fbpx
Studia licencjackie

ZARZĄDZANIE

Misja kierunku

Kształcimy menedżerów sprawczych, którzy potrafią wprowadzać odważne zmiany w firmach, umiejących formułować projekty i dających przestrzeń swoim współpracownikom do twórczego działania.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś aktywny, ciekawy świata i gotowy na zmiany
 • Jeśli chcesz kreować innowacyjną rzeczywistość i nowatorskie pomysły
 • Jeśli chcesz zrobić karierę w biznesie
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być skutecznym liderem w dynamicznie zmieniającym się świecie
 • Jeśli chcesz kierować zespołem
 • Jeśli zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, dzięki któremu zdobędziesz pracę w wielu sektorach i branżach – zarządzanie to przecież kierunek interdyscyplinarny

Dlaczego WSPA?

 • U nas student nie tylko słucha, notuje i zdaje egzaminy, ale przede wszystkim tworzy i kreuje
 • Studenci są autorami wielu ciekawych projektów, zawierających twórcze i innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania
 • Tylko u nas w programie studiów każdy student uczestniczy kursie Technologii Kreatywności. Studenci rozwijają tu swoją wyobraźnię, ćwiczą też umiejętności wybierania rozwiązań przynoszących efekty ponadstandardowe, ćwiczą kompetencje miękkie
 • Uczymy przez doświadczenie – naszymi wykładowcami są praktycy biznesu, osoby, które sprawują funkcje kierownicze, a także osoby od wielu lat prowadzące własne firmy
 • Studenci mają możliwość zgłosić własny projekt i zarządzać nim przy wsparciu uczelni

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych
 • branży marketingowej
 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • w charakterze menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • w charakterze analityka finansowego/giełdowego
 • e-biznesie
 • w firmach firmy sektora TSL (transport spedycja logistyka)

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Innowacyjne zarządzanie firmą

 • Na specjalności nauczysz się jak zarządzać firmą poprzez wartości. Dzięki czemu będziesz potrafił dokonywać świadomych wyborów, które ulepszą firmę i Ciebie samego
 • Nauczysz się jak wykorzystać podejście kreatywne w planowaniu zasobów firmy i jak budować trwałe relacje z klientami
 • Będziesz potrafił prowadzić audyt organizacyjny firmy i będziesz wiedział jak wdrażać ulepszenia w firmie tworząc ją konkurencyjną na rynku
 • Będziesz potrafił formułować i realizować projekty
 • Będziesz wiedział jak przekształcić sytuację konfliktową w sukces
 • Nauczysz się jak zarządzać w sytuacji kryzysu (pandemia, konflikty międzynarodowe, recesja gospodarcza)

Co możesz robić po zakończeniu specjalności?

 • Po skończeniu specjalności masz doskonałe podstawy do tego aby założyć własny biznes.
 • Jeśli jednak interesuje Cię praca etatowa, to czeka na Ciebie zatrudnienie w:
  -charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz  instytucjach publicznych;
  -branży marketingowej
  -branży doradczej
  -przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych.

Zarządzanie HR

 • Będziesz potrafił budować zespół oraz nauczysz się jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów organizacji;
 • Nauczysz się jak podmiotowo zarządzać pracownikami i tworzyć im przestrzeń do twórczego działania oraz delegować na nich odpowiedzialność
 • Nauczysz się także jak motywować pracowników do zmian, negocjować i rozwiązywać konflikty;
 • Nauczysz się jak zarządzać swoimi talentami i talentami podwładnych

Po ukończeniu specjalności znajdziesz pracę w :

 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • na stanowisku specjalisty w biurach karier
 • komórkach organizacyjno-kadrowych
 • firmach szkoleniowych i konsultingowych

Zarządzanie innowacjami

 • Dowiesz się jak kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym.
 • Dowiesz się jak udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Dowiesz się jak kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju.
 • Nabędziesz umiejętności do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • Dowiesz się jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital.
 • Dowiesz się jak ukierunkować osoby, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie.

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Będzie mógł pracować w charakterze: animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora ds. rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Będzie mógł stworzyć własną innowacyjną organizację lub będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

Zarządzanie sportem

Co daje ukończenie specjalności Zarzadzanie sportem?

 • posiadasz wiedzę i umiejętności w obszarze finansowania sportu
 • rozumiesz współczesne trendy rozwojowe w sporcie
 • wiesz jak prowadzić biznes w sporcie
 • potrafisz wykorzystać narzędzia IT w sporcie oraz zarządzać obiektami sportowymi
 • znasz i umiesz zastosować narzędzia służące do identyfikacji talentów sportowych

Gdzie możesz pracować?

 • w podmiotach zajmujących się sportem i turystyką
 • w administracji publicznej (w referatach/ departamentach sportu)
 • w obiektach sportowych
 • w klubach sportowych
 • w ośrodkach sportu i rekreacji
 • w organizacjach pozarządowych działających na rzecz sportu (np. w stowarzyszeniach kultury fizycznej)

Partnerzy kierunku

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

specjalizuje się we wdrażaniu usprawnień organizacyjnych i zarządczych w firmach i instytucjach publicznych W Fundacji są opracowywane i realizowane   projekty innowacji społecznej i menedżerskiej.

Wspólnie z partnerem realizowany jest przedmiot  Audyt organizacyjny w firmie.

Na zakończenie realizacji zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia audytu organizacyjnego.

Zajęcia z przedmiotu Audyt organizacyjny prowadzi Pan Paweł Prokop – prezes zarządu Fundacji, dyrektor przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, społeczny doradca Prezydenta Miasta Lublina

The West Choice

polska firma specjalizująca się w badaniu kompetencji i budowaniu ścieżek kariery, zajmuje się rekrutacją pracowników do firm polskich i zagranicznych.

Przedstawiciele kadry zarządzającej prowadzą przedmiot  Strategie personalne. Studenci na zajęciach dokonują analizy struktury zatrudnienia, ustalają wymogi kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk, ustalają liczbę pracowników, system motywacji, planują rozwój pracowników

Grupa Tipmedia Sp. z o.o.

polski start up, który tworzy dedykowane narzędzia firmom, mediom lokalnym, samorządom i organizacjom pozarządowym. Tworzy strony internetowe, szkoli, zajmuje się skuteczną reklamą w internecie, przygotowują kampanie promocyjne.

Grupa Tipmedia od lat doradza firmom jak szybko przenieść swoją firmę do internetu i jak z sukcesem prowadzić e- biznes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie

Firma Impact

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 420 zł
 • Płatność semestralna: 2 150 zł
 • Płatność roczna: 4 300 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

zarządzanie
Skip to content