fbpx
Studia magisterskie

ZARZĄDZANIE

Misja kierunku

Kształcimy menedżerów sprawczych, którzy potrafią wprowadzać odważne zmiany w firmach, umiejących formułować projekty i dających przestrzeń swoim współpracownikom do twórczego działania.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych na dyplomie ukończenia studiów.

 • Podstawę kwalifikacji stanowi: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = 2 x K + P, gdzie: K, P – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku, P – na pozostałych kierunkach)
 • Absolwenci kierunków innych niż wybrany kierunek mogą zostać zobowiązani do  uzupełnienia różnic  programowych wynikających z  porównania  programów  studiów.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś aktywny, ciekawy świata i gotowy na zmiany
 • Jeśli chcesz kreować innowacyjną rzeczywistość i nowatorskie pomysły
 • Jeśli chcesz zrobić karierę w biznesie
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się jak być skutecznym liderem w dynamicznie zmieniającym się świecie
 • Jeśli chcesz kierować zespołem
 • Jeśli zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, dzięki któremu zdobędziesz pracę w wielu sektorach i branżach – zarządzanie to przecież kierunek interdyscyplinarny

Dlaczego WSPA?

 • U nas na student nie tylko słucha, notuje i zdaje egzaminy, ale przede wszystkim tworzy i kreuje
 • Studenci są autorami wielu ciekawych projektów, zawierających twórcze i innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania
 • Tylko u nas w programie studiów każdy student uczestniczy kursie Technologii Kreatywności. Studenci rozwijają tu swoją wyobraźnię, ćwiczą też umiejętności wybierania rozwiązań przynoszących efekty ponadstandardowe, ćwiczą kompetencje miękkie
 • Uczymy przez doświadczenie – naszymi wykładowcy są praktycy biznesu, osoby, które sprawują funkcje kierownicze , a także osoby od wielu lat prowadzące własne firmy
 • Studenci mają możliwość zgłosić własny projekt i zarządzać nim przy wsparciu uczelni

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych
 • branży marketingowej
 • charakterze menedżera/specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • w charakterze menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • w charakterze analityka finansowego/giełdowego
 • e-biznesie
 • w firmach firmy sektora TSL (transport spedycja logistyka)

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 2 lata
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

E-biznes i nowoczesne formy marketingu

Jeśli zdecydujesz się na tę specjalność, to:

 • Uzyskasz nowoczesną wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej
 • Nauczysz się jak prowadzić konkurencyjną firmę w cyberprzestrzeni
 • Będziesz potrafił dokonać analizy potrzeb i zachowań klientów w internecie i na tej podstawie dostosować produkty i usługi do ich potrzeb
 • Będziesz potrafił/potrafiła projektować różne modele e-biznesu i zarządzać nimi

Możesz pracować :

 • w roli menedżerów e-biznesu
 • w charakterze analityka lub projektanta e-biznesu
 • w roli specjalisty ds. zarządzania treścią
 • w firmach oferujących e-usługi i e-produkty
 • w firmach marketingowych, których działalność
  ma miejsce w sieci
 • we własnych firmach, które funkcjonują w sieci

Menedżer finansowy

Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się wdrażać nowoczesne i skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania finansami w podmiotach sektora prywatnego i publicznego
 • Będziesz potrafił/potrafiła dokonać analizy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
 • Zdobędziesz umiejętności reagowania i podejmowania decyzji w warunkach niepewności i kryzysu finansowego
 • Nauczysz się projektować strategię finansową przedsiębiorstwa
 • Nabędziesz kompetencje w obszarze doradztwa finansowego
 • Będziesz miał/miała możliwość realizacji projektów finansowych wspólnie z partnerami biznesowymi naszej uczelni

Po skończeniu specjalności możesz pracować m.in w charakterze:

 • menedżera finansowego w sektorze prywatnym i publicznym
 • analityka finansowego/giełdowego
 • eksperta ds. bankowości inwestycyjnej
 • eksperta w zakresie doradztwa finansowego

Zarządzanie innowacjami

 • Dowiesz się jak kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym.
 • Dowiesz się jak udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Dowiesz się jak kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju.
 • Nabędziesz umiejętności do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • Dowiesz się jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital.
 • Dowiesz się jak ukierunkować osoby, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie.

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Będzie mógł pracować w charakterze: animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora ds. rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Będzie mógł stworzyć własną innowacyjną organizację lub będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

Partnerzy kierunku

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

specjalizuje się we wdrażaniu usprawnień organizacyjnych i zarządczych w firmach i instytucjach publicznych W Fundacji są opracowywane i realizowane   projekty innowacji społecznej i menedżerskiej.

Wspólnie z partnerem realizowany jest przedmiot  Audyt organizacyjny w firmie.

Na zakończenie realizacji zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia audytu organizacyjnego.

Zajęcia z przedmiotu Audyt organizacyjny prowadzi Pan Paweł Prokop – prezes zarządu Fundacji, dyrektor przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, społeczny doradca Prezydenta Miasta Lublina

The West Choice

polska firma specjalizująca się w badaniu kompetencji i budowaniu ścieżek kariery, zajmuje się rekrutacją pracowników do firm polskich i zagranicznych.

Przedstawiciele kadry zarządzającej prowadzą przedmiot  Strategie personalne. Studenci na zajęciach dokonują analizy struktury zatrudnienia, ustalają wymogi kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk, ustalają liczbę pracowników, system motywacji, planują rozwój pracowników

GRUPA TIP MEDIA

polski start up, który tworzy dedykowane narzędzia firmom, mediom lokalnym, samorządom i organizacjom pozarządowym. Tworzy strony internetowe, szkoli, zajmuje się skuteczną reklamą w internecie, przygotowują kampanie promocyjne.

GRUPA TIP MEDIA od lat doradza firmom jak szybko przenieść swoją firmę do internetu i jak z sukcesem prowadzić e- biznes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie

Firma Impact

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 395 zł
 • Płatność roczna: 4 790 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 395 zł
 • Płatność roczna: 4 790 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 395 zł
 • Płatność roczna: 4 790 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

zarządzanie
Skip to content