fbpx
Studia Podyplomowe

TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 385 zł miesięcznie

Uwaga! Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

  • osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu
  • osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportowo-spedycyjno-logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej
  • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu
  • osób wchodzących na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej.
Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Transport – Spedycja – Logistyka jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – on-line
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Transport – Spedycja – Logistyka jest obecność na platformie i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Studia podyplomowe na kierunku Transport – Spedycja – Logistyka pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę na temat wymogów i specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze. Zakres studiów pozwala na właściwe przygotowanie firmy transportowej pod kątem organizacyjnym i zarządczym. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności.

Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo – logistycznej- 8 godzin

Prawo socjalne- 8 godzin

Prawo cywilne – 8 godzin

Dostęp do rynku – 8 godzin

Prawo handlowe- 4 godziny

Prawo podatkowe – 4 godziny

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- 8 godzin

Bezpieczeństwo drogowe- 12 godzin

Działalność gospodarcza i i zarządzanie finansami przedsiębiorstw- 12 godzin

Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego- 8 godzin

Międzynarodowe prawo celne- 8 godzin

Internetowe rozwiązania w spedycji- 8 godzin

Organizacja przewozów kolejowych- 8 godzin

Organizacja przewozów morskich- 8 godzin

Organizacja  przewozów lotniczych- 8 godzin

Logistyka i centra logistyczne- 8 godzin

Czas pracy kierowców- 8 godzin

Analiza i wycena szkód komunikacyjnych- 8 godzin

Dokumentacja spedycyjna i spedycja w transporcie drogowym- 8 godzin

Ubezpieczenia towaru i osób w firmie transportowo – logistycznej- 4 godziny

Zasady transportu towarów niebezpiecznych, łatowopsujących i ponadgabarytowych- 8 godzin

Łączna liczba: 164 godziny

Skip to content