fbpx

Statut i regulaminy

Uczelnia - Statut i regulaminy

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji   Lublinie (WSPA) została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej obecnie przez Ministra Edukacji i Nauki, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), pod numerem 144.

Statut WSPA

Regulamin studiów WSPA

Regulamin studiów wyższych WSPA obowiązujący od 1.10.2023 r.

Regulamin studiów podyplomowych WSPA

Regulamin kształcenia specjalistycznego WSPA

Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od 1.10.2022 r.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Kodeks Etyki WSPA

Regulamin BON

Skip to content