fbpx
Studia Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 358 zł miesięcznie
Dla kogo?
  • pracowników pionów finansowo-księgowych
  • właścicieli oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami
  • osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego
  • osób przygotowujących się do pracy i zainteresowanych podniesieniem kompetencji w tym obszarze
Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse jest kształcenie profesjonalistów z zakresu zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.
W ramach studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę, znajomość empirycznych przykładów oraz umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16
  • forma prowadzenia studiów – blended learning 
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i finanse jest obecność na platformie i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 358 zł
Opłata semestralna: 1 625 zł
Opłata roczna: 3 250 zł

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse pozwolą słuchaczom zapoznać się z poszczególnymi elementami rachunkowości stosowanej w praktyce, jak również funkcjonowania spółek kapitałowych prawa handlowego. Podejmowanie w ramach zajęć tematy pozwolą usystematyzować wiedzę uczestników mi.in w zakresie rachunkowości, finansów spółek, analizy finansowej, podatków, planowania finansowego, czy sprawozdawczości. Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych instytucjach finansowych, a także na stanowiskach kierowniczych, w tym jako członkowie zarządów czy dyrektorów finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności staną się bezcennie również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i jej ewidencjonowaniu.

 

Symfonia jest producentem oprogramowania dla biznesu. Od 25 lat wspiera transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z ich rozwiązań korzysta kilkadziesiąt tysięcy firm w całej Polsce. Tworzą i rozwijają oprogramowanie do zarządzania całym przedsiębiorstwem (ERP). Są także producentem programów i aplikacji, w tym chmurowych, przeznaczonych do obsługi oraz automatyzacji finansów i księgowości, kadr i płac, HR, wsparcia sprzedaży tradycyjnej i w kanale e-commerce, zarządzania magazynem, zarządzania produkcją, elektronicznym obiegiem dokumentów oraz analizą danych.

finanse i rachunkowość

Podatek dochodowy od osób prawnych – 12 godzin

Podatek dochodowy od osób fizycznych- 12 godzin

Podatek VAT i akcyzowy- 12 godzin

System podatkowy w Polsce- 8 godzin

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- 12 godzin

Podstawy rachunkowości- 12 godzin

Rachunkowość finansowa- 26 godzin

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa- 10 godzin

MSR/MSSF- 8 godzin

Analiza finansowa- 16 godzin

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa- 16 godzin

Systemy informatyczne w rachunkowości- 16 godzin

Łączna liczba: 160 godzin

Skip to content