fbpx
Studia Licencjackie

ZARZĄDZANIE – Wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Program nauczania pozwalający na poznanie zasad i prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i administracyjnych
 • Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą

Studia przygotowują do:

 • Założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • Pełnienia funkcji menedżerskich w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych, instytucjach administracyjnych lub sektora NGOs;
 • Pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych;
 • Pracy w międzynarodowych zespołach;
 • Pracy w branży marketingowej (agencjach marketingowych, eventowych, reklamowych), hotelarskiej (obiektach konferencyjnych, turystycznych), doradczej (agencjach konsultingowych, firmach doradczych) lub innej dowolnej branży
 • Pełnienia menedżerów organizacji, kierowników lub pracowników działów HR

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent kierunku Zarządzanie I stopnia to osoba przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. W zależności od wybranej specjalności absolwent otrzymuje wszechstronną i nowoczesną wiedzę w zakresie: zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas praktycznych zajęć, prowadzonych metodami aktywizującymi słuchaczy student uczy się jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektami, projektować własny biznes, budować relacje z klientami, opracowywać i realizować strategie marketingowe, negocjować i rozwiązywać konflikty, a także rozwija swoje zdolności kreatywne.

W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w trakcie nauki każdy student realizuje swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Dzięki takiemu podejściu nasz absolwent posiada nie tylko kompetencje zawodowe, ale również kompetencje w zakresie samoorganizacji (umiejętność organizowania pracy, motywacja, przejawianie inicjatywy) oraz interpersonalne (umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji z ludźmi i pracy zespołowej).

Informacje o kierunku
Specjalności
 • Praktyczne i uniwersalne specjalności dostosowane do zainteresowań przyszłych studentów WSPA oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych.
 • Minimum teorii przy maksimum praktyki – większość zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty. Wykłady to zaledwie 1/3 wszystkich zajęć.
 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę z najnowszego dorobku naukowego obszaru zarządzania, uwzględniającą bieżące trendy w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji miękkich – indywidualizmu, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, samodzielności, kreatywności i innowacyjności studentów poprzez swobodę, inspirację i współpracę.
 • Rozwój umiejętności projektowych – w trakcie studiów studenci realizują kilkanaście projektów, rozwijających wiedzę i umiejętności praktyczne. Część projektów realizowana jest we współpracy z firmami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
 • Wykładowcy – praktycy – większość wykładowców na kierunku Zarządzanie to praktycy biznesu, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym – eksperci.
 • Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku.
 • Zajęcia w Uczelni i poza jej murami – część zajęć realizowana jest na terenie firm i instytucji.
 • Unikatowa ścieżka rozwoju kreatywnego, zapewniająca rozwój kompetencji osobowościowych i społecznych.
Zarządzanie firmą

Dzięki specjalności student:

 • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania firmą;
 • Uczy się jak zaprojektować nowy biznes (np. START-UP) lub stworzyć model biznesowy, usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Poznaje strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami;
 • Uczy się także jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować.
 Zarządzanie HR

Dzięki specjalności  student:

 • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału;
 • Uczy się jak rekrutować ludzi, zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa.;
 • Poznaje m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy;
 • Uczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 490 zł
 • Płatność semestralna: 2 450 zł
 • Płatność roczna: 4 900 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content