fbpx
Studia Magisterskie jednolite

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – Wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje przygotowanie do twórczej i refleksyjnej pracy w studiowanej dziedzinie. Posiada interdyscyplinarną oraz zinterioryzowaną wiedzę o świecie. Umożliwia mu ona realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak m.in. język polski, matematyka, historia, przyroda a także plastyka, technika, muzyka, informatyka. Zdobywa również wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną.

Otrzymuje wiedzę z zakresu dydaktyki. Dzięki temu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się i opieki. Wykorzysta ją w codziennej pracy nauczycielskiej.

Absolwent posiada także kompetencje w zakresie wybranego języka obcego. Zgodne są one z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ma umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przygotujemy Cię do pracy w:

  • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
  • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  • świetlicach szkolnych
  • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym

Studia
stacjonarne

  • Płatność miesięczna: 470 zł
  • Płatność semestralna: 2 350 zł
  • Płatność roczna: 4 700 zł

Studia
niestacjonarne

  • Płatność miesięczna: 470 zł
  • Płatność semestralna: 2 350 zł
  • Płatność roczna: 4 700 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content