Studia dualne na WySPIE

Nowe darmowe studia na kierunku INFORMATYKA specjalność “Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami”

Projekt: “Studia dualne na WySPIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:

 • całkowicie darmowe studia 7-semestralne realizowane w systemie dualnym tj. minimum 50% zajęć u pracodawców,
 • płatny staż w trakcie studiów trwający łącznie 14 miesięcy – nie więcej niż 4 miesiące w roku – stypendium ponad 2100 zł
 • nowy, innowacyjny program kształcenia opracowany wspólnie z pracodawcami z branży IT
 • zwrot kosztów dojazdu na staż dla 10 osób
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania dla 10 osób w wysokości maksymalnej 1400 zł miesięcznie
 • nauka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • nauka i ćwiczenia na nowo nabytym sprzęcie komputerowym

ZAPRASZAMY tylko 30 miejsc !!!! Rekrutacja do 30 września 2018 r.

Informacje:

telefon +48 814529411 w godzinach od 12 do 15 lub Dział Rekrutacji tel: 81 4529473

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i przyniesienie do pokoju 313 lub przesłanie go na adres Uczelni – Bursaki 12, 20-150 Lublin z dopiskiem “Studia dualne” lub złożenie w punkcie Rekrutacyjnym Uczelni zlokalizowanym na Parterze.

PROGRAM studiów: 2440h, + 3mce praktyka + 14mcy staże

● 975h wykładów – 39,96%
● 210 ćwiczeń
● 285h laboratoriów
● 735h projekty/warsztaty
● 60h seminaria
● 3-mce praktyka

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej.
Przedmioty kierunkowe, o charakterze praktycznym, które będą realizowane. zarówno na Uczelni (wykłady, labor./ćwicz) jak i u pracodawców w formie projektów/warsztatów to przykładowo:
C.5 Zarządzanie innowacjami 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
E: Przedmioty specjalnościowe inżynierskie – 450h – L/P/Ćw

Sposób realizacji procesu dyplomowania: Proces realizowany na podstawie seminariów dyplomowych oraz przedstawionej pracy dyplomowej, której wskazanie tematu i wykonanie jest realizowane wspólnie na linii pracodawca – uczelnia.

Przykładowy Ramowy program studiów: (W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium

A. Przedmioty kształcenia ogólnego – 105W, Ć30, L150 (15ECTS)
A.1 Język obcy (do wyboru) – L120E
A.2 Zajęcia sportowe (dyscyplina do wyboru) – Ć30
A.3 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej – W30
A.4 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) – 30W
A.5 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) – 30W
A.6 Technologia informacyjna-15W, 30L

B. Przedmioty podstawowe – 360W, 75Ć, 60L, 90P, (52ECTS)
B.1 Wybrane elementy matematyki i statystyki – 45W, 30Ć, 15L
B.2 Teoria grafów i metody sieciowe – 15W, 15P
B.3 Wybrane elementy fizyki – 30W, 15L
B.4 Mikro i makroekonomia – 45W, 30Ć
B.5 Finanse przedsiębiorstw – 30W, 15Ć
B.6 Podstawy zarządzania dla inżynierów – 30W
B.7 Zarządzanie procesowe – 51W, 15P
B.8 Zarządzanie jakością i doskonalenie organizacji-30W, 15P
B.9 Strategie rozwoju produktów – 15W, 15P
B.10 Nowoczesne materiały inżynierskie – 30W,
B.11 Grafika inżynierska – 15W, 15P
B.12 Komputerowa wizualizacja produktu – 15W, 30L
B.13 Procesy produkcyjne – 45W, 15P

C. Przedmioty kierunkowe – 510W, 105Ć,75L,195P (70ECST) – z tego 31 pkt. realizowane w Uczelni i jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego. (charakter praktyczny)
C.1 Metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań – 45W, 15Ć, 30P
C.2 Ocena i wybór optymalnych rozwiązań innowacyjnych – 15W, 15, L, 15P
C.3 Ocena ryzyka – 30W
C.4 Kreatywność pracowników – 30W, 15Ć
C.5 Zarządzanie innowacjami – 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.10 Metodyczne zarządzanie projektami – 30W, 15Ć,
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.12 Zarządzanie zespołem projektowym – 30W, 15Ć,
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.14 Narzędzia informatyczne zarządzania projektami – 15W, 45L
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.16 Elementy prawa – 30W,
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
D. Przedmiot wymagane przepisami (60S, 29ECTS)
D.1 Seminarium dyplomowe 1 – 30S
D.2 Seminarium dyplomowe 2 – 30S
D.3 Projekt inżynierski – 370 praca własna
D.4 Praktyka 3-mce – 12 pkt. (charakter praktyczny)

Umowa ze studentem

Kwestionariusz rekrutacyjny – studia dualne II

Regulamin rekrutacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAŻY – HARMONOGRAM – rok akademicki 2018/2019

Informujemy, iż staże dualne w przedsiębiorstwach w roku akademickim 2018/2019, które odbywają się po 1 roku studiów, będą realizowane w okresie 01.06.2019-30.09.2019. Szczegółowe harmonogramy realizacji staży w poszczególnych przedsiębiorstwach są dostępne w Biurze Projektu, pokój 313. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw/ instytucji, w których są realizowane staże dualne:

 1. SEYB sp. z o.o., Oddział: Owocowy Sad 9/1, 05-500 Piaseczno
 2. ZETO sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
 3. MUP Lublin, Niecała 14, 20-080 Lublin
 4. CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 20-149 Lublin, Do dysa 9
 5. Łobejko Gwarancja IT z siedzibą w Pliszczyn 31A, 20-258 Lublin
 6. SZCZEPAŃSKI MARCIN InfoSim.pl, ul. Faraona 6/16, 20-635 Lublin
 7. Cognitum Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-430 Warszawa, ul. Środkowa 8
 8. Devcomm ICT Marek Mędrek, al..Warszawska 102 lok. 4, 20-824 Lublin
 9. Sulimo Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin
 10. EMBIQ Sp. z.o.o., ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
 11. 1KROK KATARZYNA ROKOSZEWSKA, UL. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 12. Karowisko RC Krzysztof Lenart, Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz
 13. FUSION ADRIAN CEGLARSKI, ul. Niepodległości, 30, lok. 24, 20-246 Lublin
INFORMACJA DOTYCZĄCA STAŻY – HARMONOGRAM  – rok akademicki 2019/2020

Informujemy, iż staże dualne w przedsiębiorstwach w roku akademickim 2019/2020 odbywają się wg indywidualnych ustaleń studentów z pracodawcami. Szczegółowe harmonogramy realizacji staży w poszczególnych przedsiębiorstwach są dostępne w Biurze Projektu, pokój 313. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw/ instytucji, w których są realizowane staże dualne:

1. Łobejko Gwarancja IT z siedzibą w Pliszczyn 31A, 20-258 Lublin, okres realizacji: 07.10.2019-31.01.2020

2. MUP Lublin, Niecała 14, 20-080 Lublin, okres realizacji: 05.10.2019 – 31.01.2020

3. Dział IT WSPA w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, okres realizacji: 17.10.2019-11.03.2020

4. Cognitum Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-430 Warszawa, ul. Środkowa 8, okres realizacji: 01.10.2019-31.01.2020

5. EMBIQ Sp. z.o.o., ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin, okres realizacji: 14.10.2019 – 14.02.2020

6. SZCZEPAŃSKI MARCIN InfoSim.pl, ul. Faraona 6/16, 20-635 Lublin, okres realizacji: 28.10.2019 – 29.02.2020

7. Lingaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-672) przy ul. Domaniewskiej 28 z biurem zamiejscowym w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, okres realizacji: 28.10.2019-28.02.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAŻY – HARMONOGRAM  – rok akademicki 2020/2021

Informujemy, iż staże dualne w przedsiębiorstwach w roku akademickim 2020/2021 odbywają się wg indywidualnych ustaleń studentów z pracodawcami. Szczegółowe harmonogramy realizacji staży w poszczególnych przedsiębiorstwach są dostępne w Biurze Projektu, pokój 309 i 313. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw/ instytucji, w których są realizowane staże dualne:

 1. InfoSim SZCZEPAŃSKI MARCIN, ul. Faraona 6/16, 20-635 Lublin,
 2. OtoStolik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 41 2,20-023 Lublin
 3. R-Soft Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8/14, 20-037 Lublin
 4. Biuro Ekspertyz Sądowych sp. z o.o., ul. Budowlana 26,20-469 Lublin,
 5. MUP Lublin, Niecała 14, 20-080 Lublin
 6. CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin,
 7. Lingaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-672) przy ul. Domaniewskiej 28 z biurem zamiejscowym w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14
 8. Łobejko Gwarancja IT z siedzibą w Pliszczyn 31A, 20-258 Lublin,
 9. EMBIQ Sp. z.o.o., ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin,
 10. ArtSaas Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rubinowa 2/57, 20-575 Lublin
 11. Sulimo Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin
 12. Cognitum Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-430 Warszawa, ul. Środkowa 8,
 13. Realtime Warriors Paweł Kuleta z siedzibą w Warszawie ul. Św. Wincentego 130/39,03-291 Warszawa

 

Skip to content