fbpx

Unikalny Model Kształcenia – przedmioty

Unikalny model kształcenia - przedmioty

Jakie zajęcia w ramach Technologii Kreatywności otrzymujecie?

  1. Komunikacja interpersonalna – zbudujesz fundamenty dla sprawnej wymiany myśli oraz spojrzenia z różnych punktów widzenia.
  2. Podstawy kreatywności – ćwiczymy umiejętności nadawania nowych sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości. Owocuje to rozwojem umiejętności myślenia „poza pudełkiem”. 
  3. Kreatywny rozwój podmiotu – podstawowym celem tych zajęć jest wyrobienie w studencie chęci przekształcenia swojego działania z nawykowego, w działanie umyślnie twórcze.
  4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – warsztatowe rozwijanie inteligencji społecznej oraz relacyjnej. Zajęcia uwrażliwią na relacje swoich potrzeb do potrzeb innych oraz pomagają wyjść z każdego konfliktu z większą świadomością.
  5. Świadomość wartości – pomoc w rozpoznaniu swojej hierarchii wartości oraz uświadomieniu sobie nowych możliwości swojego działania.
  6. Projekt własnego przedsięwzięcia – inspiracja do tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych. Zajęcia rozwijają umiejętności samodzielnego planowania drogi kariery w celu realizacji własnych pasji i dążeń w życiu zawodowym.

 

 

 

 

 

Skip to content