Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

W maju 2021 decyzją Rektora WSPA zostało powołane Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości.

Głównym celem CKiP jest realizowanie wysokich standardów edukacyjnych związanych z osobowym rozwojem studentów WSPA w ramach Technologii Kreatywności. Ofertę kierujemy również do firm, które chcą rozwijać potencjał twórczy swoich pracowników.

Swoją działalność opieramy na pedagogice twórczości – unikalnej koncepcji nauczania opartej na wyzwalaniu potencjału twórczego. Większe możliwości człowieka oznaczają, że może on podjąć nowe, efektywniejsze od dotychczasowych, działania w kontaktach z otoczeniem.

„Nowy, wypracowany poziom aktywności człowieka i świadomości siebie, świadomości swojej podmiotowości jest doskonałym polem działania dla realizacji założonego celu pedagogiki twórczości. Z poziomu świadomości człowiek może oddziaływać na posiadane dyspozycje i ma możliwości ich zamierzonego wzbogacania. Ma szansę spróbować przełożyć nowe umiejętności na działania o wyższym poziomie sprawności”

(M. Stasiak Kształcenie podmiotu, Łódź 2018, s. 125)

dr Jarosław Jurkiewicz

Kierownik Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

KONTAKT: ckip@wspa.pl

Absolwent Filozofii na UMCS, gdzie w 2013 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: Wartość podmiotu. Nieredukcjonistyczne filozofie podmiotowości w świetle aksjologii. Od 2010 roku pracuje jako wykładowca w Staropolskiej Wyższej Szkole w Kielcach, zaś od 2014 prowadzi również zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W maju 2021 roku został powołany na stanowisko kierownika Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w WSPA, gdzie odpowiada za koordynację i promocję Technologii Kreatywności.

Rodowity Lublinianin od 3 lat mieszkający w Krakowie. W czasie wolnym od zajęć ze studentami gra na gitarze, komponuje, aranżuje oraz jeździ w trasy koncertowe. Najlepiej wypoczywa na jednej z podlubelskich wsi.

Skip to content