fbpx
Studia podyplomowe

HANDEL DZIEŁAMI SZTUKI

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 506 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Handel dziełami sztuki 

W ostatnich latach nastąpił radykalny wzrost obrotów na rynku dzieł sztuki w Polsce. W 2021 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 591,2 mln zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 172,8 mln zł. Prognozy mówią, że ten wieloletni trend wzrostowy utrzyma się przez kolejne lata. Kolekcjonowanie dzieł sztuki to sposób na inwestowanie i pomnażanie kapitału, ale też wielka przyjemność obcowania z wytworami ludzkiego geniuszu. Dzieła sztuki są dorobkiem ludzkości o ponadczasowych walorach oraz nośnikiem idei i wartości. Obcowanie ze sztuką pozwala rozwijać osobowość, wrażliwość, ale też zarabiać dobre pieniądze. Dzieła sztuki znajdują dziś miejsce w galeriach, domach kolekcjonerów i muzeach, ale również w biurach dbających o wizerunek biznesmenów, w przestrzeniach miast i siedzibach wielkich korporacji. Ich obecność podnosi prestiż właściciela i świadczy o jego duchowych i intelektualnych aspiracjach.

Dla kogo?

Studia podyplomowe są adresowane dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę w świecie sztuki. Zapraszamy do zdobywania takich umiejętności, jak:

 • Rozpoznawanie stylów i technik artystycznych
 • Zasady funkcjonowania rynku sztuki
 • Podstawy wyceny dzieł sztuki
 • Budowanie kolekcji
 • Rozpoznawanie falsyfikatów
 • Analiza dzieła sztuki
 • Znajomość zagadnień prawnych
 • Podstawy konserwacji dzieł sztuki
 • Wprowadzenie dzieła sztuki do wnętrza
 • Koncepcja i biznesplan własnego przedsięwzięcia
PARTNERZY KIERUNKU:

Muzeum Narodowe w Lublinie
DIAL Gallery w Warszawie

o studiach

W ramach studiów zaplanowano wizyty studyjne w muzeum, galerii sztuki współczesnej i pracowni konserwacji dzieł sztuki. Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści realizujący się od lat w branżach związanych z rynkiem dzieł sztuki w Polsce. Dla naszych studentów to okazja wejścia w prężnie rozwijający się sektor gospodarki i realizację zasady chińskiego filozofa Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą pokochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu”.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godz. 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Handel dziełami sztuki jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Historia sztuki – rozpoznawanie stylów i technik – 15 godz.
 • Międzynarodowy rynek dzieł sztuki – 3 godz.
 • Visual Marchendising w handlu dziełami sztuki – 5 godz.
 • Polskie prawodawstwo dotyczące handlu sztuką i antykami – 3 godz.
 • Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz pisma poświęcone sztuce – 3 godz.
 • Dom aukcyjny i galeria sztuki współczesnej w praktyce – 5 godz.
 • Inwestowanie w sztukę, kolekcjonerstwo, wycena – praktyczne porady – 5 godz.
 • Techniki malarskie – zajęcia praktyczne w pracowni malarskiej (wizyty w pracowniach artystycznych) – 5 godz.
 • Fałszerstwa sztuki i zabytków – 3 godz.
 • Meble kolekcjonerskie – 5 godz.
  Handel dziełami sztuki w internecie – 3 godz.
 • Stara książka, mapy i rękopisy na polskim rynku – 5 godz.
 • Grafika i plakat – 5 godz.
 • Budowanie kolekcji sztuki – 10 godz.
 • Rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa – 5 godz.
 • Wizyta studyjna w antykwariacie i galerii sztuki – 15 godz.
 • Szkło i ceramika – 5 godz.
 • Tkaniny artystyczne i kolekcjonerskie – 3 godz.
 • Złotnictwo – 3 godz.
 • Fotografia artystyczna – 4 godz.
 • Fotografowanie dzieł sztuki – 8 godz.
 • Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów – 5 godz.
 • Kolekcje dzieł sztuki – 3 godz.
  Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie – 10 godz.
 • Biznesplan przedsięwzięcia – 5 godz.
 • Wizyta studyjna w Muzeum Narodowym – 6 godz.
 • Genealogia i heraldyka – 4 godz.
 • Dzieło sztuki we wnętrzu – 5 godz.
 • Konserwacja zabytków – zasady i techniki – 10 godz.
 • Marketing w handlu dziełami sztuki – 5 godz.
 • Strategia zarządzania zbiorami muzealnymi – 8 godz.
 • Prawo autorskie w handlu dziełami sztuki – 3 godz.

Łącznie 182 godziny

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 506 zł
Opłata semestralna: 2 300 zł
Opłata roczna: 4 600 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content