fbpx

Rekrutacja

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r.)

Terminy rekrutacji:

Studia wyższe
od 29 kwietnia 2024
Studia podyplomowe
rekrutacja ciągła

Rekrutacja na studia – etapy:

 • - wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
 • - podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
 • - złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną;

Jak zostać naszym studentem - krok po kroku:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
 • dla kandydatów na studia inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz) oraz na kierunek Pielęgniarstwo: zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  (badania można wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy)
  Pobierz:  Skierowanie na badania
 • dla kandydatów na kierunki Architektura i Projektowanie wnętrz: teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (prace powinny być podpisane).  Teczka powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręczne w technice ołówkowej, na arkuszach formatu A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja prostych brył geometrycznych.
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 • Ślubowanie
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata WSPA

II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata WSPA

Jednolite magisterskie

Rekrutacja kandydatów na studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata WSPA

Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty zostaną wysłane na adres mailowy po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata WSPA

 

Kształcenie specjalistyczne

Rekrutacja kandydatów na kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
 • 1 zdjęcie – format 35mm x 45mm
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Umowa o kształcenie (składana w dwóch egzemplarzach)
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata WSPA

 

Studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim

Rekrutacja kandydatów na studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim

Dodatkowe kompetencje wymagane od kandydatów

Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji kandydatów na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów.

Do realizacji kształcenia na każdym kierunku niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Komepetencje językowe

Kompetencje językowe kandydatów na studia polskojęzyczne zostały zdefiniowane na poziomie przynajmniej B2 znajomości języka polskiego.

W procesie rekrutacji niezbędne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na wskazanym poziomie, np. na podstawie posiadanego certyfikatu.

 

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Studia jednolite magisterskie:

Kształcenie specjalistyczne:

Studia podyplomowe:

Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
7.30 – 15.30

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 81 45-29-474, spd@wspa.pl

  Skip to content