fbpx
Studia podyplomowe

MENEDŻER BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 528 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Menedżer biznesu w Unii Europejskiej

Studia podyplomowe „Menedżer biznesu w Unii Europejskiej” to unikatowa i niepowtarzalna okazja zdobycia cenionych na rynku pracy, profesjonalnych kompetencji menadżerskich z zakresu prawa, zarządzania i finansów. Najnowszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności przekazują uznani wykładowcy, doświadczeni praktycy życia gospodarczego. Program został opracowany na podstawie najnowszych, najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących prowadzenia biznesu w UE. Treść merytoryczna przekazywana jest w możliwie najbardziej przystępny sposób i w wygodnej formule.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich umożliwiających efektywne zarządzanie biznesem w środowisku Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla osób, które zajmują lub zamierzają zajmować wysokie stanowiska kierownicze w instytucjach działających w Unii Europejskiej oraz dla osób prowadzących lub planujących prowadzić własny biznes na terenie UE. Skorzystać także mogą wszyscy zainteresowani tematyką z zakresu zarządzania, prawa i finansów.

 O studiach

Studia umożliwiają zdobycie unikatowej wiedzy oraz sprawdzonych, praktycznych umiejętności. Składają się z trzech głównych modułów tematycznych:

 • Moduł Prawny umożliwia poznanie zagadnień z zakresu prawa kontraktowego, zamówień publicznych, business compliance oraz etyki biznesu. Umożliwi aktywne uczestnictwo w sporach sądowych oraz w procesie sądowej i pozasądowej windykacji należności.
 • Moduł Zarządzania umożliwia zdobycie cenionych kompetencji menadżerskich z zakresu zarządzania ludźmi, budowania zespołu, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów. Przekazuje także praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami realizowanymi w środowisku Unii Europejskiej.
 • Moduł finansów przekazuje praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania prowadzonej działalności, wyboru najdogodniejszej formy opodatkowania, zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, budżetowania projektów inwestycyjnych. Umożliwia także przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa, identyfikację ryzyka finansowego, zarządzanie kryzysem finansowym, dokonanie audytu oraz prowadzenie controlingu finansowego.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: on-line za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Menedżer biznesu w Unii Europejskiej jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Prawo kontraktowe

8 godz.

Zawieranie umów handlowych

8 godz.

Zamówienia publiczne

8 godz.

Spory sądowe w zakresie umów

4 godz.

Etyka w negocjacjach umów

4 godz.

Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

8 godz.

Zarządzanie projektami w UE

8 godz.

Istota i funkcje kierownika w organizacji

8 godz.

Budowanie zespołu i kierowanie zespołem z pierwszej linii

8 godz.

Źródła finansowania działalności gospodarczej

8 godz.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

8 godz.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

8 godz.

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

8 godz.

Pomiar i podział zysku przedsiębiorstwa

4 godz.

Business compliance

4 godz.

Sądowa i pozasądowa windykacja należności przedsiębiorstwa

8 godz.

Zarządzanie zmianą

8 godz.

Proces komunikacji w zarządzaniu pracownikami

8 godz.

Zarządzanie konfliktem w organizacji

8 godz.

Optymalizacja formy opodatkowania

8 godz.

Podatkowe przesłanki podejmowania decyzji finansowych

4 godz.

Audyt i controling finansowy

8 godz.

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

4 godz.

Ocena i budżetowanie projektów inwestycyjnych

4 godz.

Identyfikacja oraz sposoby radzenia sobie z kryzysem finansowym

8 godz.

Łącznie 172 godziny

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 528 zł
Opłata semestralna: 2400 zł
Opłata roczna: 4800 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Poznaj naszych wykładowców

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content