Rekrutacja

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021-2022

Terminy rekrutacji:

Studia wyższe
od 10 maja do 30 września
Studia podyplomowe
od 10 maja do 30 września

Rekrutacja na studia – etapy:

 • - wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
 • - podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
 • - złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o złożenie dokumentów pocztą tradycyjną.

Jak zostać naszym studentem - krok po kroku:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
 • dla kandydatów na studia inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz): zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  (badania można wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy)
  Pobierz:  Skierowanie na badania
 • dla kandydatów na kierunki Architektura i Projektowanie wnętrz: teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (prace powinny być podpisane).  Teczka powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręczne w technice ołówkowej, na arkuszach formatu A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja prostych brył geometrycznych.
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych
 1. Kwestionariusz osobowy
  Zostanie wysłany na adres mailowy po dokonaniu rejestracji
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach):
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach II stopnia- Zarządzanie
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach II stopnia- Socjologia
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach II stopnia- Informatyka
 3. Ślubowanie
  Pobierz: Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja)
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (umowa)
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. 

Jednolite magisterskie

Rekrutacja kandydatów na studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych
 1. Kwestionariusz osobowy
  Zostanie wysłany na adres mailowy po dokonaniu rejestracji
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach jednolitych magisterskich- Pedagogika
 3. Ślubowanie
  Pobierz: Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja)
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (umowa)
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty zostaną wysłane na adres mailowy po dokonaniu rejestracji

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

 

Kształcenie specjalistyczne

Rekrutacja kandydatów na kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)
Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

 

Studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim

Rekrutacja kandydatów na studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych
 1. Kwestionariusz osobowy
  Zostanie wysłany na adres mailowy po dokonaniu rejestracji
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach jednolitych magisterskich – Pedagogika
  Pobierz: Umowa o kształcenie na studiach licencjackich – Zarządzanie 
 3. Ślubowanie
  Pobierz: Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja)
  Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (umowa)
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

Dział Rekrutacji

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
7.30 – 15.30

Skip to content