fbpx
Studia podyplomowe

HANDEL DZIEŁAMI SZTUKI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 506 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

UWAGA! Oferta promocyjna dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne do 20.02.2023. Sprawdź szczegóły poniżej.

Handel dziełami sztuki 

W ostatnich latach nastąpił radykalny wzrost obrotów na rynku dzieł sztuki w Polsce. W 2021 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 591,2 mln zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 172,8 mln zł. Prognozy mówią, że ten wieloletni trend wzrostowy utrzyma się przez kolejne lata. Kolekcjonowanie dzieł sztuki to sposób na inwestowanie i pomnażanie kapitału, ale też wielka przyjemność obcowania z wytworami ludzkiego geniuszu. Dzieła sztuki są dorobkiem ludzkości o ponadczasowych walorach oraz nośnikiem idei i wartości. Obcowanie ze sztuką pozwala rozwijać osobowość, wrażliwość, ale też zarabiać dobre pieniądze. Dzieła sztuki znajdują dziś miejsce w galeriach, domach kolekcjonerów i muzeach, ale również w biurach dbających o wizerunek biznesmenów, w przestrzeniach miast i siedzibach wielkich korporacji. Ich obecność podnosi prestiż właściciela i świadczy o jego duchowych i intelektualnych aspiracjach.

Dla kogo?

Studia podyplomowe są adresowane dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę w świecie sztuki. Zapraszamy do zdobywania takich umiejętności, jak:

 • Rozpoznawanie stylów i technik artystycznych
 • Zasady funkcjonowania rynku sztuki
 • Podstawy wyceny dzieł sztuki
 • Budowanie kolekcji
 • Rozpoznawanie falsyfikatów
 • Analiza dzieła sztuki
 • Znajomość zagadnień prawnych
 • Podstawy konserwacji dzieł sztuki
 • Wprowadzenie dzieła sztuki do wnętrza
 • Koncepcja i biznesplan własnego przedsięwzięcia
PARTNERZY KIERUNKU:

Muzeum Narodowe w Lublinie
DIAL Gallery w Warszawie

o studiach

W ramach studiów zaplanowano wizyty studyjne w muzeum, galerii sztuki współczesnej i pracowni konserwacji dzieł sztuki. Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści realizujący się od lat w branżach związanych z rynkiem dzieł sztuki w Polsce. Dla naszych studentów to okazja wejścia w prężnie rozwijający się sektor gospodarki i realizację zasady chińskiego filozofa Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą pokochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu”.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Handel dziełami sztuki jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Historia sztuki – rozpoznawanie stylów i technik – 15 godz.
 • Międzynarodowy rynek dzieł sztuki – 3 godz.
 • Visual Marchendising w handlu dziełami sztuki – 5 godz.
 • Polskie prawodawstwo dotyczące handlu sztuką i antykami – 3 godz.
 • Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz pisma poświęcone sztuce – 3 godz.
 • Dom aukcyjny i galeria sztuki współczesnej w praktyce – 5 godz.
 • Inwestowanie w sztukę, kolekcjonerstwo, wycena – praktyczne porady – 5 godz.
 • Techniki malarskie – zajęcia praktyczne w pracowni malarskiej (wizyty w pracowniach artystycznych) – 5 godz.
 • Fałszerstwa sztuki i zabytków – 3 godz.
 • Meble kolekcjonerskie – 5 godz.
  Handel dziełami sztuki w internecie – 3 godz.
 • Stara książka, mapy i rękopisy na polskim rynku – 5 godz.
 • Grafika i plakat – 5 godz.
 • Budowanie kolekcji sztuki – 10 godz.
 • Rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa – 5 godz.
 • Wizyta studyjna w antykwariacie i galerii sztuki – 15 godz.
 • Szkło i ceramika – 5 godz.
 • Tkaniny artystyczne i kolekcjonerskie – 3 godz.
 • Złotnictwo – 3 godz.
 • Fotografia artystyczna – 4 godz.
 • Fotografowanie dzieł sztuki – 8 godz.
 • Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów – 5 godz.
 • Kolekcje dzieł sztuki – 3 godz.
  Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie – 10 godz.
 • Biznesplan przedsięwzięcia – 5 godz.
 • Wizyta studyjna w Muzeum Narodowym – 6 godz.
 • Genealogia i heraldyka – 4 godz.
 • Dzieło sztuki we wnętrzu – 5 godz.
 • Konserwacja zabytków – zasady i techniki – 10 godz.
 • Marketing w handlu dziełami sztuki – 5 godz.
 • Strategia zarządzania zbiorami muzealnymi – 8 godz.
 • Prawo autorskie w handlu dziełami sztuki – 3 godz.

Łącznie 182 godziny

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY - OFERTA SPECJALNA

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne do 20.02.2023

Płatność miesięczna (10 rat): 506 zł
Opłata semestralna: 2 300 zł
Opłata roczna: 4 600 zł

Dla kandydatów na studia, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne od 21.02.2023

Płatność miesięczna (10 rat): 539 zł
Opłata semestralna: 2 450 zł
Opłata roczna: 4 900 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Poznaj naszych wykładowców

Skip to content