fbpx
Studia magisterskie

INFORMATYKA

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie kreatywnych liderów branży IT we współpracy z partnerami
technologicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka odbywa się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

 • Dla kandydatów – absolwentów kierunku Informatyka, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom
 • Dla kandydatów – absolwentów kierunków innych niż Informatyka, podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją rekrutacyjną oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom

Dla kogo?

 • Jeśli fascynuje Cię rozwój informatyki i jej zastosowania
 • Jeśli posiadasz zdolność logicznego myślenia
 • Jeśli chcesz dołączyć do elity najlepszych ekspertów branży IT to kierunek INFORMATYKA jest właśnie dla Ciebie!

Dlaczego WSPA?

 • Kształcimy liderów branży IT
 • Realizujemy kreatywne projekty w laboratoriach partnerów technologicznych
 • Współtworzymy program studiów z partnerami technologicznymi
 • Wdrożyliśmy innowacyjne metody nauczania oparte na technologii kreatywności
 • Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dodatkowo

 • Jesteśmy uczelnią międzynarodową.
 • Mamy wykwalifikowaną kadrę naukową prowadzącą zajęcia w języku polskim i angielskim.
 • Rozwijamy kierunek i doskonalimy plany kształcenia tak aby w jak największym stopniu sprostać wymaganiom firm branży IT stawianych inżynierom.
 • Zmieniamy się wraz z rynkiem IT wprowadzając atrakcyjne w branży specjalności.

Kariera

Przygotujemy Cię do roli:
 • Lidera branży IT
 • projektanta i kreatora gier komputerowych
 • eksperta ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej
 • specjalisty technologii mobilnych i webowych
 • projektanta systemów informatycznych oraz baz danych.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Moduły

SEMESTR II

Moduł A: Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczne

Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.

Moduł B: Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznych

Moduł zapoznaje studentów z budową i działaniem sztucznych sieci neuronowych, projektowaniem wielowarstwowych sieci neuronowych do rozwiązywania wybranych zagadnień np. klasyfikacji sygnałów, rozpoznawania obrazów. Moduł zapoznaje także z zagadnieniami przetwarzania obrazów medycznych, wybranymi standardami zapisu obrazów medycznych oraz operacjami na obrazie, mającymi zastosowanie w medycynie.

Moduł C: Cyberbezpieczeństwo

Moduł pozwala studentom poznać dobre praktyki bezpieczeństwa w sieci oraz nabyć wiedzę jak w prawidłowy sposób chronić dane. Moduł zapoznaje również z polityką cyberbezpieczeństwa oraz uczy umiejętności przewidywania ataków dzięki przeprowadzeniu kontrolowanych ataków na sieć.

SEMESTR III

Moduł A: Neuromodelowanie

Moduł zapoznaje studentów z tematyką modelowania funkcjonowania mózgu w postaci biologicznych sieci neuronowych.

Moduł B: Telemedycyna z elementami symulacji medycznej

Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu możliwości wspomagania procesu diagnostyki, nadzorowania procesu terapeutycznego oraz symulacji procesów w obszarze wspomagania diagnozy i terapii.

Moduł C: Cyberbezpieczeństwo

Moduł daje możliwość rozwijania specjalistycznych umiejętności cyberbezpieczeństwa, uczy wykrywania incydentów w systemach komputerowych, co pozwala na skuteczną ochronę przed atakami. Moduł ponadto pozwala na opanowanie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem informacj

Partnerzy kierunku

Wywiad z naszym partnerem - Capgemini

Wywiad z naszym partnerem - Lingaro

Wywiad z naszym partnerem - Lingaro

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 500 zł
 • Płatność semestralna: 2 500 zł
 • Płatność roczna: 5 000 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 500 zł
 • Płatność semestralna: 2 500 zł
 • Płatność roczna: 5 000 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 500 zł
 • Płatność semestralna: 2 500 zł
 • Płatność roczna: 5 000 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Skip to content