SUCCESS Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability

Państwa biorące udział w Programie Erasmus+ przywiązują dużą wagę do współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami / sektorem biznesowym. Współpraca ta ma na celu stworzenie nowej kultury przedsiębiorczości, przestrzeni do tworzenia nowych technologii, stanowiących wartość dodaną dla obydwu stron oraz transfer praktycznej wiedzy z przedsiębiorstw na uczelnie wyższe. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami to proces, w którym uczelnia i przedsiębiorstwa promują kulturę przedsiębiorczości, zwiększając liczbę nowych przedsiębiorstw i możliwości zatrudnienia, zapewniając konkurencyjność gospodarczą, zapewniając nowe inwestycje krajowe i międzynarodowe . Jest oczywiste, że współpraca na linii uczelnia-biznes może przynieść szereg korzyści zarówno uczelniom, studentom, przedsiębiorstwom, jak i społeczeństwu.

Jednakże ciągle zauważalny jest niski poziom współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami. Według badań przeprowadzonych przez członków konsorcjum niniejszego projektu, współpraca na linii uczelnia-biznes wymaga poprawy na wielu płaszczyznach: edukacja, badania, szkolenia, myślenie krytyczne, kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczelnie odczuwają także potrzeby nawiązania i podtrzymania współpracy w obszarach: prowadzenia przez praktyków biznesu wykładów i zajęć praktycznych na uczelni, udziału ekspertów biznesowych w procesach tworzenia i aktualizacji programów kształcenia (dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy), włączenie mentorów biznesowych w proces kształcenia, przyciąganie potencjalnych inwestorów i pracodawców do najlepszych pomysłów biznesowych, wprowadzenie nauki przedsiębiorczości w dyscyplinach technicznych.

 

Celem głównym projektu jest modernizacja uczelni funkcjonujących w państwach Bałkanów Zachodnich poprzez wzmocnienie partnerstwa między uczelniami a przedsiębiorstwami w obszarach edukacji i transferu wiedzy, w oparciu o potrzeby rynkowe w celu zwiększenia szans studentów na zatrudnienie. Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci na poziomie regionalnym / międzynarodowym między uniwersytetami i przedsiębiorstwami.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Rozwijanie relacji ze środowiskiem biznesu i ocena jego potrzeb oraz udział w kształceniu studentów w celu zwiększenia zatrudnialności w państwach Bałkanów Zachodnich
 2. Modernizacja 3 programów studiów technicznych w każdej uczelni z krajów partnerskich poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania i modułów dotyczących rzeczywistych problemów wynikających z praktyki na poszczególnych kierunkach. Na tej podstawie zaktualizowane zostaną 4 kursy w ramach tych programów studiów. Modernizacja programów studiów obejmie również wprowadzenie kursu przedsiębiorczości na tych 3 kierunkach.
 3. Wzmocnienie istniejących i ustanowienie nowych usług Start-up w 8 WBC HEIS.
 4. Opracowanie i realizacja programów stażowych w 8 uczelniach państw Bałkanów Zachodnich
 5. Stworzenie szerokiej sieci uczelni i przedsiębiorstw w regionie oraz stworzenie innowacyjnej platformy współpracy w celu wymiany dobrych praktyk między środowiskiem akademickim a biznesowym.

 

Działania w ramach projektu są podzielone na następujące pakiety zadaniowe:

Pakiet zadaniowy nr 1 – Poznawanie modeli współpracy w państwach UE i państwach Bałkanów Zachodnich

Pakiet zadaniowy nr 2 – Rozwój partnerstw na linii uczelnia – przedsiębiorstwo

Pakiet zadaniowy nr 3 – Rozwój praktycznych kierunków studiów na uczelniach państw Bałkanów Zachodnich

Pakiet zadaniowy nr 4 – Tworzenie start-upów na uczelniach państw Bałkanów Zachodnich

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020 – 31.10.2023

W skład konsorcjum wchodzi 16 uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych:

 1. International Burch University – Bośnia i Hercegowina – Lider Projektu
 2. University of Novi Sad – Serbia
 3. University of Applied Sciences Kempten – Niemcy
 4. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Polska
 5. OBREAL – Hiszpania
 6. University of East Sarajevo – Serbia
 7. University Dzemal Bijedic Mostar – Bośnia i Hercegowina
 8. University of Tuzla – Bośnia i Hercegowina
 9. University of Montenegro – Czarnogóra
 10. TURGUT OZAL EDUCATION SHA – Albania
 11. University „Ismail Qemali” Vlore – Albania
 12. Luigj Gurakuqi” University of Shkodra – Albania
 13. NERDA – Bośnia I Hercegowina
 14. Elektroprivreda BH – Bośnia i Hercegowina
 15. Hiperion – Czarnogóra
 16. CCIVD Albania – Albania

Link do oficjalnej strony projektu: https://success-project.ba/

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Skip to content