fbpx
Studia licencjackie

MEDIA I DZIENNIKARSTWO

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Internet, telewizja, social media, radio, prasa. Dzisiejszy świat bez mediów w zasadzie nie istnieje. Media są obecne wszędzie: w polityce, kulturze, biznesie, administracji, towarzyszą nam w sprawach ważnych społecznie. Także Ty na co dzień odbierasz i nadajesz co najmniej kilka gigabajtów danych. Oglądasz. Czytasz. Słuchasz. Publikujesz.

Na naszych studiach dziennikarskich nauczysz się, jak świadomie, odpowiedzialnie i krytycznie konsumować media, ale przede wszystkim: jak profesjonalnie je tworzyć.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Widzisz swoją przyszłość w pracy zawsze pełnej codziennych wyzwań i kreatywności? Lubisz ludzi i ich historie? Chcesz zmieniać świat? Studiuj z nami!

Dlaczego WSPA?

Program naszych studiów został ułożony tak, by dać Ci niezbędne narzędzia i umiejętności, które potem z sukcesem wykorzystasz w swoim życiu zawodowym. Media i dziennikarstwo w WSPA to studia praktyczne, bez nadmiaru teorii, za to już od pierwszego roku wypełnione projektami i labami, i co najważniejsze, praktykami zawodowymi realizowanymi wspólnie z naszymi Partnerami Technologicznymi.

Nasi wykładowcy to zarówno uznani teoretycy, jak i doświadczeni praktycy mediów ogólnopolskich i lokalnych: dziennikarze, wydawcy, producenci, prezenterzy, montażyści, operatorzy, graficy, fotografowie, specjaliści PR, reklamy i marketingu, menadżerowie, artyści.

Kariera

Po naszych studiach bez problemu zaczniesz pracę tam, gdzie liczą się media: w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych, w portalach i serwisach internetowych, agencjach reklamowych, domach mediowych, w branży PR, w marketingu, agencjach eventowych, domach producenckich, wydawnictwach, instytucjach kultury i sztuki, w rozrywce… Wybór będzie należał do Ciebie. Otrzymasz też pełne przygotowanie do podjęcia dalszych studiów magisterskich lub podyplomowych.

Cechy dobrego dziennikarza | PRAKTYCY PRZYSZŁOŚCI | Studenci kierunku Media i dziennikarstwo

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Public relations

Specjalność pozwala zapoznać się w praktyce ze współczesnymi zagadnieniami i pojęciami dotyczącymi reklamy, marketingu i public relations.

Przedmioty objęte programem ukierunkowane są na rozwinięcie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania w praktyce wiedzy o działaniach i efektach mediów, a także przygotowania do podejmowania skutecznych działań na rzecz reprezentowanej organizacji.

Absolwent specjalności posiada zaawansowaną wiedzę na temat wizerunku, reputacji i tożsamości organizacji oraz ich wpływu na pozycję rynkową podmiotu. Zna metody i narzędzia kształtowania wizerunku organizacji i jej promocji, dostosowane do specyfiki podmiotu oraz sytuacji rynkowej oraz posiada wiedzę z zakresu koncepcji marketingowych i narzędzi wykorzystywanych w działalności marketingowej organizacji. Potrafi dokonać analizy i oceny doboru metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (w tym strategii wizerunkowej) oraz jego wpływu na markę i pozycję podmiotu na rynku, posiada umiejętności z zakresu projektowania i realizacji strategii public relations oraz doboru i stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations, w tym tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych oraz projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej. Bazując na wiedzy i umiejętnościach medialnych, potrafi kreatywnie tworzyć skuteczne komunikaty wizerunkowe, informacyjne, promocyjne, reklamowe i sprzedażowe, odpowiednio dostosowane do danej branży i konkretnego medium. Ponadto, absolwent specjalności potrafi dokonać analizy i przygotować plan akcji marketingowej oraz posługiwać się narzędziami marketingowymi w realizacji celów rynkowych.

Nowe media

Specjalność umożliwia nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu najnowszych technik cyfrowych, pozwalających uprawiać dowolny zawód z branży nowych mediów oraz w otoczeniu cyfrowym, z wykorzystaniem aktualnych możliwości dyskursywnych i technologicznych.

Przedmioty objęte programem ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych oraz technik wizualizacji informacji i kreowania wizerunku publicznego.

Absolwent specjalności zna zasady prowadzenia działań marketingowych w Internecie oraz metody i technologie wykorzystywane w marketingu cyfrowym i biznesie elektronicznym, a także posiada zaawansowaną wiedzę na temat techniki cyfrowej i jej zastosowań w zakresie tworzenia, edycji i montażu materiałów multimedialnych. Potrafi dokonać analizy i oceny wartości przekazu medialnego w odniesieniu do specyfiki i trendów rozwoju nowych mediów, a także koordynować i zarządzać cyfrowymi kanałami komunikacyjnymi oraz tworzyć na ich potrzeby elementy graficzne i copywriterskie. Posiada także umiejętności z zakresu pracy w środowiskach cyfrowych, związane z posługiwaniem się wybranymi narzędziami informatycznymi, tworzeniem, edycją i montażem materiałów multimedialnych oraz projektowaniem stron internetowych i publikowaniem w Internecie. Absolwent specjalności potrafi także dokonać analizy i zaplanować działalność marketingową w Internecie oraz dobrać metody i technologie informatyczne do działań w zakresie marketingu cyfrowego i biznesu elektronicznego.

Partnerzy kierunku

Realizacja spotu kampanii społecznej, zwracającej uwagę na funkcjonowanie osób z nadwrażliwością na dźwięk i obraz.

Realizacja filmu - Studenci kierunku Media i dziennikarstwo

Badanie opinii pracowników i studentów WSPA na temat używania feminatywów.

Realizacja sondy: studenci kierunku Media i dziennikarstwo przy współpracy ze studentami kierunku Socjologia.

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

  

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Dziennikarstwo studia
Skip to content