Senior w akcji

Projekt “Senior w akcji” skupia się na stymulowaniu i wsparciu służącym podniesieniu kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i usprawnień zdrowotnych, które pozwolą na aktywizację społeczną i zawodową oraz poszerzą wiedzę ogólną i rozwiną specjalistyczne zainteresowania a także przyczynią się bezpośrednio do aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Oferowane w projekcie zajęcia edukacyjne (warsztaty komputerowe, językowe, fotograficzne) czy też warsztaty taneczne, fitness, rękodzielnicze, oraz zajęcia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zorganizowane z uwzględnieniem barier funkcjonalnych, emocjonalnych czy zdrowotnych przyczynią się do wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 90 os. w wieku 55+ z terenu woj. lubelskiego (50k) w tym min. 5 os. z niepełnosprawnościami a tym samym zwiększą zaangażowanie Uczelni w real. 3 misji jako formy aktywności społecznej poprzez organizację działań dydaktycznych we współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji – Stowarzyszeniem POSTIS.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BEZPŁATNE

MODUŁ I:

1. Podstawy obsługi komputera i Internetu (ICT) skierowane do osób, które nie korzystały dotychczas z komputera oraz Internetu lub posiadają umiej. na bardzo niskim poziomie – 6 grup
po 15 os. = 90 os. (łączna l. godzin=360g)
2. e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość w tym zarządzanie budżetem domowym) – 6 gr. po 15 os. (łączna l. godzin=360g)
3. Język angielski do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. obcym, co pozwoli im na zwiększenie aktywności (np. możliwość samodzielnego poruszania się poza granicami Polski) – 6 gr. po 15 os. (łączna liczba godzin=360g)
4. Fotografia/filmowanie skierowane do os., które z interesują się fotografią/filmem. 4 gr po 10 os. = 40 os. (We współpracy ze studentami z Telewizji WSPA i kierunku dziennikarstwo) (łączna l. godzin=240g)
5. Obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word. exel, poczta) – 4 gr. x 60 h po śr. 15 os. = 240h
6. ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes – 2 gr. x 60h po. śr 10 os. = 120 h

MODUŁ II: aktywności do wyboru dla uczestników

1. Taniec skierowany do osób, które są zainteresowane tańcem lub chcą poprawić koordynację ruchową – min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
2. Nordic walking skierowany do osób, które chcą aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu – min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
3. Fitness skierowany do osób, które chcą zwiększyć sprawność organizmu przy wykorzystaniu różnych metod – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób
4. Rękodzieło (m.in. filcowanie, decoupage, wiklina papierowa) skierowane do osób, których stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w aktywnościach fizycznych, a którzy chcą rozwijać sprawność rąk i dłoni oraz koordynację ruchową – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób

MODUŁ III:

Zdrowie i bezpieczeństwo – 5 warsztaty edukacyjne x 20h obejmujące następujące
zakresy:
1. Zdrowe odżywianie spotkanie z dietetykiem skierowane do osób, które chcą poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do potrzeb seniorów – 4 gr. po 15 os.
2. Warsztaty usprawniające ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH (METODA FELDENKRAISA) w tym, spotkanie z rehabilitantem skierowane przede wszystkim do osób, posiadających problemy z poruszaniem się – 4 gr. po 15 os.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna skierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkowe umiejętności w tym zakresie – Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej mają na celu
edukację osób 50+ oraz wsparcie seniorów uczestniczących w ruchu samopomocy, poprzez przygotowanie do udzielenia pomocy oswojenie z sytuacją stresową.
4. Pielęgnacja ciała z elementami wizażu skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z odpowiednim dbaniem o ciało – 2 gr. po 15 os.
5. Bezpieczeństwo w sieci i w otoczeniu – skierowane do wszystkich 90 osób. Spotkanie z przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej. Omówienie zagadnień oszustw w sieci, “na wnuczka”,
itp.

Zapraszamy !

Kontakt: Magdalena Prokopiuk-Wolak – Koordynator projektu

e-mail: m.prokopiukwolak@wspa.pl, telefon: 81 4529415

WYBRANE FORMY WSPARCIA – każdy uczestnik przechodzi przez III moduły)
MODUŁ I – Podniesienie umiejętności i kompetencji  przydatnych w utrzymaniu aktywności zawodowej.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu(ICT) – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
 • E-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
 • Język angielski – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
SZKOLENIA DO WYBORU:
 • Fotografia / Filmowanie 4gr. po 10 os(40 os.), 60 godzin.
 • Obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word, excel, poczta) 4gr. po 15os. (60os), 60 godzin.
 • ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes – 2gr. po 10 os. (20os), 60 godzin.
MODUŁ II – Podniesienie aktywności fizycznej i społecznej.
ZAJĘCIA DO WYBORU minimum 2):
 • Nordic walking – 4gr. po 15 os. (60os), 40 godzin.
 • Fitness – 2gr. po 15 os. (30os.), 40 godzin
 • Rękodzieło/decupage – 2gr. po 15os. (30os.), 40 godzin.
 • Taniec – 4gr. po 15 os. (60 os.), 40 godzin.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Warsztaty integracyjne z psychologiem – 1 spotkanie 6 godzin zegarowych, 2 x po 45 os.
MODUŁ III – Podniesienie aktywności zdrowotnej i ograniczenie barier funkcjonalnych.
ZAJĘCIA DO WYBORU (minimum 3)
 • Zdrowe odżywianie – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Warsztaty usprawniające świadomość poprzez ruch – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Wizaż i kosmetyka – 2 gr. po 15 os. (30os.), 20 godzin.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Bezpieczeństwo w sieci i otoczeniu – 6 gr. po 15 os. (90os.), 20 godzin.
   

 

INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie przewoźnika

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

styczeńń 2022r. – marzec 2022 ed. 1 i 2 zajęcia ETOS

 

 

 

Skip to content