fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 385 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – studia podyplomowe uprawniają do pracy jako pracownik służby BHP.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • osób pracujących w służbie BHP chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
 • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w ich organizacjach
 • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP
 • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub rozpoczęciem działalności w zakresie obsługi BHP

o studiach

O kierunku

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze zdobędą kompleksową i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów i ćwiczeń, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP

8 godz.

Regulacje prawne z zakresu BHP w Polsce i UE

16 godz.

Organizacja stanowiska pracy

8 godz.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy

8 godz.

Certyfikacja maszyn i urządzeń

16 godz.

Ochrona przeciwpożarowa zakładu

8 godz.

Prawo pracy

12 godz.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

20 godz.

Podstawy psychologii pracy

6 godz.

Zagrożenia i wypadki przy pracy

20 godz.

Ergonomia w procesach pracy

8 godz.

Zasady udzielania I pomocy

6 godz.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

12 godz.

Warunki pracy dla osób niepełnosprawnych

8 godz.

Analiza czynników szkodliwych środowiska pracy

4 godz.

Łącznie 160 godzin

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.
Skip to content