Młodzi ludzie są wciąż niedostatecznie przygotowani, aby wejść na rynek pracy. Nawet pomimo dostępnych wielu opracowań, w których znajdują się listy kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców na różnych stanowiskach, mimo coraz bliższej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorstwami, mimo dostępności wielu narzędzi i metod skierowanych do młodych ludzi chcących kształtować swoje kompetencje miękkie – ciągle brak kompetencji miękkich jest powszechnym problemem i bolączką młodych ludzi.

Zauważalna jest tendencja pokazująca, iż pracodawcy borykają się z problemem znalezienia młodych ludzi, posiadających wymagane kompetencje. Według badań (Driving the skills agenda: Preparing students for the future is an Economist Intelligence Unit (EIU), 2015), ponad 51%  kadry zarządzającej twierdzi, iż niedopasowanie kompetencji powoduje znacznie utrudnienia w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji, a jedynie 34% twierdzi, że młodzi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje miękkie.  Chcąc odpowiedzieć na ten problem, najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie programów kształtowania kompetencji miękkich wśród młodych ludzi (studentów) do programów kształcenia na uczelni. Jednakże, według danych OECD, blisko 31% nauczycieli akademickich wskazuje na brak istnienia takich programów szkoleniowych. Jednocześnie, nie wszyscy nauczyciele akademiccy są do tego przygotowani. Większość kadry to naukowcy, zajęci pracą naukową, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie kształtowania kompetencji miękkich swoich studentów.

W związku z powyższą sytuacją – projekt The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students jest skierowany do nauczycieli akademickich (zarówno naukowców jak i praktyków biznesu, prowadzących zajęcia na uczelni). W ramach projektu opracowany zostanie system narzędzi, które pomogą w kształtowaniu kompetencji miękkich studentów przez nauczycieli akademickich (publikacja oraz program szkoleniowy).

Cele projektu:

– Wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i wiedzę pozwalającą im kształtować umiejętności miękkie studentów podczas regularnych zajęć;

– Zmiana nastawienia nauczycieli

akademickich i zachęcenie ich do wspierania uczniów w kształtowaniu umiejętności miękkich;

– Wspieranie nauczycieli w procesie usprawniania ich pracy i podnoszenia jakości kształcenia;

– Stworzenie środowisko przyjaznego rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich w celu zwiększenia wydajności pracy z młodymi ludźmi;

– Opracowanie narzędzi, które będą szeroko dostępne dla nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić swoje umiejętności;

– Inicjowanie w środowisku akademickim dyskusji na temat możliwości i zalet kształtowania umiejętności miękkich młodych ludzi podczas regularnych zajęć;

– Przyczynienie się do tworzenia skuteczniejszych metod zdobywania umiejętności miękkich przez studentów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych, w skład których wchodzą:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – Lider Projektu

Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia

Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia

Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

– opracowanie 1 publikacji skierowanej do nauczycieli akademickich (dostępnej w 5 wersjach językowych)

– opracowanie 1 kursu szkoleniowego składającego się z 4 modułów tematycznych, poświęconych różnym aspektom kształtowania kompetencji miękkich studentów (dostępny w 5 wersjach językowych)

– zorganizowanie międzynarodowego szkolenia dla 30 nauczycieli akademickich

– przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu w 4 państwach członkowskich

– zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt i prezentującej wypracowane rezultaty

Zapraszamy do odwiedzania strony www projektu dostępnej pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

> > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < <

> Prezentujemy galerię zdjęć z pierwszego spotkania Partnerów Projektu, które zostało zorganizowane w dniu 7 marca 2019 w siedzibie WSPA w Lublinie

***

> W dniach 15-17 maja 2019 Partner ze Słowenii International School for Social and Business Studies zorganizował międzynarodową konferencję MakeLearn & TIIM w miejscowości Piran (w której udział wzięło 220 uczestników z 30 państw), podczas której zaprezentował założenia projektu. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia:

***

> W dniu 3 października 2019 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie Partnerów w Celje (Słowenia). Tematyka spotkania dotyczyła zakończenia prac nad publikacją opracowaną w ramach O1 oraz formalnego rozpoczęcia pracy nad programem w ramach O2. Partnerzy omówili także bieżące kwestie związane z finansami projektu oraz zarządzaniem. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.

***

> Portugalski Partner – Instituto Politécnico de Setúbal – zaprezentował założenia projektu oraz wyniki prowadzonych w ramach Rezultatu Intelektualnego 1 badań, podczas międzynarodowego sympozjum “International Symposium of Computer in Education”, które odbyło się w dniah 21-23 listopada 2019 roku w Tomar, Portugalia. Poniżej prezentujemy poster oraz kilka zdjęć z wydarzenia.

W dniach 3-4 lutego 2020 w Setubal (Portugalia) odbyło się kolejne, trzecie, międzynarodowe spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z: ostateczną prezentacją rezultatu intelektualnego nr 1 (Publikacja dla nauczycieli akademickich wraz z wynikami przeprowadzonego badania międzynarodowego), postępem prac nad kursami – każdy z Partnerów zaprezentował moduły, które opracował. Partnerzy planowali także testowanie modułów przygotowywanych w ramach rezultatu nr 2, w tym międzynarodowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 16-20 marca 2020 w Lublinie. Więcej szczegółów dotyczących spotkania jest dostępnych na stronie www projektu pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania w Setubal.

>> Zapraszamy do zapoznania się z treścią Publikacji opracowanej w ramach projektu jako pierwszy rezultat intelektualny <<

Publikacja – Improve Your Teaching