fbpx
Studia magisterskie

SOCJOLOGIA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Misją kierunku jest przygotowanie kompetentnych, znających swój potencjał absolwentów, którzy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnością rozumieją współczesne procesy i trendy społeczne niezbędne do kreowania przestrzeni społecznej i swojego życia zawodowego.

Misją kierunku jest profesjonalne przygotowanie absolwentów do prowadzenia badań społecznych na zlecenie różnych podmiotów społeczno-gospodarczych, firm, korporacji, instytucji publicznych dotyczących np. kampanii sprzedażowych, rynku pracy, wizerunku instytucji. 

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek Socjologia odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych na dyplomie ukończenia studiów

 • podstawę kwalifikacji stanowi: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = 2 x K + P, gdzie: K, P – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku, P – na pozostałych kierunkach)
 • absolwenci kierunków innych niż wybrany kierunek mogą zostać zobowiązani do  uzupełnienia różnic  programowych wynikających z  porównania  programów  studiów.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś zainteresowany światem, ludźmi, lubisz kontakt z drugim człowiekiem.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wyjaśnianiem zjawisk i procesów społecznych oraz chcesz stawiać diagnozy dotyczące społeczeństwa.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wszelkimi relacjami zachodzącymi pomiędzy jednostkami i grupami lokalnie i globalnie.
 • Jeśli chcesz zrozumieć procesy społeczne dotykając każdego z nas, poddać je analizie i włączyć się w poszukiwanie adekwatnych rozwiązań.
 • Jeśli chcesz konstruktywne rozwiązywać konflikty interpersonalne, naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe.
 • Jeśli chcesz poznać skutki traumy społecznej, będącej wynikiem zmian społeczno-kulturowych.
 • Jeśli chcesz wiedzieć jak realizować profesjonalny warsztat w zakresie badań społecznych, poznać różne techniki badawcze i narzędzia analiz jakościowych i ilościowych, dzięki którym będziesz mógł uwzględnić różne perspektywy badawcze.

Dlaczego WSPA?

 • Rozwiniemy u Ciebie kreatywność, przedsiębiorczość i odwagę w profesjonalnym realizowaniu przyjętych zamierzeń.
 • Rozwiniemy u Ciebie kompetencje miękkie.
 • Przygotujemy Cię do wejścia na konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy.
 • Nasze specjalności dostosowane są do dynamicznie zmieniającego się życia społecznego i aktualnych trendów zawodowych.

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Firmach wdrożeniowych i badawczych
 • Instytucjach usług społecznych
 • Działach marketingu, PR, mediach społecznościowych
 • Działach HR
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 2 lata
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Innowacja i projektowanie społeczne (NOWOŚĆ!)

 • Nauczysz się identyfikować potrzeby i kreować projekty społeczne odpowiadające na problemy w Twoim otoczeniu.
 • Zapoznasz się z zasadami przedsiębiorczości i innowacji społecznej, w tym umiejętnego dystrybuowania i zarządzania projektem społecznym.
 • Staniesz się liderem zmian społecznych, znającym się na prowadzeniu przedsięwzięcia społecznego, który potrafi pozyskiwać środki na ten cel.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako  menedżer projektów społecznych w agencjach PR-owych. Będzie mógł pracować w charakterze rzecznika prasowego w instytucjach usług społecznych oraz jako doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych. Znajdzie zatrudnienie jako ekspert w  instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej związanych z realizacją projektów społecznych lub będzie mógł założyć własne przedsiębiorstwo społeczne.

 •  

Socjoterapia i coaching (NOWOŚĆ!)

 • Poznasz techniki coachingowe i narzędzia zarządzania kompetencjami.
 • Dowiesz się jak wspierać rozwój potencjału jednostek i grup aby zwiększać ich skuteczność w działaniu.
 • Dowiesz się jak wzmacniać umiejętności sprawcze zespołów i prowadzić je do osiągania zamierzonych celów. 
 • Opanujesz umiejętności stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów w życiu społecznym, w tym w biznesie.
 • Opanujesz umiejętności pracy w grupach socjoterapeutycznych z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.
 • Dowiesz się jak diagnozować procesy grupowe, planować i realizować zajęcia socjoterapeutyczne oraz ewaluować działania podejmowane wobec tych grup. 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w korporacjach zatrudniających coachów. Znajdzie zatrudnienie w poradniach i placówkach edukacyjnych wspierających twórczy rozwój człowieka. Będzie mógł pracować w firmach doradczych bądź szkołach trenerskich. Absolwent specjalności będzie także przygotowany do organizowania, prowadzenia oraz ewaluowania różnego typu zajęć, warsztatów i programów w instytucjach skoncentrowanych wokół działań o charakterze socjoterapeutycznym.

Partnerzy kierunku

Sonda zrealizowana przez studentów kierunku Socjologia przy współpracy ze studentami kierunku Media i dziennikarstwo.

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 480 zł
 • Płatność semestralna: 2 400 zł
 • Płatność roczna: 4 800 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 480 zł
 • Płatność semestralna: 2 400 zł
 • Płatność roczna: 4 800 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 480 zł
 • Płatność semestralna: 2 400 zł
 • Płatność roczna: 4 800 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

socjologia ulica
Skip to content