fbpx
Studia jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie nauczycieli z pasją, świadomych, kreatywnych, praktycznie przygotowanych do pracy w zawodzie.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Jeżeli jesteś osobą dążąca do ciągłego rozwoju i czujesz, że praca z dzieckiem to Twoja pasja, to kierunek pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna jest właśnie dla Ciebie.
 • Jeżeli chcesz zdobyć najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Jeżeli chcesz nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
 • Jeśli zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, dzięki któremu będziesz pracować w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dlaczego WSPA?

 • innowacyjne metody nauczania oparte o technologię kreatywności;
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz praktyków i ekspertów z branży oświatowej;
 • rozwój umiejętności miękkich;
 • przygotowanie do wejścia na konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy.

Dodatkowo

Absolwent WSPA dzięki wykorzystaniu technologii kreatywności ma przewagę na rynku pracy, ponieważ poza wiedzą akademicką z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest wstanie sprostać wyzwaniom stawianym przed współczesnym nauczycielem:

 • potrafi negocjować innowacyjne projekty ze społecznymi i kolegialnymi organami w placówce oświatowej;
 • potrafi podejmować decyzje w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
 • potrafi pracować w zespole;
 • posiada potencjał sprawczy;
 • przygotowany jest do pracy w placówce oświatowej dzięki rozwiązywaniu na zajęciach rzeczywistych problemów stawianych przez prowadzących.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: jednolite studia magisterskie
 • Czas trwania: 4,5 roku (9 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: niestacjonarnie

Obserwuj nas

Partnerzy kierunku

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Lublinie
 • Przedszkole nr 19 w Lublinie – objęte Patronatem i Rekomendacją Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 • Przedszkole nr 54 w Lublinie – od 20 listopada 2015 roku posiada MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ (International Dalton School) i może używać nazwy Placówka Daltońska
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
 • EduMusic
 • Żłobek Uniwersytecki Maluch.net
 • Żłobek Szczęśliwych Maluchów

Kariera

W trakcie kształcenia zdobędziesz wszechstronną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • świetlicach szkolnych
 • żłobkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych
 • firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

pedagogika plac zabaw
Skip to content