Rekrutacja

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021!

Terminy rekrutacji:

Studia wyższe
od 2 maja do 30 października
Studia podyplomowe
od 18 maja do 30 października

Rekrutacja na studia – etapy:

 • - wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
 • - złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mailowo, a także pocztą tradycyjną;
 • - podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.

Dlaczego WSPA?

Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA.
Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu.

Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym, a także z innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie. 

Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu nauki.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty, jak również przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną.

Sprawdź zasady rekrutacji na studia

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia świadectwa dojrzałości
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm 
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

– teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

rysunek z natury
rysunek z wyobraźni
kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
STACJONARNE studia I stopnia 2020-2021NIESTACJONARNE studia I stopnia 2020-2021

– Jednolite studia magisterskie 2020-2021

Ślubowanie

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

II stopnia (magisterskie)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Krok 2.  Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
1. studia II stopnia – kierunek Zarządzanie 2020-2021
2. studia II stopnia – kierunek Socjologia 2020-2021

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

                 Dokumenty wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Podyplomowe

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA

Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek – Piątek:
  7.30 – 15.30
Skip to content