Analityk danych i systemów na WySPie

Projekt – Analityk danych i systemów na WySPie.  Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem

Okres realizacji: 01.01.2017 do 31.03.2021

Instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia „Analityk danych i systemów” na kierunku Informatyka.

Grupa docelowa:

1 rocznik studiów 30 osób, w tym minimum 5 kobiet z tego co najmniej 15 osób będą stanowić cudzoziemcy.

Rekrutacja: od maja 2017 do 09.2017

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
 2. program studiów obejmuje 2659 godzin zajęć , 210 pkt. ECST
 3. zajęcia prowadzone w języku angielskim
 4. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. szkoły letnie – 2 tygodniowe realizowane po pierwszym roku kształcenia poza terenem uczelni obejmujące praktyczne warsztaty doskonalące zdobytą wiedzę w zakresie analizy danych i systemów
 2. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 3. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 4. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 5. finansowanie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców na terenie Polski

APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY_polski

DECLARATION OF THE PROJECT PARTICIPANT PO WER

Regulations for participation in the project

Regulamin ADIS

Regulamin ADIS_v2_20.11.2018

Skip to content