fbpx
Studia Podyplomowe

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 451 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Kadry i płace w prawie i praktyce

Studia podyplomowe na kierunku „Kadry i płace w prawie i praktyce” przygotowują pod kątem merytorycznym i praktycznym do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych. Program studiów został podzielony na dwa moduły: pierwszy semestr KADRY i drugi semestr PŁACE , aby uporządkować materiał i ułatwić efektywne przyswajanie wiedzy. Podczas studiów Słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej, ZUS. W tym celu zajęcia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie kadr i wynagrodzeń opartej na aktualnych przepisach prawa wraz z praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w firmach, instytucjach i organizacjach zatrudniających pracowników.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do wszystkich osób chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę bądź ją poszerzyć, w zakresie kadr i wynagrodzeń, a w szczególności do:

 • osób, które planują podjąć pracę w obszarze kadr i płac a nie posiadają doświadczenia w tym zakresie,
 • osób aktywnych zawodowo, które specjalizują się w zagadnieniach kadrowych i/lub płacowych i chcą usystematyzować oraz uzupełnić swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności w tej tematyce,
 • osób, które chciałyby samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe w ramach działalności gospodarczej na potrzeby własne lub potrzeby Klientów (firm/instytucji) świadcząc usługi kadrowo-płacowe,
 • pracodawców/przedstawicieli pracodawców/osób kierujących pracownikami chcących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracowników o zagadnienia kadrowo-płacowe,
 • innych osób zainteresowanych dziedziną kadr i wynagrodzeń.

o studiach

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Proces pozyskiwania personelu do pracy: rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników

8 godz.

Źródła i zasady prawa pracy

4 godz.

Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana oraz rozwiązanie stosunku pracy

16 godz.

Zatrudnianie cudzoziemców

8 godz.

Czas pracy i urlopy pracownicze

18 godz.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

4 godz.

Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy

8 godz.

Odpowiedzialność stron stosunku pracy

4 godz.

Zakładowe akty prawne: zasady tworzenia regulamin pracy i regulamin wynagradzania

4 godz.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

6 godz.

Związki zawodowe w zakładzie pracy i zasady współpracy z nimi

4 godz.

Pracownicze Plany Kapitałowe

4 godz.

Pozapracownicze formy zatrudnienia

4 godz.

Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń

4 godz.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

12 godz.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych

32 godz.

Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa

8 godz.

Obowiązki podatkowe dotyczące wynagrodzeń ze stosunku pracy  i umów cywilno-prawnych

10 godz.

Obsługa programu Płatnik (lab.)

16 godz.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10 godz.

Łącznie 184 godziny

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 451 zł
Opłata semestralna: 2 050 zł
Opłata roczna: 4 100 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content