Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej aktualnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018, poz. 1668) pod numerem 144.