fbpx
Studia Licencjackie

PRACA SOCJALNA

O kierunku

Praca Socjalna jako interdyscyplinarny kierunek kształci przyszłych menedżerów i specjalistów w obszarze działań na rzecz społeczności i drugiego człowieka. Przygotowuje do  projektowania innowacyjnych rozwiązań pomocowych i kompleksowych form wsparcia. Student Pracy Socjalnej zdobywa wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu socjologii, pedagogiki, prawa jak i zarządzania, animacji oraz marketingu. Zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne. 

Atuty kierunku

 • kadra wykładowców to w większości praktycy, pracownicy prężnie rozwijających się organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz właściciele własnych firm, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem,
 • studenci mogą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe dzięki praktykom w organizacjach takich jak: Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Lokalna Grupa Działania, oraz firmach takich jak Ikea, Cemex, Bogdanka,
 • studenci biorą udział w przygotowaniu i realizacji wielu innowacyjnych, ważnych społecznie projektów,
 • zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania pozwalających na efektywną naukę,
 • studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus,
 • zajęcia są prowadzone w oparciu o program Technologii Kreatywności, której celem jest wykształcenie u studentów postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności myślenia poza schematami

 

 

 

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Animator życia społecznego

Celem specjalności jest wykształcenie kreatywnych animatorów życia społecznego potrafiących zaplanować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania służące podmiotowemu rozwojowi człowieka. Stawiamy na samodzielność, rozumiejąc ją zarówno jako cel pracownika socjalnego w pracy z klientem, jak i gotowość do podejmowania odważnych decyzji przez absolwentów kierunku. Wierzymy, że innowacje społeczne oparte o potencjał kreatywny połączony z ugruntowaną wiedzą to klucz do satysfakcji zawodowej, finansowej i prywatnego sukcesu.

Kształcimy wyposażając w pełen wachlarz narzędzi i umiejętności pozwalających odnaleźć się na rynku pracy.

 • Będziesz potrafił diagnozować problemy społeczne, gromadzić i analizować dane.
 • Będziesz w stanie samodzielnie stworzyć narzędzia badawcze.    
 • Będziesz umiał zaplanować projekt społeczny, wyznaczyć realne cele, określić harmonogram i budżet. Poznasz źródła finansowania działań.    
 • Będziesz rozumiał problematykę procesów rewitalizacyjnych miast, możesz zostać animatorem wspomagającym proces zmian i łagodzącym ich skutki uboczne.
 • Będziesz potrafił zdobywać, rozliczać, prowadzić projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.    
 • Zostaniesz rzecznikiem interesów i spraw grup wrażliwych, wykluczanych, mających gorszy start. Nauczysz się pracować z osobami w kryzysie bezdomności, poznasz podstawy streetworkingu.

Ekonomia Społeczna i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Celem specjalności jest wykształcenie kreatywnych menadżerów przedsiębiorczości społecznej, potrafiących zaplanować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania służące podmiotowemu rozwojowi człowieka. Jest to uzupełnienie wiedzy i kompetencji Pracownika Socjalnego o komponent biznesowy. Nauczysz się jak prowadzić przedsiębiorstwo społeczne oparte o ideę spółdzielczości.

Wierzymy, że rozwiązania oparte o potencjał kreatywny połączony z ugruntowaną wiedzą to klucz do satysfakcji zawodowej, finansowej i prywatnego sukcesu.

 • Poznasz historię spółdzielczości, zostaniesz specjalistą w dziedzinie ekonomii społecznej, będziesz potrafił założyć spółdzielnię socjalną i wspierać przedsiębiorczość osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Nauczysz się czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), będziesz potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu wspierania lokalnych społeczności dla rozwoju przedsiębiorstwa.    
 • Będziesz umiał opracować kampanię społeczną, zdobędziesz narzędzia do przeprowadzenia efektywnej promocji, będziesz współpracował z mediami.    
 • Będziesz wiedział jak założyć własną firmę i utrzymać ją na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Praca Socjalna mając szerokie perspektywy zawodowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach wdrażających programy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
 • ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej,
 • spółdzielniach socjalnych,
 • firmach i instytucjach prowadzących unijne projekty społeczne,
 • samorządzie,
 • agencjach reklamowych, interaktywnych i eventowych,
 • firmach pracujących projektowo, w charakterze Project Managera,
 • w firmach rodzinnych i w ramach własnej działalności gospodarczej.

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 320 zł
 • Płatność semestralna: 1 650 zł
 • Płatność roczna: 3 300 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 320 zł
 • Płatność semestralna: 1 650 zł
 • Płatność roczna: 3 300 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 320 zł
 • Płatność semestralna: 1 650 zł
 • Płatność roczna: 3 300 zł

Uwaga! Studia online przy pomocy metod i technik na odległość oznacza, że w semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content