W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie powołany został Konwent Rozwoju WSPA w następującym składzie:

 • Marcin Smolira – Rektor WSPA – Przewodniczący;
 • Elwira Przybylska – Kanclerz WSPA;
 • Maria Mazur – Prorektor ds. ogólnych WSPA;
 • Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Zamku Lubelskiego w Lublinie – Przewodniczący Honorowy;
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego;
 • Zbigniew Załoga – Sekretarz Województwa Lubelskiego
 • Zdzisław Antoń – Starosta Powiatu Lubelskiego
 • Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin;
 • Andrzej Pruszkowski– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, twórca Lubelskiej Akademii Rozwoju;
 • Bogusław Oleksiejuk – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych WSPA, Kierownik Systemu Infinite;
 • Marcin Pytlak – WRF Kancelaria Adwokacka;
 • Artur Wasil – Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.;
 • Mateusz Prucnal – Właściciel portalu Wydarzysie.pl, Fundator Fundacji na rzecz rozwoju “Inspirator”;
 • Mariusz Filipek – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Europa, Właściciel Kancelarii Filipek&Kamiński;
 • Dominik Polak – Prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.;
 • Monika Kosińska – Store Manager Lublin IKEA Retail Sp. z o.o.;
 • Artur Palac – Dyrektor Sii Delivery Center w Lublinie;
 • Marcin Wieczorek – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego;
 • Paweł Bryda – Członek Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego;
 • Andrzej Rutkowski – Dyrektor Generalny Perła – Browary Lubelskie S.A.;
 • Anna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia Homo Faber;
 • Mariusz Łobejko – Product Portfolio Director, Board Member – Edge One Solutions;
 • Rafał Lipert – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie;
 • Iwona Łukasiewicz – Prezes Zarządu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie.

Do kompetencji Konwentu Rozwoju WSPA należy:

 • opiniowanie bieżącej i planowanej oferty dydaktycznej WSPA, w szczególności nowych kierunków studiów wyższych i studiów podyplomowych,
 • opiniowanie i wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym,
 • współpraca z Władzami WSPA w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSPA.

Pierwsze posiedzenie Konwentu Rozwoju WSPA odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku. W trakcie posiedzeń Konwentu omawiana jest przede wszystkim strategia rozwoju Uczelni oraz możliwość zaangażowania się poszczególnych Członków Konwentów w działalność WSPA, między innymi poprzez organizację studenckich praktyk zawodowych oraz opracowanie tematów prac licencjackich i projektów, które Studenci mogliby przygotować w porozumieniu z przedstawicielami firm i instytucji.

Dostrzegalna potrzeba podejmowania wielopłaszczyznowej dyskusji dotyczącej kierunków kształcenia obecnych
i przyszłych Studentów oraz ogromna efektywność rozmów z członkami Konwentu Rozwoju upewniła Władze WSPA w Lublinie w przekonaniu, iż współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest niezbędna do rozwoju i doskonalenia funkcjonowania Uczelni. W związku z powyższym zapowiedziano dalsze prace Konwentu Rozwoju WSPA, również w formie indywidualnych spotkań władz, dziekanów i prodziekanów z branżowymi przedstawicielami przedsiębiorców.