmonogram na stronach internetowych WSPA oraz w STEFIE STUDENTA (PUW.WSPA.PL)

Egzaminy dyplomowe

Obrona pracy dyplomowej odbywa się w formule on-line. O szczegółach informuje Państwa pracownik Dziekanatu Studiów Wyższych

Czy zajęcia z W-F będą się odbywać zgodnie z planem zajęć?

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne dla studentów 1 roku prowadzone są na platformie zdalnego nauczania.

Czy odbywają się konsultacje z wykładowcami?

Konsultacje z wykładowcami odbywają się drogą mailową lub poprzez platformę zdalnego nauczania.

Co zrobić w przypadku przedłużającego się braku kontaktu z wykładowcą?

W przypadku przedłużającego się  braku kontaktu z wykładowcą, prosimy o zgłoszenie informacji do Dziekanatu Studiów Wyższych.

W jaki sposób uzyskam informację o ocenie z zaliczenia / egzaminu?

Prowadzący zajęcia informuje bezpośrednio studentów o uzyskanej ocenie z zaliczenia lub egzaminu

W jaki sposób mogę sprawdzić swoje oceny w Wirtualnym Indeksie?

Aby sprawdzić oceny w Wirtualnym Indeksie należy zalogować się do Office 365 za pomocą uczelnianego adresu e-mail.
Link do wykazu ocen dostępny jest w wiadomości wysłanej na pocztę Outlook.

Dla studentów  1 roku – indeks elektroniczny zostanie udostępniony po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku problemów technicznych z logowaniem do Office 365?

W razie problemów z Office 365 prosimy o kontakt z Działem IT  -> it@wspa.pl,(81) 45 29 414

Z kim mogę się skontaktować w przypadku problemów technicznych z logowaniem do Platformy zdalnego nauczania

W razie problemów prosimy o kontakt z Działem Centrum Zdalnego Nauczania  na adres platforma@wspa.pl, (81) 45 29 441.

Skip to content