fbpx
Studia podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 347 zł miesięcznie

Uwaga! Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych
  • osób zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami
  • osób pracujących lub przygotowujących się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych
  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość budżetowa jest obecność na platformie, aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa jest kształcenie profesjonalistów z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. W ramach studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczącą m.in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 12 godzin

Podatek dochodowy od osób fizycznych- 12 godzin

Podatek VAT i akcyzowy- 12 godzin

System podatkowy w Polsce- 8 godzin

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- 12 godzin

Podstawy rachunkowości finansowej- 12 godzin

Rachunkowość budżetowa- 26 godzin

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa- 10 godzin

Rachunkowość budżetowa w praktyce- 8 godzin

Zamówienia publiczne- 8 godzin

Audyt wewnętrzny  i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej- 16 godzin

Finanse Publiczne – 12 godzin

Fundusze unijne- 10 godzin

Łączna liczba: 158 godzin

Skip to content