fbpx

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

W maju 2021 decyzją Rektora WSPA zostało powołane Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości.

Głównym celem CKiP jest realizowanie wysokich standardów edukacyjnych związanych z osobowym rozwojem studentów WSPA w ramach Technologii Kreatywności. Ofertę kierujemy również do firm, które chcą rozwijać potencjał twórczy swoich pracowników.

Swoją działalność opieramy na pedagogice twórczości – unikalnej koncepcji nauczania opartej na wyzwalaniu potencjału twórczego. Większe możliwości człowieka oznaczają, że może on podjąć nowe, efektywniejsze od dotychczasowych, działania w kontaktach z otoczeniem.

„Nowy, wypracowany poziom aktywności człowieka i świadomości siebie, świadomości swojej podmiotowości jest doskonałym polem działania dla realizacji założonego celu pedagogiki twórczości. Z poziomu świadomości człowiek może oddziaływać na posiadane dyspozycje i ma możliwości ich zamierzonego wzbogacania. Ma szansę spróbować przełożyć nowe umiejętności na działania o wyższym poziomie sprawności”

(M. Stasiak Kształcenie podmiotu, Łódź 2018, s. 125)

Skip to content