The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students

Młodzi ludzie są wciąż niedostatecznie przygotowani, aby wejść na rynek pracy. Nawet pomimo dostępnych wielu opracowań, w których znajdują się listy kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców na różnych stanowiskach, mimo coraz bliższej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorstwami, mimo dostępności wielu narzędzi i metod skierowanych do młodych ludzi chcących kształtować swoje kompetencje miękkie – ciągle brak kompetencji miękkich jest powszechnym problemem i bolączką młodych ludzi.

Zauważalna jest tendencja pokazująca, iż pracodawcy borykają się z problemem znalezienia młodych ludzi, posiadających wymagane kompetencje. Według badań (Driving the skills agenda: Preparing students for the future is an Economist Intelligence Unit (EIU), 2015), ponad 51%  kadry zarządzającej twierdzi, iż niedopasowanie kompetencji powoduje znacznie utrudnienia w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji, a jedynie 34% twierdzi, że młodzi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje miękkie.  Chcąc odpowiedzieć na ten problem, najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie programów kształtowania kompetencji miękkich wśród młodych ludzi (studentów) do programów kształcenia na uczelni. Jednakże, według danych OECD, blisko 31% nauczycieli akademickich wskazuje na brak istnienia takich programów szkoleniowych. Jednocześnie, nie wszyscy nauczyciele akademiccy są do tego przygotowani. Większość kadry to naukowcy, zajęci pracą naukową, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie kształtowania kompetencji miękkich swoich studentów.

W związku z powyższą sytuacją – projekt The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students jest skierowany do nauczycieli akademickich (zarówno naukowców jak i praktyków biznesu, prowadzących zajęcia na uczelni). W ramach projektu opracowany zostanie system narzędzi, które pomogą w kształtowaniu kompetencji miękkich studentów przez nauczycieli akademickich (publikacja oraz program szkoleniowy).

Cele projektu:

– Wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i wiedzę pozwalającą im kształtować umiejętności miękkie studentów podczas regularnych zajęć;

– Zmiana nastawienia nauczycieli

akademickich i zachęcenie ich do wspierania uczniów w kształtowaniu umiejętności miękkich;

– Wspieranie nauczycieli w procesie usprawniania ich pracy i podnoszenia jakości kształcenia;

– Stworzenie środowisko przyjaznego rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich w celu zwiększenia wydajności pracy z młodymi ludźmi;

– Opracowanie narzędzi, które będą szeroko dostępne dla nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić swoje umiejętności;

– Inicjowanie w środowisku akademickim dyskusji na temat możliwości i zalet kształtowania umiejętności miękkich młodych ludzi podczas regularnych zajęć;

– Przyczynienie się do tworzenia skuteczniejszych metod zdobywania umiejętności miękkich przez studentów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych, w skład których wchodzą:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – Lider Projektu

Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia

Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia

Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

– opracowanie 1 publikacji skierowanej do nauczycieli akademickich (dostępnej w 5 wersjach językowych)

– opracowanie 1 kursu szkoleniowego składającego się z 4 modułów tematycznych, poświęconych różnym aspektom kształtowania kompetencji miękkich studentów (dostępny w 5 wersjach językowych)

– zorganizowanie międzynarodowego szkolenia dla 30 nauczycieli akademickich

– przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu w 4 państwach członkowskich

– zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt i prezentującej wypracowane rezultaty

Zapraszamy do odwiedzania strony www projektu dostępnej pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem

Publikacja:

Improve Your Teaching – Publication for Academic Teachers

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

Skip to content