fbpx
Studia magisterskie

SOCJOLOGIA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Misją kierunku jest przygotowanie kompetentnych, znających swój potencjał absolwentów, którzy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnością rozumieją współczesne procesy i trendy społeczne niezbędne do kreowania przestrzeni społecznej i swojego życia zawodowego.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś zainteresowany światem, ludźmi, lubisz kontakt z drugim człowiekiem.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wyjaśnianiem zjawisk i procesów społecznych.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wszelkimi relacjami zachodzącymi pomiędzy jednostkami i grupami lokalnie i globalnie.
 • Jeśli chcesz zrozumieć procesy społeczne dotykając każdego z nas, poddać je analizie i włączyć się w poszukiwanie adekwatnych rozwiązań.
 • Jeśli chcesz konstruktywne rozwiązywać konflikty interpersonalne, naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe.
 • Jeśli chcesz poznać skutki traumy społecznej, będącej wynikiem zmian społeczno-kulturowych.

Dlaczego WSPA?

 • Rozwiniemy u Ciebie kreatywność, przedsiębiorczość, odwagę i profesjonalną konsekwencję w realizowaniu przyjętych zamierzeń.
 • Rozwiniemy u Ciebie kompetencje miękkie.
 • Przygotujemy Cię do wejścia na konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy.
 • Nasze specjalności dostosowane są do dynamicznie zmieniającego się życia społecznego i aktualnych trendów zawodowych.

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Firmach wdrożeniowych i badawczych
 • Instytucjach usług społecznych
 • Działach marketingu, PR, mediach społecznościowych
 • Działach HR
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 2 lata
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, on-line (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Projekty społeczne i ich wizerunek

 • Nauczysz się identyfikować potrzeby i kreować projekty społeczne odpowiadające na problemy w Twoim otoczeniu.
 • Zapoznasz się z zasadami przedsiębiorczości i innowacji społecznej, w tym umiejętnego dystrybuowania i zarządzania projektem społecznym.
 • Staniesz się liderem zmian społecznych, znającym się na prowadzeniu przedsięwzięcia społecznego, który potrafi pozyskiwać środki na ten cel.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako  menedżer projektów społecznych w agencjach PR-owych. Będzie mógł pracować w charakterze rzecznika prasowego w instytucjach usług społecznych oraz jako doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych. Znajdzie zatrudnienie jako ekspert w  instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej związanych z realizacją projektów społecznych lub będzie mógł założyć własne przedsiębiorstwo społeczne.

 •  

Coaching w modelu podmiotowym

 • Poznasz techniki coachingowe i narzędzia zarządzania kompetencjami.
 • Dowiesz się jak wspierać rozwój potencjału jednostek i grup aby zwiększać ich skuteczność w działaniu.
 • Dowiesz się jak wzmacniać umiejętności sprawcze zespołów i prowadzić je do osiągania zamierzonych celów. 
 • Opanujesz umiejętności stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów w życiu społecznym, w tym w biznesie.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w korporacjach zatrudniających coachów. Znajdzie zatrudnienie w poradniach i placówkach edukacyjnych wspierających twórczy rozwój człowieka. Będzie mógł pracować w firmach doradczych bądź szkołach trenerskich.

Partnerzy technologiczni

LUBELSKA GRUPA BADAWCZA – firma oferująca badania jakościowe i ilościowe. Realizowane zajęcia: Wprowadzenie do statystyki.

SZKOŁA COACHINGU EDUKACYJNEGO – firma wspierająca i kształcąca HR liderów, business managerów, przywódców biznesowych, mentorów, trenerów coachingu. Realizowane zajęcia: Umiejętności i kompetencje coachingowe. Struktura sesji coachingu indywidualnego i grupowego.

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie – jest największą we wschodniej Polsce i jednocześnie jedną z największych w Polsce Instytucją Specjalistyczną świadczącą szeroki zakres ekspertyz kryminalistycznych (biuro wykonało ponad 15 000 tys. opinii przez 14 lat działalności). Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonuje opinie i ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki zarówno dla takich instytucji jak: Sądy, Prokuratury, jednostki Policji, Służba Celna, Straż Graniczna, Wojsko, Instytut Pamięci Narodowej i innych służb państwowych. Jak i dla sektora prywatnego, tj.: kancelarii adwokackich, adwokatów, radców prawnych, osób prywatnych, firm.

Straż Miejska w Świdniku – jednostka pełniąca funkcję m.in. prewencyjną. Obecnie prewencja kojarzy się głównie z jednostkami Policji, a wszystko za sprawą faktu, iż w ramach tej instytucji istnieje osobny oddział służący prewencji. Należy jednak pamiętać, że funkcje prewencyjne spełnia także szereg innych instytucji związanych z określonymi przepisami prawa.

International Coaching Federation (ICF) to największa, niezależna organizacja zrzeszająca coachów i szkoły coachingu na całym świecie. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

International Coaching Federation powstało w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 160 krajach.

International Coach Federation (ICF) Polska jest częścią największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów.

Celem ICF Polska jest wspieranie rozwoju profesjonalnego coachingu w Polsce
w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.

W największych miastach Polski działają lokalne oddziały. Ich misją jest popularyzowanie coachingu zgodnego ze standardami ICF. Zarówno ICF Polska, jak i lokalne oddziały organizują konferencje, warsztaty i spotkania poświęcone profesjonalnemu coachingowi, rozwojowi branży i samych coachów.

Fundacja  Aktywizacja – pomaga osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie, właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej, obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych. Pracodawcom oferuje doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy.

Celem Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełno sprawnościami poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zespół Fundacji liczy prawie 150 osób i ok. 200 współpracujących wolontariuszy. Swoje działania Fundacja prowadzi w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie kraju.

Wydawnictwo ML GROUP Kamila Stolarczyk

Kamila Stolarczyk – wizjonerka, kreatorka, przedsiębiorca, mentor oraz gigantyczne źródło pozytywnego myślenia. Swoją energią dzieli się z innymi i inspiruje do działania. Dzięki własnym pomysłom i projektom przenosi życie oraz biznesy innych ludzi na wyższy poziom.

Jest wydawcą i redaktorem naczelnym trzech czasopism – Info MagazynLubelski.pl FOR FACILITY SERVICES, ENERGIA ŻYCIA dostępnych w salonikach prasowych EMPIK oraz INMEDIO w całej Polsce. Równolegle  organizuje szkolenia i warsztaty biznesowe oraz pomaga przedsiębiorcom jako mentor i doradca.  Kompleksowo buduje wizerunek firm oraz osób w Internecie. Firma ML Group, którą stworzyła, jest wynikiem pragnienia życia oraz formą dzielenia się energią. I jak sama twierdzi INNOWACJA JEST W NAS!

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 290 zł
 • Płatność roczna: 4 580 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 290 zł
 • Płatność roczna: 4 580 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 290 zł
 • Płatność roczna: 4 580 zł

Uwaga! Studia online przy pomocy metod i technik na odległość oznacza, że w semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

socjologia ulica
Skip to content