Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku - Szkolenia z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego

Zamówienie obejmuje: przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej dla 20 osób – (2 grupy szkoleniowe) x 60h zajęć. Szkolenia z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego. Rozeznanie – projektowanie uniwersalne

Rozeznanie cenowe zarządzanie

Zapytanie ofertowe - zakup monitorów

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na zakup monitorów stanowiących wyposażenie pracowni WSPA w Lublinie.

Zapytanie Ofertowe – MONITORY

Zapytanie ofertowe - aplikacja "Mobilna WySPA"

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na opracowanie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne „Mobilna WySPA” (w 4 wersjach językowych) skierowanej do studentów – w ramach projektu „WySPA Internacjonalizacji”

Zapytanie ofertowe – aplikacja

Skip to content