WySPA Uniwersalnego Projektowania

Projekt: WySPA Uniwersalnego Projektowania

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2023-08-31

Wartość dofinansowania: 972 141,25 zł

Celem głównym projektu “WySPA uniwersalnego projektowania” jest poniesienie poziomu wiedzy, świadomości i umiejętności wśród 280 studentów (99K) i 20 (13K) pracowników dydaktycznych w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez praktyczne wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego do 08.2023 r. Główne działania w projekcie to opracowanie przez zespoły rad programowych dwóch modułów z zakresu projektowania uniwersalnego na 4 Kierunkach studia I stopnia inżynierskie – Architektura, Projektowanie wnętrz, Transport, Informatyka wraz z materiałami dydaktycznymi. Na podstawie tego zostaną przeprowadzone zostaną zajęcia w ramach realizacji toków studiów, w których weźmie udział 280 osób (99K). Przygotowywane wsparcie jest realizowane wspólnie z Fundacją Likejon działającą na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w szczególności głuchych. Projekt przewiduje również szkolenia dla kadry dydaktycznej, które pozwolą (20 os.) na podniesienie wiedzy na temat projektowania uniwersalnego oraz na prowadzenie zajęć ze studentami w ramach opracowanych modułów – zarówno w projekcie ale również po jego zakończeniu i na innych kierunkach. Pozwoli to na przełamanie barier mentalnych w kontekście ON oraz zwiększy dostępność szkolnictwa wyższego. W rezultacie realizacji zadań projektowych 280 studentów z 4 kierunków kształcenia nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im kreować przestrzeń w sposób uniwersalny i odpowiedni dla każdego użytkownika – członka społeczeństwa.

Skip to content