fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 369 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – studia podyplomowe uprawniają do pracy jako pracownik służby BHP.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • osób pracujących w służbie BHP chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
 • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w ich organizacjach
 • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP
 • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub rozpoczęciem działalności w zakresie obsługi BHP

o studiach

O kierunku

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze zdobędą kompleksową i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów i ćwiczeń, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP

8 godz.

Regulacje prawne z zakresu BHP w Polsce i UE

16 godz.

Organizacja stanowiska pracy

8 godz.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy

8 godz.

Certyfikacja maszyn i urządzeń

16 godz.

Ochrona przeciwpożarowa zakładu

8 godz.

Prawo pracy

12 godz.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

20 godz.

Podstawy psychologii pracy

6 godz.

Zagrożenia i wypadki przy pracy

20 godz.

Ergonomia w procesach pracy

8 godz.

Zasady udzielania I pomocy

6 godz.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

12 godz.

Warunki pracy dla osób niepełnosprawnych

8 godz.

Analiza czynników szkodliwych środowiska pracy

4 godz.

Łącznie 160 godzin

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Skip to content