fbpx
Studia magisterskie

INFORMATYKA

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie kreatywnych liderów branży IT we współpracy z partnerami
technologicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dla kogo?

 • Jeśli fascynuje Cię rozwój informatyki i jej zastosowania
 • Jeśli posiadasz zdolność logicznego myślenia
 • Jeśli chcesz dołączyć do elity najlepszych ekspertów branży IT to kierunek INFORMATYKA jest właśnie dla Ciebie!

Dlaczego WSPA?

 • Kształcimy liderów branży IT
 • Realizujemy kreatywne projekty w laboratoriach partnerów technologicznych
 • Współtworzymy program studiów z partnerami technologicznymi
 • Wdrożyliśmy innowacyjne metody nauczania oparte na technologii kreatywności
 • Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dodatkowo

 • Jesteśmy uczelnią międzynarodową.
 • Mamy wykwalifikowaną kadrę naukową prowadzącą zajęcia w języku polskim i angielskim.
 • Rozwijamy kierunek i doskonalimy plany kształcenia tak aby w jak największym stopniu sprostać wymaganiom firm branży IT stawianych inżynierom.
 • Zmieniamy się wraz z rynkiem IT wprowadzając atrakcyjne w branży specjalności.

Kariera

Przygotujemy Cię do roli:
 • Lidera branży IT
 • projektanta i kreatora gier komputerowych
 • eksperta ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej
 • specjalisty technologii mobilnych i webowych
 • projektanta systemów informatycznych oraz baz danych.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
 • Uzyskany tytuł: magister
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, on-line (przy pomocy metod i technik na odległość)

Moduły

SEMESTR II

Moduł A: Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczne

Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci telekomunikacyjnych o różnym zasięgu, zasad ich organizacji i administracji. Moduł zaznajamia także z podstawami działania elektroniki analogowej i cyfrowej oraz budową układów mających praktyczne zastosowania.

Moduł B: Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznych

Moduł zapoznaje studentów z budową i działaniem sztucznych sieci neuronowych, projektowaniem wielowarstwowych sieci neuronowych do rozwiązywania wybranych zagadnień np. klasyfikacji sygnałów, rozpoznawania obrazów. Moduł zapoznaje także z zagadnieniami przetwarzania obrazów medycznych, wybranymi standardami zapisu obrazów medycznych oraz operacjami na obrazie, mającymi zastosowanie w medycynie.

Moduł C: Cyberbezpieczeństwo

Moduł pozwala studentom poznać dobre praktyki bezpieczeństwa w sieci oraz nabyć wiedzę jak w prawidłowy sposób chronić dane. Moduł zapoznaje również z polityką cyberbezpieczeństwa oraz uczy umiejętności przewidywania ataków dzięki przeprowadzeniu kontrolowanych ataków na sieć.

SEMESTR III

Moduł A: Neuromodelowanie

Moduł zapoznaje studentów z tematyką modelowania funkcjonowania mózgu w postaci biologicznych sieci neuronowych.

Moduł B: Telemedycyna z elementami symulacji medycznej

Moduł pozwala studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu możliwości wspomagania procesu diagnostyki, nadzorowania procesu terapeutycznego oraz symulacji procesów w obszarze wspomagania diagnozy i terapii.

Moduł C: Cyberbezpieczeństwo

Moduł daje możliwość rozwijania specjalistycznych umiejętności cyberbezpieczeństwa, uczy wykrywania incydentów w systemach komputerowych, co pozwala na skuteczną ochronę przed atakami. Moduł ponadto pozwala na opanowanie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem informacj

Partnerzy technologiczni

Wywiad z naszym partnerem technologicznym - Capgemini

Wywiad z naszym partnerem technologicznym - Lingaroo

Wywiad z naszym partnerem technologicznym - Lingaroo

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 300 zł
 • Płatność roczna: 4 600 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 300 zł
 • Płatność roczna: 4 600 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 300 zł
 • Płatność roczna: 4 600 zł

Uwaga! Studia online przy pomocy metod i technik na odległość oznacza, że w semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Skip to content