fbpx
Studia podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 
Studiuj za 365 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Rachunkowość budżetowa 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Rachunkowość budżetowa daje możliwość do ubiegania się o stanowisko głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240).

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych
 • osób zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami
 • osób pracujących lub przygotowujących się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych.

o studiach

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa jest kształcenie profesjonalistów z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. W ramach studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczącą m.in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość budżetowa jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Podatek dochodowy od osób prawnych – 12 godz.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych- 12 godz.
 • Podatek VAT i akcyzowy- 12 godz.
 • System podatkowy w Polsce- 8 godz.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- 12 godz.
 • Podstawy rachunkowości finansowej- 12 godz.
 • Rachunkowość budżetowa- 26 godz.
 • Sprawozdawczość finansowa i budżetowa- 10 godz.
 • Rachunkowość budżetowa w praktyce- 8 godz.
 • Zamówienia publiczne- 8 godz.
 • Audyt wewnętrzny  i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej- 16 godz.
 • Finanse Publiczne – 12 godz.
 • Fundusze unijne- 10 godz.

Łączna liczba: 158 godz.

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 365 zł
Opłata semestralna: 1 650 zł
Opłata roczna: 3 300 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content