fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 369 zł miesięcznie

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – studia podyplomowe uprawniają do pracy jako pracownik służby BHP.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

  • osób pracujących w służbie BHP chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
  • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje
  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w ich organizacjach
  • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP
  • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub rozpoczęciem działalności w zakresie obsługi BHP
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – on-line
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest obecność na platformie i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze zdobędą kompleksową i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP – 8 godzin

Regulacje prawne z zakresu BHP w Polsce i UE – 16 godzin 

Organizacja stanowiska pracy – 4 godziny

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy – 8 godzin

Certyfikacja maszyn i urządzeń – 16 godzin

Ochrona przeciwpożarowa zakładu – 8 godzin

Prawo pracy – 12 godzin

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – 16 godzin

Podstawy psychologii pracy – 6 godzin

Zagrożenia i wypadki przy pracy – 20 godzin

Ergonomia w procesach pracy – 4 godzin

Zasady udzielania I pomocy – 6 godzin

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 12 godzin

Warunki pracy dla osób niepełnosprawnych – 8 godzin

Analiza czynników szkodliwych środowiska pracy – 8 godzin

Łączna liczba – 152 godziny

Skip to content