fbpx
Studia Podyplomowe

MBA – Master of Business Administration

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 660 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

MBA – Master of Business Administration

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w studiach MBA – Master of Business Administration na naszej uczelni. 25 lat doświadczeń edukacyjnych upoważnia nas do zaproponowania oferty studiów kompleksowo obejmujących wyzwania stojące przed kadrą menedżerską.

Kadra wykładowa to połączenie naukowców z niekwestionowanym dorobkiem naukowym i doświadczeniem biznesowym oraz praktyków zarządzania z organizacji i firm różnych branż i sektorów, których osiągniecia zawodowe zostały wielokrotnie zweryfikowane przez rynek.

Dla kogo?

Program studiów MBA jest skierowany przede wszystkim do właścicieli firm oraz kadry kierowniczej w organizacjach sektora biznesowego, społecznego i publicznego. Zapraszamy także osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej lub rozwinięcie aktywności w trzecim sektorze. Mile widziani będą słuchacze, którzy planują zmiany w swoim życiu zawodowym, na przykład przygotowujący się do konkursów na stanowiska kierownicze. 

MBA w WSPA to rzetelna, atrakcyjnie przedstawiona wiedza oraz ukształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich metod i technik menedżerskich. To dobry wybór dla osób szukających nowych impulsów rozwojowych w swojej karierze zawodowej. 

Cel studiów

Studia MBA mają na celu przekazanie najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania w świecie VUCA (zmiennym, złożonym, niepewnym i niejednoznacznym). W programie znajdziemy klasyczne przedmioty zawierające niezbędne informacje dla menedżerów. Towarzyszyć im będzie także refleksja na temat zmiany paradygmatu współczesnego zarządzania, uwzględniająca uwarunkowania zarówno globalne jak i lokalne. Dopełnieniem treści studiów będą, w ramach inspiracji menedżerskich, spotkania z wybitnymi praktykami biznesu i zarządzania.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

 1. studia trwają dwa semestry
 2. zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów
 3. forma zajęć: online
 4. zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 5. Organizacja roku akademickiego – tutaj

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Nazwa przedmiotu razem

semestr I

 100 godz.
Jak zmienia się świat – zmiana paradygmatów we współczesnym zarządzaniu  6 godz.
Zarządzanie strategiczne 18 godz.
Zarządzanie kapitałem ludzkim 18 godz.
Rachunkowość i finanse 10 godz.
Kompetencje menedżerskie 12 godz.
Marketing 12 godz.
Rozwój osobisty i zawodowy 12 godz.
Biznes międzynarodowy 12 godz.

SEMESTR II

88 godz.
Zarządzanie ryzykiem 6 godz.
Negocjacje biznesowe 12 godz.
Zarządzanie projektami 12 godz.
Psychologia w zarządzaniu i biznesie 12 godz.
Przywództwo w zarządzaniu 12 godz.
Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo  6 godz.
Zagadnienia dostępności w zarządzaniu  6 godz.
Źródła inspiracji – katalog dobrych praktyk 12 godz.
Linkedln  jako narzędzie networkingu i budowania marki osobistej 6 godz.
Społeczna Odpowiedzialność biznesu; Zrównoważony Rozwój z perspektywy zarządzania CSR/ESG   4 godz.

RAZEM

188 godz.

rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 500 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 660 zł
Opłata semestralna: 3 000 zł
Opłata roczna: 6 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content