fbpx
Studia licencjackie

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Misją kierunku Stosunki Międzynarodowe jest kształcenie i integrowanie studentów pochodzących z całego świata, rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych do rozpoznawania potrzeb środowisk (instytucji, firm) o charakterze wielokulturowym z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny – preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś czynnym obserwatorem życia politycznego
 • Jeśli wiążesz własną przyszłość z walką o przestrzeganie prawa człowieka bądź realizacją projektów międzynarodowych
 • Jeśli interesujesz się polityką zagraniczną państw współczesnych
 • Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy w instytucjach Unii Europejskiej
 • A być może wiążesz przyszłość z pomocą i wsparciem dla różnych grup migrantów
 • Jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie międzynarodowym, być liderem w firmie

Dlaczego WSPA?

 • WSPA jest uczelnią międzynarodową. Studiują u nas studenci z 35 państw świata
 • Rozwijamy kompetencje międzykulturowe
 • Pracujemy w oparciu i innowacyjne metody nauczania, takie jak technologia kreatywności
 • Możesz mieć tu praktyki
 • Jedyny kierunek w województwie lubelskim z programem trójjęzycznym
 • Rozwijamy kompetencje językowe (lektorat języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego).
 • Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z dużym doświadczeniem w dyplomacji i biznesie międzynarodowym
 • Symulacje, gry, debaty, studia przypadku, wizyty studyjnych, analiza dokumentów prawnych – to metody którymi pracujemy

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • instytucjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • instytucjach, firmach zajmujących się współpracą międzynarodową
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach samorządu terytorialnego

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Zarządzanie procesami migracyjnymi

 • Rozwiniesz praktyczne kompetencje warsztatu zawodowego związanego z obsługą i wsparciem różnych grup migrantów w Polsce i UE
 • Będziesz realizował/ła projekty pomocy, wsparcia i integracji cudzoziemców w Polsce
 • Rozszerzysz wiedzę o procesach migracyjnych RP a także o strukturze narodowo-etnicznej wybranych państw
 • Rozwiniesz kompetencje i umiejętności niezbędne w komunikacji międzykulturowej
 • Nauczysz się warsztatu realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych oraz projektów współpracy transgranicznej
 • Poznasz warsztat pracy w instytucjach i organach RP odpowiedzialnych za politykę migracyjną i azylową

Absolwent specjalności może znaleźć pracę w: oddziałach/wydziałach ds. obywatelstwa i repatriacji Urzędów Wojewódzkich, instytucjach samorządu terytorialnego zajmujących się cudzoziemcami, urzędach ds. cudzoziemców, organizacjach rządowych i pozarządowych ds. migracji i azylu, instytucjach Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, instytucjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, firmach rekrutacyjnych, korporacjach międzynarodowych, firmach/instytucjach realizujących projekty współpracy transgranicznej czy międzynarodowe programy edukacyjne.

Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

Nabędziesz kompetencje warsztatu zawodowego, w tym nauczysz się:

 • realizować projekty współpracy transgranicznej
 • rozpoznawać potrzeby środowisk, instytucji, firm zajmujących się współpracą transgraniczną
 • rozwiązywać konflikty występujące we współpracy transgranicznej
 • stosować zasady i procedury współpracy transgranicznej
 • prowadzić negocjacje międzynarodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent może znaleźć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,  w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, placówkach straży granicznej, firmach realizujących projekty współpracy transgranicznej, w jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą.

Partnerzy kierunku

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

  

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł
 •  

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

stosunki międzynarodowe baner 1
Skip to content