Rekrutacja

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021-2022

Terminy rekrutacji:

Studia wyższe
od 5 maja do 30 września
Studia podyplomowe
od 5 maja do 30 września

Rekrutacja na studia – etapy:

 • - wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
 • - podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
 • - złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o złożenie dokumentów pocztą tradycyjną.

Jak zostać naszym studentem - krok po kroku:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

Teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach):
 2. Ślubowanie
 3. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Podanie o przyjecie od II semestru WNSiH   Podanie o przyjecie od II semestru WNT

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach (składana w dwóch egzemplarzach):
 2. Ślubowanie
 3. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych    2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Podanie o przyjecie od II semestru WNSiH     Podanie o przyjecie od II semestru WNT

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Jednolite magisterskie

Rekrutacja kandydatów na studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa o kształcenie na studiach jednolitych magisterskich 2020-2021
 2. Ślubowanie
 3. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Podanie o przyjecie od II semestru WNSiH

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

Krok 3. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty zostaną wysłane drogą mailową po zakończeniu procesu rejestracji)

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Kształcenie specjalistyczne

Rekrutacja kandydatów na studia krótkiego cyklu – kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego:

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45mm
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów:

 1. Umowa na kształcenie specjalistyczne 2020-2021
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Przepraszamy, na stronie rekrutacji internetowej trwają prace konserwacyjne.
W celu rekrutacji prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@wspa.pl

Dział Rekrutacji

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
7.30 – 15.30

Skip to content