WySPA Kreatywnych Nauczycieli

Projekt WySPA Kreatywnych Nauczycieli jest realizowany od: 2019-08-01 do: 2023-10-30

w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 1 930 170,00 zł

Dofinansowanie: 1 870 955,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 65 (55 K, 10 M) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez realizację projektu, tj. opracowanie programu kształcenia nauczycieli ze specjalnością nauczycielską, a następnie wdrożenia poprzez realizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku ze specjalnością nauczycielską: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie, w WSPA w Lublinie, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 października 2023 r.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie, okres realizacji: od 10/11.2019 – do 10.2023 r. (9 semestrów). Grupy śr. 15-osobowe (zaj. ćwiczenia) i śr. 5-osobowe (praktykach). Cały 5-letni cykl kształcenia obejmuje łącznie 3441 godzin (w tym 720 godzin praktyk) – studia stacjonarne oraz 12 godzin tutorialu dla każdego studenta oraz 1920 h (w tym 720 h praktyk) – studia niestacjonarne.
Cykl kształcenia będzie w całości finansowany w ramach projektu, student nie poniesie żadnych kosztów. Studenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne (skrypty przedmiotowe) oraz dostęp online do platformy edukacyjnej (bezpłatny dostęp do materiałów w formie elektronicznej z możliwością np. powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu, jeśli zajdzie taka potrzeba dla osób z niepełnosprawnościami). Materiały dydaktyczne będą opracowane w prostym języku tj. w sposób łatwy do zrozumienia dla UP, prosty do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie, łatwy do czytania i możliwy do zrozumienia dla osób z trudnościami poznawczymi. Zajęcia i praktyki będą realizowane w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Projekty (pokoje 309, 308 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

Kwestionariusz rekrutacyjny  

Ankieta Kandydata

oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodo_obowiazuje_od_25.05.2018

Regulamin uczestnictwa

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr

Plany zajęć semestr 2019/2020

Pedagogika-studia-jednolite-magisterskie-nst-I-semestr-zimowy

Skip to content