fbpx
Studia podyplomowe

MENEDŻER BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 528 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Menedżer biznesu w Unii Europejskiej

Studia podyplomowe „Menedżer biznesu w Unii Europejskiej” to unikatowa i niepowtarzalna okazja zdobycia cenionych na rynku pracy, profesjonalnych kompetencji menadżerskich z zakresu prawa, zarządzania i finansów. Najnowszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności przekazują uznani wykładowcy, doświadczeni praktycy życia gospodarczego. Program został opracowany na podstawie najnowszych, najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących prowadzenia biznesu w UE. Treść merytoryczna przekazywana jest w możliwie najbardziej przystępny sposób i w wygodnej formule.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich umożliwiających efektywne zarządzanie biznesem w środowisku Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla osób, które zajmują lub zamierzają zajmować wysokie stanowiska kierownicze w instytucjach działających w Unii Europejskiej oraz dla osób prowadzących lub planujących prowadzić własny biznes na terenie UE. Skorzystać także mogą wszyscy zainteresowani tematyką z zakresu zarządzania, prawa i finansów.

 O studiach

Studia umożliwiają zdobycie unikatowej wiedzy oraz sprawdzonych, praktycznych umiejętności. Składają się z trzech głównych modułów tematycznych:

 • Moduł Prawny umożliwia poznanie zagadnień z zakresu prawa kontraktowego, zamówień publicznych, business compliance oraz etyki biznesu. Umożliwi aktywne uczestnictwo w sporach sądowych oraz w procesie sądowej i pozasądowej windykacji należności.
 • Moduł Zarządzania umożliwia zdobycie cenionych kompetencji menadżerskich z zakresu zarządzania ludźmi, budowania zespołu, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów. Przekazuje także praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami realizowanymi w środowisku Unii Europejskiej.
 • Moduł finansów przekazuje praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania prowadzonej działalności, wyboru najdogodniejszej formy opodatkowania, zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, budżetowania projektów inwestycyjnych. Umożliwia także przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa, identyfikację ryzyka finansowego, zarządzanie kryzysem finansowym, dokonanie audytu oraz prowadzenie controlingu finansowego.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: on-line za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Menedżer biznesu w Unii Europejskiej jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Prawo kontraktowe

8 godz.

Zawieranie umów handlowych

8 godz.

Zamówienia publiczne

8 godz.

Spory sądowe w zakresie umów

4 godz.

Etyka w negocjacjach umów

4 godz.

Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

8 godz.

Zarządzanie projektami w UE

8 godz.

Istota i funkcje kierownika w organizacji

8 godz.

Budowanie zespołu i kierowanie zespołem z pierwszej linii

8 godz.

Źródła finansowania działalności gospodarczej

8 godz.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

8 godz.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

8 godz.

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

8 godz.

Pomiar i podział zysku przedsiębiorstwa

4 godz.

Business compliance

4 godz.

Sądowa i pozasądowa windykacja należności przedsiębiorstwa

8 godz.

Zarządzanie zmianą

8 godz.

Proces komunikacji w zarządzaniu pracownikami

8 godz.

Zarządzanie konfliktem w organizacji

8 godz.

Optymalizacja formy opodatkowania

8 godz.

Podatkowe przesłanki podejmowania decyzji finansowych

4 godz.

Audyt i controling finansowy

8 godz.

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

4 godz.

Ocena i budżetowanie projektów inwestycyjnych

4 godz.

Identyfikacja oraz sposoby radzenia sobie z kryzysem finansowym

8 godz.

Łącznie 172 godziny

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 528 zł
Opłata semestralna: 2 400 zł
Opłata roczna: 4 800 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Poznaj naszych wykładowców

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.
Skip to content