fbpx
Studia magisterskie

ZARZĄDZANIE

Misja kierunku

Kształcimy menedżerów sprawczych, którzy potrafią wprowadzać odważne zmiany w firmach, umiejących formułować projekty i dających przestrzeń swoim współpracownikom do twórczego działania.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś aktywny, ciekawy świata i gotowy na zmiany
 • Jeśli chcesz kreować innowacyjną rzeczywistość i nowatorskie pomysły
 • Jeśli chcesz zrobić karierę w biznesie
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być skutecznym liderem w dynamicznie zmieniającym się świecie
 • Jeśli chcesz kierować zespołem
 • Jeśli zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, dzięki któremu zdobędziesz pracę w wielu sektorach i branżach – zarządzanie to przecież kierunek interdyscyplinarny

Dlaczego WSPA?

 • U nas na student nie tylko słucha, notuje i zdaje egzaminy, ale przede wszystkim tworzy i kreuje
 • Studenci są autorami wielu ciekawych projektów, zawierających twórcze i innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania
 • Tylko u nas w programie studiów każdy student uczestniczy kursie Technologii Kreatywności. Studenci rozwijają tu swoją wyobraźnię, ćwiczą też umiejętności wybierania rozwiązań przynoszących efekty ponadstandardowe, ćwiczą kompetencje miękkie
 • Uczymy przez doświadczenie – naszymi wykładowcy są praktycy biznesu, osoby, które sprawują funkcje kierownicze , a także osoby od wielu lat prowadzące własne firmy
 • Studenci mają możliwość zgłosić własny projekt i zarządzać nim przy wsparciu uczelni

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych
 • branży marketingowej
 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • w charakterze menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • w charakterze analityka finansowego/giełdowego
 • e-biznesie
 • w firmach firmy sektora TSL (transport spedycja logistyka)

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 2 lata
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, on-line (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

E-biznes i nowoczesne formy marketingu

Jeśli zdecydujesz się na tę specjalność, to:

 • Uzyskasz nowoczesną wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej
 • Nauczysz się jak prowadzić konkurencyjną firmę w cyberprzestrzeni
 • Będziesz potrafił dokonać analizy potrzeb i zachowań klientów w internecie i na tej podstawie dostosować produkty i usługi do ich potrzeb
 • Będziesz potrafił/potrafiła projektować różne modele e-biznesu i zarządzać nimi

Możesz pracować :

 • w roli menedżerów e-biznesu
 • w charakterze analityka lub projektanta e-biznesu
 • w roli specjalisty ds. zarządzania treścią
 • w firmach oferujących e-usługi i e-produkty
 • w firmach marketingowych, których działalność
  ma miejsce w sieci
 • we własnych firmach, które funkcjonują w sieci

Menedżer finansowy

Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się wdrażać nowoczesne i skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania finansami w podmiotach sektora prywatnego i publicznego
 • Będziesz potrafił/potrafiła dokonać analizy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
 • Zdobędziesz umiejętności reagowania i podejmowania decyzji w warunkach niepewności i kryzysu finansowego
 • Nauczysz się projektować strategię finansową przedsiębiorstwa
 • Nabędziesz kompetencje w obszarze doradztwa finansowego
 • Będziesz miał/miała możliwość realizacji projektów finansowych wspólnie z partnerami biznesowymi naszej uczelni

Po skończeniu specjalności możesz pracować m.in w charakterze:

 • menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • analityka finansowego/giełdowego
 • eksperta ds. bankowości inwestycyjnej
 • eksperta w zakresie doradztwa finansowego

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Czego się nauczysz?

 • Będziesz potrafił projektować i modelować łańcuchy logistyczne
 • Nauczysz się wykorzystania narządzi informatycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw;
 • Będziesz potrafił twórczo rozwiązywać złożone problemy logistyczne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu;
 • Będziesz potrafił opracować i wdrażać rozwiązania mające na celu ulepszenie funkcjonowania miejskich aglomeracji, takie jak : inteligentne systemy transportowe, bezpieczne zużywanie energii, publiczne terminale logistyczne.

Po skończeniu specjalności możesz pracować w charakterze :

 • menedżera lub specjalisty ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • specjalisty w zakresie planowania zasobów produkcyjnych;
 • menedżera bądź specjalisty ds. magazynowania, transportu i spedycji
 • menedżera lub specjalisty ds. eksportu i importu
 • eksperta w zakresie rynków globalnych

Zarządzanie innowacjami

 • Dowiesz się jak kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym.
 • Dowiesz się jak udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Dowiesz się jak kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju.
 • Nabędziesz umiejętności do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • Dowiesz się jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital.
 • Dowiesz się jak ukierunkować osoby, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie.

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Będzie mógł pracować w charakterze: animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora ds. rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Będzie mógł stworzyć własną innowacyjną organizację lub będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

Partnerzy technologiczni

GRUPA TIP MEDIA – (współtwórca specjalności „E-biznes i nowoczesne formy marketingu”) polski start up, który tworzy dedykowane narzędzia firmom, mediom lokalnym, samorządom i organizacjom pozarządowym. Tworzy strony internetowe, szkoli, zajmuje się skuteczną reklamą w internecie, przygotowuje kampanie promocyjne. Przedsiębiorstwo od lat doradza firmom jak szybko przenieść swoją firmę do internetu i jak z sukcesem prowadzić e- biznes.

Przedstawiciele partnera technologicznego:

 • prowadzą warsztaty na specjalności w zakresie projektowania modelu e-biznesu. Warsztaty te prowadzone są przez czołowego eksperta firmy – Pana Marcina Stachyrę
 • studenci przygotowują projekt kampanii e- marketingowej dla konkretnych klientów. Studenci dokonują analizy firm konkurencyjnych, badają potrzeby klienta dla którego przygotowywana jest kampania, dokonują charakterystyki odbiorców przekazu, dobierają narzędzia promocji i opracowują plan działań na wszystkich kanałach komunikacji.

INSTYTUT DORADZTWA INNOWACYJNEGO SP. Z O.O. – (współtwórca specjalności „Menedżer finansowy„) firma wspierająca biznes oraz samorządy w przygotowaniu strategii rozwoju, realizująca projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządczych (tym w zakresie zarządzania finansami).

W laboratorium uczelni zlokalizowanym w Instytucie odbywają się zajęcia z przedmiotu Fundusze strukturalne i celowe. W ramach tych zajęć studenci analizują dokumenty programowe i uczą się jak przygotować wniosek o dotację na realizację konkretnego projektu, np. wzrostu konkurencyjności firmy, wdrożenia modelu biznesowego, umiędzynarodowienia firmy.

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 345 zł
 • Płatność roczna: 4 690 zł

Uwaga! Studia online przy pomocy metod i technik na odległość oznacza, że w semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

zarządzanie
Skip to content