fbpx

Konwent rozwoju WSPA

Uczelnia - Konwent Rozwoju WSPA

Konwent Rozwoju WSPA powołany został w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Skład Konwentu Rozwoju WSPA:

 • Maria Mazur – Rektor WSPA – Przewodnicząca;
 • Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor ds. ogólnych WSPA;
 • Jacek Lis – Kanclerz WSPA;
 • Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie – Przewodnicząca Honorowa;
 • Michał Krawczyk – Poseł na Sejm RP;
 • Krzysztof Komorski – Wojewoda Lubelski;
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego;
 • Zdzisław Antoń – Starosta Powiatu Lubelskiego;
 • Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin;
 • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Anna Dąbrowska – p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Maria Szymańska – Store Manager Lublin IKEA Retail sp. z o. o.;
 • Magdalena Stachyra – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego;
 • Wojciech Josicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie;
 • Iwona Łukasiewicz – Prezes Zarządu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie;
 • Anna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia Homo Faber;
 • Dorota Grabowska – p. o. Dyrektora TVP3 Lublin;
 • Wojciech Pokora – Redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego;
 • Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin;
 • Piotr Waszak – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o. Lublin;
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON;
 • Jacek Kozłowski – Założyciel KOMANDOR s. a.;
 • Artem Valah – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie;
 • Bogdan Łukasik – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Lublinie;
 • Małgorzata Olechowska – Prezes Zarządu, Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – ”Kraina wokół Lublina”;
 • Krzysztof Kołtyś – Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny;
 • Płk. Jerzy Flis – Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;
 • Paweł Prokop – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich;
 • Monika Pulińska-Sztorc – Dyrektor Oddziału Regionalnego International Coach Federation;
 • Jacek Wyszyński – Prezes Pyramid Games;
 • Paweł Ćwieka – Chef Delivery Officer Billenium;
 • Marta Szczodrak – Sempre a Frente;
 • Wojciech Bielecki – Prezes SARP Lublin;
 • Andrzej Kasprzak – Przewodniczący Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP;
 • Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, Twórca Lubelskiej Akademii Rozwoju;
 • Mariusz Filipek – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Europa, Właściciel Kancelarii Filipek&Kamiński;
 • Artur Palac – Dyrektor Sii Delivery Center w Lublinie;
 • Andrzej Rutkowski – Dyrektor Generalny Perła – Browary Lubelskie S. A.;
 • Lucjan Staniszewski – Współwłaściciel Publimar S. j..
Do kompetencji Konwentu Rozwoju WSPA należy:
 1. opiniowanie bieżącej i planowanej oferty dydaktycznej WSPA, w szczególności nowych kierunków studiów wyższych i studiów podyplomowych
 2. opiniowanie i wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym
 3. współpraca z Władzami WSPA w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSPA

Pierwsze posiedzenie Konwentu Rozwoju WSPA odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku. W trakcie posiedzeń Konwentu omawiana jest przede wszystkim strategia rozwoju Uczelni oraz możliwość zaangażowania się poszczególnych Członków Konwentu w działalność WSPA, między innymi poprzez organizację studenckich praktyk zawodowych oraz opracowanie tematów prac licencjackich i projektów, które Studenci mogliby przygotować w porozumieniu z przedstawicielami firm i instytucji.

Dostrzegalna potrzeba podejmowania wielopłaszczyznowej dyskusji dotyczącej kierunków kształcenia obecnych i przyszłych Studentów oraz ogromna efektywność rozmów z członkami Konwentu Rozwoju upewniła Władze WSPA w Lublinie w przekonaniu, iż współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest niezbędna do rozwoju i doskonalenia funkcjonowania Uczelni. W związku z powyższym, zapowiedziano dalsze prace Konwentu Rozwoju WSPA, również w formie indywidualnych spotkań władz, dziekanów i prodziekanów z branżowymi przedstawicielami przedsiębiorców.

Posiedzenie Konwentu Rozwoju WSPA w dniu 13.04.2023 r.:

https://lublin.tvp.pl/69158449/konwent-rozwoju-wspia

 

 

Skip to content