fbpx
Studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Dlaczego WSPA?

 • Zdobędziesz kwalifikacje pozwalające na efektywne, nieszablonowe rozwiązywanie problemów zarówno z zakresu rachunkowości, finansów jak i wynikających ze współpracy z ludźmi w zespole.
 • Zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wykorzystać swój własny potencjał kreatywny by uzyskiwać ponadprzeciętnie wyniki.
 • Szybko i bezproblemowo znajdziesz pasjonującą pracę już w trakcie studiów.
 • Będziesz zarabiać więcej niż inni absolwenci tego typu kierunku
 • Poznasz język obcy używany w finansach i rachunkowości.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Przygotujemy cię do pracy w:

 • działach finansowych przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • podmiotach z sektora finansów tj.: w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 • firmach doradztwa finansowego
 • administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego
 • ramach własnej działalności gospodarczej

Dodatkowo

Uczyć Cię będą wysoko wykwalifikowani, przyjaźnie nastawieni specjaliści aktywnie uczestniczący w życiu gospodarczym i społecznym, posiadający wiedzę ekspercką i cenne umiejętności.

Dołączysz do grona zadowolonych studentów polecających studiowanie Finansów i rachunkowości w WSPA.

Dzięki współpracy z partnerem technologicznym – branżowym opiekunem kierunku:

 • program Twoich studiów jest dostosowany do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku i pracodawców
 • masz możliwość kształcenia w siedzibie firmy
 • otrzymasz propozycję staży i praktyk zawodowych
 • będziesz uczestniczył w warsztatach opartych o rzeczywiste problemy z jakimi borykają się firmy
 • temat Twojej pracy dyplomowej, realizowane projekty będą dotyczyły konkretnych, autentycznych sytuacji z życia gospodarczego

Nasz Partner firma Symfonia – dostawca systemów finansowo-księgowych, z których korzysta kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), umożliwia Studentom kierunku Finanse i rachunkowość WSPA, ukończenie w formule on-line kursu specjalistycznego oraz zdobycie, cenionego na rynku pracy, Certyfikatu firmy Symfonia.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Finanse i bankowość

 • Przeprowadzisz analizę porównawczą oferty bankowej i ubezpieczeniowej.
 • Nauczysz się projektować produkty bankowe i ubezpieczeniowe.
 • Nabędziesz umiejętność zarządzania ryzykiem finansowym.
 • Będziesz potrafił ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstw.
 • Zdobędziesz umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych banku.

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 • Poznasz inwestycje krótko- i długoterminowe
 • Nauczysz się obsługi programu Płatnik
 • Będziesz potrafił sformułować strategię finansową przedsiębiorstwa
 • Ocenisz opłacalność projektów inwestycyjnych
 • Będziesz wiedział jak zorganizować dział rachunkowości w firmie

Partnerzy kierunku

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

finanse i rachunkowość pieniądze
Skip to content