Open minded

Okres realizacji projektu 05.11.2018-31.10.2019

Projekt ma na celu przyczynić się do zwiększenia potencjału WSPA w Lublinie w obszarze związanym z obsługą i współpracą z zagranicznymi studentami oraz kadrą akademicką. W ramach projektu planowane są działania mające na celu poprawę kompetencji językowych, komunikacyjnych i międzykulturowych kadry dydaktycznej i administracyjnej (poprzez cykl szkoleń),  mających wpływ na  jakości pracy oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego uczelni.

SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I DYDAKTYCZNEJ

01.02.2019-31.03.2020

Zaplanowano Cykl szkoleń:

1 Językowe:

– Język angielski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

-Język rosyjski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

– Język hiszpański(I poziom)- podstawowy

Szkolenia  w wymiarze 150h zajęć z lektorem i 80h zajęć z native speakerem

  1. Efektywnej komunikacji i pracy z klientem (studentem)-60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

  1. Komunikacja w środowisku wielokulturowym– 60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

 W szkoleniach weźmie udział 30 pracowników kadry administracyjnej oraz 10 pracowników dydaktycznych. Każdy z uczestników będzie brał udział w  1 wybranym szkoleniu językowym ( 10 os będzie miało możliwość uczestnictwa w 2 szkoleniach językowych- osoby , które bezpośrednio  mają kontakt ze studentami zagranicznymi), a także we wszystkich pozostałych szkoleniach. 

Dodatkowo:

Zaplanowano: 3 wizyty studyjne 4- dniowe dla 10 osób łącznie-pracowników, którzy w największym stopniu pracują ze studentami zagranicznymi ( miejsce: Hiszpania, Portugalia, Niemcy).

 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

01.02.2019-30.06.2020

Organizacja kursów języka polskiego dla cudzoziemców.

  1. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej (Przygotowanie przestrzeni, gdzie studenci będą mogli spędzić wspólnie czas) – WELCOME CENTRE.

Kursy języka polskiego realizowane przez 3 semestry (zaczynając od  sem. letniego  w roku akademickim 2018/2019).  W każdym semestrze 30hzajęć (łącznie 90h)

Zaplanowano  10 grup  (23 uczestników w gr) ( łącznie 230 studentów).

Zakończone uzyskaniem certyfikatu, Zajęcia skierowane do studentów I roku studiów  rozpoczynających naukę na WSPA.  Zajęcia w ramach projektu są dodatkowo prowadzone jako kontynuacja zajęć programowych na I roku.

 01.04.2019- 31.10.2020

WELCOME CENTRE –  miejsce dedykowane obsłudze studentów i kadry zagranicznej.

(Punkt w którym  zagraniczni studenci oraz pracownicy   będą mieli możliwość uzyskać informację na temat najważniejszych  aspektów związanych  ze studiowaniem i pobytem w  Lublinie w Polsce (np. przedłużenie  wizy czy kartę stałego pobytu,   opieki medycznej,  zarejestrować urodzone dziecko, gdzie się udać w  ramach pomocy prawnej , nawiązać kontakt z organizacjami pracującymi ze studentami.)

1_Formularz_zgloszeniowy_POWER_WTP got do druku

1a_Instrukcja_wypełniania_formularza_zgloszeniowego_uczestnika_projektu_…

2_Wzór oświadczenia uczestnika RODO WTP

3_Klauzula_informacyjna_WTP

4_Wzór_oświadczenia uczestnika_RODO_NAWA_WTP

Skip to content