fbpx

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2022/2023!

W ofercie mamy następujące kierunki:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Studia jednolite magisterskie

Kształcenie specjalistyczne:

Terminy rekrutacji:

Studia wyższe
od 10 stycznia 2023 roku do 10 marca 2023 roku
(przyjęcie na studia od II semestru z obowiązkiem zaliczenia I semestru w przyszłym roku akademickim razem z III semetrem)
Studia podyplomowe
od 10 stycznia 2023 roku

Rekrutacja na studia – etapy:

 • - wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
 • - podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
 • - złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną;
 • - złożenie podania o przyjęcie na studia od II semestru.

Jak zostać naszym studentem - krok po kroku:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (250 zł)
 • podanie o przyjęcie na studia od II semestru
 • dla kandydatów na studia inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz): zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  (badania można wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy)
  Pobierz:  Skierowanie na badania
 • dla kandydatów na kierunki Architektura i Projektowanie wnętrz: teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (prace powinny być podpisane).  Teczka powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręczne w technice ołówkowej, na arkuszach formatu A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja prostych brył geometrycznych.
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 • Ślubowanie
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Jednolite magisterskie

Rekrutacja kandydatów na studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty zostaną wysłane na adres mailowy po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

 

Kształcenie specjalistyczne

Rekrutacja kandydatów na kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Umowa o kształcenie (składana w dwóch egzemplarzach)
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji WSPA

 

Studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim

Rekrutacja kandydatów na studia w Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej
Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników
Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (zostaną wysłane mailowo po dokończeniu rejestracji przy pomocy systemu rekrutacji internetowej)
 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach)
 3. Ślubowanie
 4. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych
Krok 4.  Złożenie kompletu dokumentów do Filii WSPA w Wodzisławiu Śląskim
Dział Rekrutacji

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 15.00

Skip to content