fbpx
Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA

Kierunek rusza po wakacjach 2024 r.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Skontaktuj się >>>

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Studiuj za 638 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Roczne studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym.

W skład kadry wykładowców wchodzą specjaliści z różnych dziedzin pracy z dziećmi: neurologopedia, fizjoterapia, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej, psychologia, pedagogika. Dodatkowym elementem studiów, jest przygotowanie do pracy pod kątem stymulacji funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, szybkość spostrzegania, itp.).

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest nabycie umiejętności holistycznego patrzenia na dzieci, ich rozwój oraz nieprawidłowości, z jakimi mogą się spotkać w pracy terapeutycznej. Podczas studiów podyplomowych, słuchacze otrzymają zarówno uporządkowaną wiedzę teoretyczną, jak też dużo wiedzy praktycznej. 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne w pracy terapeuty SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • Osób zainteresowanych tematyką integracji sensorycznej, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie
 • Osób, które otworzyć własny gabinet SI bądź podjąć pracę w publicznych
 • Terapeutów zajmujących się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Nauczycieli, którzy chcą lepiej zrozumieć dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, a także poznać metody i narzędzia stosowane w pracy z nimi, aby ułatwić im funkcjonowanie w szkole
 • Rodziców, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej i nauczyć się jak pomagać mu w codziennym funkcjonowaniu

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • zajęcia praktyczne realizowane będą w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek” w Lublinie oraz w siedzibie Uczelni WSPA.
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

 *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, a także złożenie końcowej pracy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Aspekt pedagogiczny – zachęcanie do współpracy, co zamiast karania, jak chwalić

8 godz.

Co to jest integracja sensoryczna? Zmysły.

8 godz.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej – obserwacja, testy

8 godz.

Diagnoza różnicowa

6 godz.

Funkcje poznawcze i ich stymulacja w połączeniu z integracją sensoryczną

3 godz.

Integracja odruchów

7 godz.

Modulacja sensoryczna

8 godz.

Neuroanatomia i neurofizjologia systemu nerwowego dziecka

28 godz.

Planowanie motoryczne

5 godz.

Praca z dzieckiem z autyzmem. Praca metodą integracji sensorycznej z dziećmi starszymi

6 godz.

Praca terapeutyczna – kontakt z rodzicami i dziećmi

3 godz.

Praca z pacjentem niepełnosprawnym i rodzicami (Zespół Downa). Charakterystyka, wspieranie rozwoju

8 godz.

Kreatywny terapeuta – jak samodzielnie przygotować pomoce i dobierać do ich potrzeb

8 godz.

Próby obserwacji klinicznej – ćwiczenia

16 godz.

Rozwój dzieci od urodzenia do 7 r.ż.

10 godz.

Rozwój napięcia mięśniowego i kontroli posturalnej

8 godz.

Zajęcia warsztatowe – samodzielne przygotowanie zajęć

8 godz.

Zajęcia warsztatowe – obserwacja dziecka

8 godz.

Stymulacja systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, integracja odruchów – przykłady ćwiczeń, warsztaty

8 godz.

Stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci do 7 r.ż.

8 godz.

Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci współwystępujące w zaburzeniach integracji sensorycznej

20 godz.

EGZAMIN

 

Łącznie 192 godziny

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Liczba osób na kierunku Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 638 zł
Opłata semestralna: 2 900 zł
Opłata roczna: 5 800 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 81 45-29-474, spd@wspa.pl

Dział Rekrutacji
tel. 81 45-29-473, rekrutacja@wspa.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
• Wypełnij kwestionariusz osobowy przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
• Złóż dokumenty rekrutacyjne osobiście w Dziale Rekrutacji lub wyślij pocztą tradycyjną

Sprawdź także inne kierunki.

Skip to content