Promocje i zniżki

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021!

Promocje i zniżki:

Zniżka 10% na kształcenie specjalistyczne

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty, podpiszą umowę i zostaną zakwalifikowani na kształcenie specjalistyczne w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% na I i II semestrze nauki.
Promocja “Zniżka 10% na kształcenie specjalistyczne”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocja na Studia Wyższe 5% na start

Promocja trwa od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.
Promocja „5% na start”:

łączy się z promocją “Dodatkowe 5%”
nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

Pliki do pobrania:
Opłaty dotyczące promocji 15% dla kandydatów, którzy zrekrutowali się do 31 lipca 2020:
– promocja 15%

Opłaty dotyczące promocji 10% dla kandydatów, którzy zrekrutowali się w terminie od 1 do 31 sierpnia 2020:
– promocja 10%

5% na start

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką*

Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”.
nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe 5%

Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za rok (zgodnie z harmonogramem płatności).
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.
Promocja „Dodatkowe 5%”:

łączy się z promocjami “15% dla zdecydowanych”, “Wakacyjna zniżka 10%”, “5% na start”, “Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”.
nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Drugi kierunek 50%

Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.
Promocja „Drugi kierunek 50%”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.
Promocja „Poleć na WSPA”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocje na Studia Podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”.

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Pliki do pobrania:
SPD promocja 10 procent

Dodatkowe 5%

Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za cały tok studiów z góry (zgodnie z harmonogramem płatności).
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.
Promocja „Dodatkowe 5%”:

łączy się z  promocją “Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”
nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Pliki do pobrania:
SPD promocja 10+5 procent
SPD promocja 5%

Promocyjna Trójka

Promocja dotyczy kandydatów na kierunkach Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse oraz Podatki.
Kandydaci, którzy rozpoczną naukę jednocześnie na dwóch kierunkach z ww. roku akademickim 2020/2021, otrzymują zniżkę 50% na jeden kierunek.
Promocja „Promocyjna Trójka”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe.
Promocja „Poleć na WSPA”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Voucher na studia 500 zł

Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.
Promocja „Voucher na studia 500 zł”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Informacje o promocji Voucher -500zł

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

1. 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
2. 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
3. 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Sprawdź zasady rekrutacji na studia

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia świadectwa dojrzałości
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm 
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

– teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

rysunek z natury
rysunek z wyobraźni
kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
STACJONARNE studia I stopnia 2020-2021NIESTACJONARNE studia I stopnia 2020-2021

– Jednolite studia magisterskie 2020-2021

Ślubowanie

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

II stopnia (magisterskie)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Krok 2.  Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
1. studia II stopnia – kierunek Zarządzanie 2020-2021
2. studia II stopnia – kierunek Socjologia 2020-2021

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

                 Dokumenty wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Podyplomowe

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
    (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA

Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek – Piątek:
    7.30 – 15.30
Skip to content