Stypendia

Stypendia - Rodzaje stypendiów

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wnioski o przyznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć do 15 października 2020 roku w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Stypendia finansowane przez Urząd Miasta Lublin

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla Studentów 1-go roku

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium dla Studentów-Cudzoziemców

Zapomoga

Kredyt studencki

Skip to content