Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

Centrum kreatywności i przedsiębiorczości WSPA

Technologia Kreatywności to unikalny model kształcenia. Dlatego naszą ofertę kierujemy do ludzi twórczych, innowacyjnych i otwartych. Właśnie oni i tylko oni, wstępując w mury WSPA w Lublinie, wybierając TECHNOLOGIĘ KREATYWNOŚCI jako model nauki, rozwoju i wreszcie… życia.

Tylko u nas w ramach specjalnie przygotowanych modułów:

  • poszerzasz własną wyobraźnię, trenujesz tworzenie pomysłów, idei, rozwiązań,
  • rozwijasz swoją otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, bierzesz udział w warsztatach kreatywności,
  • formułujesz i realizujesz projekty – metodą projektową,
  • stajesz przed rynkowymi wyzwaniami i rozwiązujesz problemy realnych firm,
  • wdrażasz swoje pomysły w życie, tworzysz produkty i rozwiązania,
  • przygotowujesz się do organizacji własnych przedsięwzięć i startu na rynku,
  • stale aktualizujesz swoją wiedzę, ćwiczysz i rozwijasz umiejętności i kompetencje.

Nasz model studiów prowadzi do profesjonalizacji kreatywności. Student WSPA poszerza wyobraźnię, wykonuje projekty, zakłada własny biznes. Nie oczekuje biernie na etat! On wie, jak znaleźć pomysł na siebie, jak tworzyć własne miejsce w świecie.

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA przełamuje stereotypowe myślenie na temat edukacji. W tej koncepcji najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy w różnych sytuacjach życiowych. Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w każdym działaniu wykorzystuje podmiotowe podejście do procesu twórczego.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy o szerokim wachlarzu zainteresowań oraz zróżnicowanym profilu wykształcenia.

Skip to content