fbpx

Konwent rozwoju WSPA

Uczelnia - Konwent Rozwoju WSPA

Konwent Rozwoju WSPA powołany został w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Skład Konwentu Rozwoju WSPA:

 • Makary Stasiak – Rektor WSPA – Przewodniczący
 • Iwona Zakrzewska – Prorektor ds. ogólnych WSPA
 • Agnieszka Łukasiewicz – Kanclerz WSPA
 • Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Zamku Lubelskiego w Lublinie – Przewodniczący Honorowy
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Zbigniew Załoga – Sekretarz Województwa Lubelskiego
 • Zdzisław Antoń – Starosta Powiatu Lubelskiego
 • Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin
 • Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, twórca Lubelskiej Akademii Rozwoju
 • Bogusław Oleksiejuk – Kierownik Systemu Infinite
 • Marcin Pytlak – WRF Kancelaria Adwokacka
 • Artur Wasil – Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Mateusz Prucnal – Właściciel portalu Wydarzysie.pl, Fundator Fundacji na rzecz rozwoju “Inspirator”
 • Mariusz Filipek – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Europa, Właściciel Kancelarii Filipek&Kamiński
 • Dominik Polak – Prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.
 • Monika Kosińska – Store Manager Lublin IKEA Retail Sp. z o.o.
 • Artur Palac – Dyrektor Sii Delivery Center w Lublinie
 • Marcin Wieczorek – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • Paweł Bryda – Członek Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • Andrzej Rutkowski – Dyrektor Generalny Perła – Browary Lubelskie S.A.
 • Anna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia Homo Faber
 • Mariusz Łobejko – Product Portfolio Director, Board Member – Edge One Solutions
 • Rafał Lipert – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie
 • Iwona Łukasiewicz – Prezes Zarządu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie
Do kompetencji Konwentu Rozwoju WSPA należy:
 1. opiniowanie bieżącej i planowanej oferty dydaktycznej WSPA, w szczególności nowych kierunków studiów wyższych i studiów podyplomowych
 2. opiniowanie i wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym
 3. współpraca z Władzami WSPA w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSPA

Pierwsze posiedzenie Konwentu Rozwoju WSPA odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku. W trakcie posiedzeń Konwentu omawiana jest przede wszystkim strategia rozwoju Uczelni oraz możliwość zaangażowania się poszczególnych Członków Konwentu w działalność WSPA, między innymi poprzez organizację studenckich praktyk zawodowych oraz opracowanie tematów prac licencjackich i projektów, które Studenci mogliby przygotować w porozumieniu z przedstawicielami firm i instytucji.

Dostrzegalna potrzeba podejmowania wielopłaszczyznowej dyskusji dotyczącej kierunków kształcenia obecnych i przyszłych Studentów oraz ogromna efektywność rozmów z członkami Konwentu Rozwoju upewniła Władze WSPA w Lublinie w przekonaniu, iż współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest niezbędna do rozwoju i doskonalenia funkcjonowania Uczelni. W związku z powyższym, zapowiedziano dalsze prace Konwentu Rozwoju WSPA, również w formie indywidualnych spotkań władz, dziekanów i prodziekanów z branżowymi przedstawicielami przedsiębiorców.

Skip to content