fbpx
Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA I TERAPIA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Studiuj za 620 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Roczne studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym.

W skład kadry wykładowców wchodzą specjaliści z różnych dziedzin pracy z dziećmi: neurologopedia, fizjoterapia, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej, psychologia, pedagogika. Dodatkowym elementem studiów, jest przygotowanie do pracy pod kątem stymulacji funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, szybkość spostrzegania, itp.).

o studiach

Opis kierunku 

Celem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest nabycie umiejętności holistycznego patrzenia na dzieci, ich rozwój oraz nieprawidłowości, z jakimi mogą się spotkać w pracy terapeutycznej. Podczas studiów podyplomowych, słuchacze otrzymają zarówno uporządkowaną wiedzę teoretyczną, jak też dużo wiedzy praktycznej.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • zajęcia praktyczne realizowane będą w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek” w Lublinie oraz w siedzibie Uczelni WSPA.
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

 *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, a także złożenie końcowej pracy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują:

 • certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Rozwój dzieci od urodzenia do 7 r.ż.
 • Stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci do 7 r.ż.
 • Neuroanatomia i neurofizjologia systemu nerwowego. Zmysły.
 • Rozwój napięcia mięśniowego i kontroli posturalnej
 • Modulacja sensoryczna
 • Planowanie motoryczne
 • Diagnoza różnicowa
 • Stymulacja systemu przedsionkowego, proprioceptywnego – przykłady ćwiczeń, warsztaty
 • Funkcje poznawcze i ich stymulacja w połączeniu z terapią integracji sensorycznej
 • Zajęcia warsztatowe – obserwacja dziecka
 • Praca terapeutyczna – kontakt z rodzicami i dziećmi
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – obserwacja, testy, próby kliniczne
 • Próby obserwacji klinicznej – ćwiczenia
 • Praca z pacjentem z niepełnosprawnością i jego rodzicami (Zespół Downa). Charakterystyka, wspieranie rozwoju.
 • Praca z dzieckiem z autyzmem.
 • Aspekt pedagogiczny – zachęcanie do współpracy, co zamiast karania, jak chwalić
 • Kreatywny terapeuta – jak samodzielnie przygotować pomoce i dobierać je do potrzeb dzieci
 • Samodzielne przygotowywanie zajęć integracji sensorycznej – warsztaty
 • Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, współwystępujące w zaburzeniach integracji sensorycznej

Łącznie 218 godzin

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Liczba osób na kierunku Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest ograniczona

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 620 zł
Opłata semestralna: 2 825 zł
Opłata roczna: 5 650 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content