fbpx
Studia Magisterskie jednolite

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – Wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje przygotowanie do twórczej i refleksyjnej pracy w studiowanej dziedzinie. Posiada interdyscyplinarną oraz zinterioryzowaną wiedzę o świecie. Umożliwia mu ona realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak m.in. język polski, matematyka, historia, przyroda a także plastyka, technika, muzyka, informatyka. Zdobywa również wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną.

Otrzymuje wiedzę z zakresu dydaktyki. Dzięki temu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się i opieki. Wykorzysta ją w codziennej pracy nauczycielskiej.

Absolwent posiada także kompetencje w zakresie wybranego języka obcego. Zgodne są one z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ma umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • świetlicach szkolnych
 • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 415 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 415 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł
Czesne
Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 415 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 415 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content