fbpx
Studia magisterskie

SOCJOLOGIA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Misją kierunku jest przygotowanie kompetentnych, znających swój potencjał absolwentów, którzy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnością rozumieją współczesne procesy i trendy społeczne niezbędne do kreowania przestrzeni społecznej i swojego życia zawodowego.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek Socjologia odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych na dyplomie ukończenia studiów

 • podstawę kwalifikacji stanowi: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = 2 x K + P, gdzie: K, P – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku, P – na pozostałych kierunkach)
 • absolwenci kierunków innych niż wybrany kierunek mogą zostać zobowiązani do  uzupełnienia różnic  programowych wynikających z  porównania  programów  studiów.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś zainteresowany światem, ludźmi, lubisz kontakt z drugim człowiekiem.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wyjaśnianiem zjawisk i procesów społecznych.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wszelkimi relacjami zachodzącymi pomiędzy jednostkami i grupami lokalnie i globalnie.
 • Jeśli chcesz zrozumieć procesy społeczne dotykając każdego z nas, poddać je analizie i włączyć się w poszukiwanie adekwatnych rozwiązań.
 • Jeśli chcesz konstruktywne rozwiązywać konflikty interpersonalne, naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe.
 • Jeśli chcesz poznać skutki traumy społecznej, będącej wynikiem zmian społeczno-kulturowych.

Dlaczego WSPA?

 • Rozwiniemy u Ciebie kreatywność, przedsiębiorczość, odwagę i profesjonalną konsekwencję w realizowaniu przyjętych zamierzeń.
 • Rozwiniemy u Ciebie kompetencje miękkie.
 • Przygotujemy Cię do wejścia na konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy.
 • Nasze specjalności dostosowane są do dynamicznie zmieniającego się życia społecznego i aktualnych trendów zawodowych.

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Firmach wdrożeniowych i badawczych
 • Instytucjach usług społecznych
 • Działach marketingu, PR, mediach społecznościowych
 • Działach HR
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 2 lata
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Projekty społeczne i ich wizerunek

 • Nauczysz się identyfikować potrzeby i kreować projekty społeczne odpowiadające na problemy w Twoim otoczeniu.
 • Zapoznasz się z zasadami przedsiębiorczości i innowacji społecznej, w tym umiejętnego dystrybuowania i zarządzania projektem społecznym.
 • Staniesz się liderem zmian społecznych, znającym się na prowadzeniu przedsięwzięcia społecznego, który potrafi pozyskiwać środki na ten cel.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako  menedżer projektów społecznych w agencjach PR-owych. Będzie mógł pracować w charakterze rzecznika prasowego w instytucjach usług społecznych oraz jako doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych. Znajdzie zatrudnienie jako ekspert w  instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej związanych z realizacją projektów społecznych lub będzie mógł założyć własne przedsiębiorstwo społeczne.

 •  

Coaching w modelu podmiotowym

 • Poznasz techniki coachingowe i narzędzia zarządzania kompetencjami.
 • Dowiesz się jak wspierać rozwój potencjału jednostek i grup aby zwiększać ich skuteczność w działaniu.
 • Dowiesz się jak wzmacniać umiejętności sprawcze zespołów i prowadzić je do osiągania zamierzonych celów. 
 • Opanujesz umiejętności stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów w życiu społecznym, w tym w biznesie.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w korporacjach zatrudniających coachów. Znajdzie zatrudnienie w poradniach i placówkach edukacyjnych wspierających twórczy rozwój człowieka. Będzie mógł pracować w firmach doradczych bądź szkołach trenerskich.

Partnerzy kierunku

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 340 zł
 • Płatność roczna: 4 620 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 340 zł
 • Płatność roczna: 4 620 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 340 zł
 • Płatność roczna: 4 620 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

socjologia ulica
Skip to content