Młodzi przedsiębiorcy szansą na rozwój gospodarczy Republiki Mołdawii

Młodzi przedsiębiorcy szansą na rozwój gospodarczy Republiki Mołdawii

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Głównym celem Projektu jest integracja młodzieży polonijnej w wieku 18 – 35 lat z Republiki Mołdawii z gospodarką kraju poprzez promowanie tworzenia i rozwoju zrównoważonych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wsparcie młodzieży polonijnej z Mołdawii w wieku 18-35 w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej dzięki szkoleniom, wizytom studyjnym
  2. Promocja rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży polonijnej z Mołdawii, w wieku 18-35 lat poprzez szkolenia, wizyty studyjne i wykłady otwarte
  3. Wzrost wiedzy młodzieży polonijnej biorącej udział w projekcie na temat zasad zakładania i prowadzenia własnej firmy
  4. Nawiązanie długofalowych relacji pomiędzy młodzieżą biorącą udział w projekcie a lokalnymi przedsiębiorcami dzięki wspólnemu udziałowi w działaniach projektowych

Realizując działania projektowe planujemy wyposażyć grupę młodzieży polonijnej, złożoną z 60os w wieku 18-35 lat, zamieszkującą na terenie obwodów Kiszyniów, Bielce, Naddniestrze, w praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez szereg zintegrowanych ze sobą działań, chcemy promować wśród tej młodzieży postawy przedsiębiorcze, zachęcając do zainteresowania się szeroko rozumianą tematyką przedsiębiorczości, a także zmotywować do założenia i prowadzenia własnego biznesu.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, podstaw zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Planowane są 3 edycje szkolenia, w 3 regionach – Kiszyniów, Bielce, Naddniestrze. Każde szkolenie będzie obejmowało 100h zajęć. W każdym weźmie udział po 20 osób.

Uczestnikom szkolenia zapewnimy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów oraz catering w trakcie trwania szkolenia.

Całość działań dotyczących szkoleń będzie realizowana na terenie Republiki Mołdawii.
Planowane są następujące moduły szkolenia:

Lp.

Nazwa

1

Moduł I – Przedsiębiorczość – wprowadzenie ( przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele I rodzaje, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, ćwiczenia praktyczne).

2

Moduł II – Podstawy przedsiębiorcze – co to jest podstawa przedsiębiorcza i czym się charakteryzuje?, Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Jak znaleźć pomysł na swój biznes?

3

Moduł III – Ja jako przedsiębiorca – Ja – przedsiębiorcą, sprawdź czy się do tego nadajesz, biznesplan, czyli od czego zacząć, źródła finansowania działalności, ćwiczenia praktyczne

4

Moduł IV – Procedura rejestracji działalności gospodarczej – początek, czyli co należy wiedzieć, zanim zalegalizujesz działalność, rejestracja działalności krok po kroku, ćwiczenia praktyczne

5

Moduł V – Prowadzę firmę – finanse we własnej firmie, marketing i pozyskiwanie klientów, jak nie zbankrutować?

 

Szkolenia zakończa się egzaminem, a uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz zdobytą wiedzę.

Elementem szkoleń będą także wizyty studyjne u polskich przedsiębiorców. Planowane są 4 wizyty, każda trwająca 3 dni. W każdej z wizyt uczestniczyć będzie 5 osób.

Wizyty będą realizowane na terenie województwa lubelskiego i będą miały charakter praktycznych spotkań z przedsiębiorcami, dających możliwość dyskusji, zadawania pytań, praktycznej wymiany doświadczeń. W ramach każdej z wizyt będzie także możliwość zwiedzania niektórych przedsiębiorstw i rozmowy z pracownikami oraz zapoznania się ze specyfiką pracy.
Uczestnikom wizyt zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie a także zwrot kosztów podróży.

W kolejnym roku realizacji działań planowane jest udzielenie 15 wybranym uczestnikom szkoleń dofinansowania – każda z dotacji w kwocie 29 000 PLN – na założenie własnej działalności gospodarczej.
Podstawą do przyznania dotacji będą odpowiednio wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, a także pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Dotacja będzie wypłacana jednorazowo lub w transzach – plan przyznawania dotacji będzie opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika.
Każda z osób, które otrzymają dotację, w ciągu całego roku trwania projektu będzie zobowiązana do stałego rozliczania wydatków finansowanych z przyznanej dotacji.

Działaniem uzupełniającym do przyznawania dotacji na założenie i prowadzenie firmy będą indywidualne spotkania z doradcą biznesowym. Planowane jest po 5, 2 godzinnych spotkań dla każdej z osób która otrzyma dotację. Spotkania będę realizowane w ciągu całego roku prowadzenia działalności, w zależności od potrzeb poszczególnych osób.
Celem spotkań będzie udzielanie uczestnikom projektu wsparcia i praktycznych porad oraz realnej pomocy w procesie zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Partnerem na terenie Republiki Mołdawskiej jest Centrul pentru Dezvoltare și Antreprenoriat Moldova-Polonia, str.Meșterul Manole 12/2, et.3, mun.Chisinau,Republica Moldova, MD-2052

Skip to content