fbpx
Studia licencjackie

ZARZĄDZANIE

Misja kierunku

Kształcimy menedżerów sprawczych, którzy potrafią wprowadzać odważne zmiany w firmach, umiejących formułować projekty i dających przestrzeń swoim współpracownikom do twórczego działania.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś aktywny, ciekawy świata i gotowy na zmiany
 • Jeśli chcesz kreować innowacyjną rzeczywistość i nowatorskie pomysły
 • Jeśli chcesz zrobić karierę w biznesie
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być skutecznym liderem w dynamicznie zmieniającym się świecie
 • Jeśli chcesz kierować zespołem
 • Jeśli zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, dzięki któremu zdobędziesz pracę w wielu sektorach i branżach – zarządzanie to przecież kierunek interdyscyplinarny

Dlaczego WSPA?

 • U nas na student nie tylko słucha, notuje i zdaje egzaminy, ale przede wszystkim tworzy i kreuje
 • Studenci są autorami wielu ciekawych projektów, zawierających twórcze i innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania
 • Tylko u nas w programie studiów każdy student uczestniczy kursie Technologii Kreatywności. Studenci rozwijają tu swoją wyobraźnię, ćwiczą też umiejętności wybierania rozwiązań przynoszących efekty ponadstandardowe, ćwiczą kompetencje miękkie
 • Uczymy przez doświadczenie – naszymi wykładowcy są praktycy biznesu, osoby, które sprawują funkcje kierownicze , a także osoby od wielu lat prowadzące własne firmy
 • Studenci mają możliwość zgłosić własny projekt i zarządzać nim przy wsparciu uczelni

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych
 • branży marketingowej
 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • w charakterze menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • w charakterze analityka finansowego/giełdowego
 • e-biznesie
 • w firmach firmy sektora TSL (transport spedycja logistyka)

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Innowacyjne zarządzanie firmą

 • Na specjalności nauczysz się jak zarządzać firmą poprzez wartości. Dzięki czemu będziesz potrafił dokonywać świadomych wyborów, które ulepszą firmę i Ciebie samego
 • Nauczysz się jak wykorzystać podejście kreatywne w planowaniu zasobów firmy i jak budować trwałe relacje z klientami
 • Będziesz potrafił prowadzić audyt organizacyjny firmy i będziesz wiedział jak wdrażać ulepszenia w firmie tworząc ją konkurencyjną na rynku
 • Będziesz potrafił formułować i realizować projekty
 • Będziesz wiedział jak przekształcić sytuację konfliktową w sukces
 • Nauczysz się jak zarządzać w sytuacji kryzysu (pandemia, konflikty międzynarodowe, recesja gospodarcza)

Co możesz robić po zakończeniu specjalności?

 • Po skończeniu specjalności masz doskonałe podstawy do tego aby założyć własny biznes.
 • Jeśli jednak interesuje Cię praca etatowa, to czeka na Ciebie zatrudnienie w:
  -charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz  instytucjach publicznych;
  -branży marketingowej
  -branży doradczej
  -przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych.

Zarządzanie HR

 • Będziesz potrafił budować zespół oraz nauczysz się jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów organizacji;
 • Nauczysz się jak podmiotowo zarządzać pracownikami i tworzyć im przestrzeń do twórczego działania oraz delegować na nich odpowiedzialność
 • Nauczysz się także jak motywować pracowników do zmian, negocjować i rozwiązywać konflikty;
 • Nauczysz się jak zarządzać swoimi talentami i talentami podwładnych

Po ukończeniu specjalności znajdziesz pracę w :

 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • na stanowisku specjalisty w biurach karier
 • komórkach organizacyjno-kadrowych
 • firmach szkoleniowych i konsultingowych

Zarządzanie innowacjami

 • Dowiesz się jak kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym.
 • Dowiesz się jak udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Dowiesz się jak kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju.
 • Nabędziesz umiejętności do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • Dowiesz się jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital.
 • Dowiesz się jak ukierunkować osoby, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie.

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Będzie mógł pracować w charakterze: animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora ds. rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Będzie mógł stworzyć własną innowacyjną organizację lub będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

Partnerzy technologiczni

 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 • THE WEST CHOICE
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • FIRMA IMPACT – (współtwórca specjalności „Innowacyjne zarządzanie firmą„) specjalizuje się w doradztwie dla biznesu, opracowaniu biznesplanów i pomaga w pozyskaniu  środków zewnętrznych na rozwój firmy. Studenci wspólnie z partnerem technologicznym uczestniczą w działaniach doradczych u klientów firmy IMPACT.  Mają też możliwość przygotowania biznesplanu, innych dokumentów doradczych (np. analizy marketingowej) oraz wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych (np. UE). Właściciel firmy Pan Marek Świć prowadzi zajęcia z przedmiotu Biznesplan 

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 410 zł
 • Płatność semestralna: 2 100 zł
 • Płatność roczna: 4 200 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 430 zł
 • Płatność semestralna: 2 200 zł
 • Płatność roczna: 4 400 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 430 zł
 • Płatność semestralna: 2 200 zł
 • Płatność roczna: 4 400 zł

Uwaga! Studia online przy pomocy metod i technik na odległość oznacza, że w semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

zarządzanie
Skip to content